Trønder-Avisa på vei inn i Polaris

Polaris Media ønsker å kjøpe seg inn. Foreløpig skal selskapene samarbeide, men ikke om nyheter.

Publisert Sist oppdatert

Samme dag som Polaris Media ble notert på Oslo Børs, blir det kjent at konsernet har inngått en intensjonsavtale med Trønder-Avisa. Målet er å få på plass en langsiktig strategisk samarbeidsavtale i løpet av 2008, og begge selskapene ønsker at Polaris skal gå inn på eiersiden i Trønder-Avisa.

Intensjonsavtalen er allerede vedtatt av styrene i Trønder-Avisa og Adresseavisen.

Frittstående avis

Trønder-Avisa er en av de få avisene i landet som ikke eies av en av de store mediekonsernene Schibsted, Orkla Media eller A-pressen.

– Det er første gang i Trønder-Avisas 56-årige historie at vi inngår en strategisk samarbeidsavtale med andre medieaktører. Vi føler at Polaris Media er den riktige partneren for et slikt samarbeid, sier styreleder Kristian Wibe i Trønder-Avisa i en pressemelding.

Forhandlingene mellom partene har pågått siden i sommer. Prosessen er en naturlig forlengelse av samarbeidsavtalen som ble inngått mellom Trønder-Avisa og Adressavisen i 1999, da førstnevnte la ned sitt trykkeri og inngikk en langsiktig trykkeriavtale med Adressa Trykk AS.

Integreres i Polaris

Konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, sier at samarbeidet med Trønder-Avisa passer meget godt inn i de ambisjonene det nye mediekonsernet har.

– Jeg er godt fornøyd med at vi nå får utvidet det gode samarbeidet Adresseavisen har hatt med Trønder-Avisa de siste årene, til å bli et mer strategisk og forpliktende samarbeid for begge parter. Derfor har vi også funnet det riktig å trekke Trønder-Avisa inn i integrasjonsprosessen i Polaris Media, for at de fra opprettelsen av det nye konsernet skal ha fullt innsyn og kan delta på linje med fusjonspartnerne, sier Koch.

Inn på eiersiden

Styreleder Kristian Wibe og konsernsjef Per Axel Koch sier at Polaris Media har en forventning om å komme inn på eiersiden i Trønder-Avisa, noe styret i Trønder-Avisa har stilt seg positiv til. De to største aksjonærene i Trønder-Avisa, AS Nord-Trøndelag og L/L Inntrøndelagen, vil nå behandle realitetene i dette. De to selskapene har til sammen over 90 prosent av aksjene i Trønder-Avisa. A-pressen er inne med en eierandel på 9,4 prosent i avisen.

– Vi tror denne avtalen vil ha mye å si for framtida til Trønder-Avisa, sier sjefredaktør og administyrerende direktør i Trønder-Avisa, Arve Løberg.

Ikke nyhetssamarbeid

Samarbeidet mellom de to selskapene vil i første rekke være rundt digital utvikling, både innholdsmessig og kommersielt.

– Begge parter er klare på at samarbeidet ikke skal omfatte nyhetsjournalistikken. Der er og skal vi fortsatt være konkurrenter, sier Arve Løberg.

Klubben positiv

Styret i Trønder-Avisas redaksjonsklubb er positiv til samarbeidet med Polaris på områder som abonnement, annonse, IT og digital utvikling. Det blir altfor kostnadskrevende for en selvstendig avisbedrift å utvikle disse områdene selv, mener de tillitsvalgte.

– Vi mener et utvidet samarbeid på disse områdene kan styrke inntektsgrunnlaget til avisa, og dermed journalistikken vi bedriver sier klubbleder Håkon Okkenhaug. – Samtidig mener vi det er viktig for mediemangfoldet i Trøndelag at det ikke skal være samarbeid om journalistikken,

Powered by Labrador CMS