1 av 4 må gå i Trønder-Avisa, men avisen unngår oppsigelser

Løser kutt med frivillighet. 

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding opplyser Trønder-Avisa at de er i mål med «Prosjekt 2020», hvor styret i fjor sommer ba om at konsernet iverksetter resultatforbedrende tiltak på 33 millioner kroner innen 2020.

Styret har gitt sin tilslutning til utredningen som iverksettes og som har en EBITDA-effekt på 34 millioner kroner. Ingen medarbeidere sies opp som følge av prosjektet.

Størst endring i bemanningen vil det være i Trønder-Avisa, hvor antall medarbeidere går ned fra 65 i 2015 til 49 ved utgangen av 2019.

– Vi har valgt å ta en svært stor del av resultatforbedringskravet i form av stillingsreduksjoner. Dette ga oss en krevende høst, men takket være et godt og konstruktivt samarbeidsklima innad i avisen har vi maktet dette uten konflikter av noe slag, sier sjefredaktør John Arne Moen.

Ser på frekvens

Konsernet skal jobbe videre med flere delprosjekter både for å se på nye inntekter og se på mulige nye kostnadsreduksjoner. Blant annet ses det på frekvens, det vil si færre utgivelser av papiravisene. Dette blir blant annet utredet videre for Namdalsavisa, ifølge administrerende direktør Arve Løberg.

Som en del av strategien med å etablere et nytt utviklings- og innovasjonsselskap kjøper Trønder-Avisa 85 prosent av aksjene i kommunikasjons- og markedsbyrået Ofag AS.

Selskapet består i dag av Lornts Tønne, Jo Kristian Kvernland og Kari Anne S. Kvarving, og alle disse tre blir med videre i det nye selskapet.

Trønder-Avisa har tidligere samlet sitt innovasjons- og utviklingsarbeid i prosjektet “Trønder-Avisa Beta”. Dette videreføres nå i Ofags regi. 

210 millioner

Trønder-Avisa budsjetterer med en omsetning på omtrent 210 millioner kroner i 2017.

Konsernet består av morselskapet Trønder-Avisa, Trønder-Distribusjon, Namdalsavisa, Snåsningen, Inderøyningen, Lokalavisa Namdalseid Verran, Steinkjer-Avisa og Ofag. I 2016 solgte Trønder-Avisa sin aksjepost i avisa Ytringen.

 

Powered by Labrador CMS