Faksimile Dagens Næringslivs forside mandag 10. oktober (til venstre) og av rettelsen på side 5 i DN tirsdag 11. oktober.
Faksimile Dagens Næringslivs forside mandag 10. oktober (til venstre) og av rettelsen på side 5 i DN tirsdag 11. oktober.

Dagens Næringslivs forside var feil – retter med notis på side 5

Ikke riktig at Norge har sagt nei til britisk handelsinitiativ, slik avisen skrev mandag, sier Næringsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Mandag skrev Dagens Næringsliv (DN) at Norge har sagt nei til et initiativ fra Storbritannia om å nedsette en arbeidsgruppe for å forberede en ny handelsavtale, i forbindelse med britenes sorti fra EU.

Det var av DNs forside og papirsak noe uklart om det er snakk om en bilateral handelsavtale mellom Norge og Storbritannia, eller om det dreier seg om en handelsavtale som de to landene i fellesskap skulle inngå med EU. På forsiden skriver DN eksplisitt at arbeidsgruppen skulle forberede en «ny handelsavtale med EU», mens det i saken vises til at Australia har sagt nei til å «få på plass en bilateral handelsavtale» med Storbritannia.

nett presiserer DN at det dreier seg om en slik avtale mellom Norge og Storbritannia, og ikke EU.

Men det er ikke den feilen DN retter når de i tirsdagens papiravis går tilbake på sin egen forside gjennom en rettelse i notisform på side 5. Der skriver næringslivsavisen at «det riktige er at britene ønsket en arbeidsgruppe som kunne se på konsekvenser for næringsliv og sikre god kommunikasjon» mellom landene.

Og viktigere: «DN skrev at Norge sa nei til en slik arbeidsgruppe. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er ikke dette riktig, og den videre oppfølgingen av møtet er ikke behandlet ennå,» skriver DN.

Positivt at de retter

Næringsdepartementets kommunikasjonssjef Trond Viken sier til Journalisten at rettelsen delvis kom i stand etter at de var i kontakt med avisen.

– DN skrev på forsiden at Norge skulle hjelpe britene med brexit og en handelsavtale med EU. Det skjønte DN selv at var galt, og tok selv initiativ til å rette opp. Vi tok imidlertid kontakt med DN for å gjøre oppmerksom på dette at det var mer som ikke stemte inne i avisa, skriver Viken i en epost til Journalisten.

– I møtet mellom Mæland og Fox i september ble det diskutert hvordan vi kan sikre god dialog mellom landene fremover. Fra norsk side tok vi initiativ til en kontaktgruppe som kunne holde partene orientert fremover. Fra britisk side ble det foreslått en arbeidsgruppe som kunne se på konsekvenser for næringsliv og sikre god kommunikasjon. Den videre oppfølgingen av dette møtet er ikke behandlet. Det stemmer derfor ikke at en arbeidsgruppe har blitt avvist slik DN skrev mandag.

Han vil ikke kommentere størrelsen på rettelsen i lys av det misvisende forsideoppslaget.

– Det er positivt at DN erkjente at de har gjort en feil og rettet opp, skriver Viken.

Misforståelser på flere plan

På spørsmål om hvorfor rettelsen er viet så liten plass sammenlignet med feilen på forsiden, uttaler Dagens Næringslivs sjefredaktør Amund Djuve at det viktigste er å korrigere feilen.

– Da er det ofte i denne formen både vi og andre medier publiserer rettelser og presiseringer. Vi jobber videre med denne saken og da er det jo selvsagt naturlig å sørge for i oppfølgingen at det som her ble feil blir korrekt presentert, skriver Djuve i en e-post.

– Hvordan kunne feilen skje?

– Det skyldes misforståelser på flere plan. Det er vanskelig å gå mer konkret inn på det uten å berøre kildemessige forhold.

I DNs sak fra mandag blir det brukt en rekke lukkede kilder og formuleringer som «skal i et møte ha gitt uttrykk for», «etter det DN erfarer» og «ifølge DNs kilder».

– Bruk av anonyme kilder er krevende og i denne saken ga det grunnlag for at det dessverre oppsto misforståelser. Det beklager vi, svarer Djuve på spørsmål om hva avisen gjør for å ettergå slike anonyme kilder.