Denne artikkelen førte til at journalisten mottok fire truende eposter, som avsenderen nå er dømt for.
Denne artikkelen førte til at journalisten mottok fire truende eposter, som avsenderen nå er dømt for.

18 dager i fengsel for å ha truet journalist i fylla

Andre fellende dom i år for trusler mot redaksjonelle medarbeidere i Dagbladet.

Publisert Sist oppdatert

Oslo tingrett har dømt en 40 år gammel mann til 18 dagers ubetinget fengsel for å ha truet daværende journalistvikar Jarl Nymo i Dagbladet. 16. januar i år sendte mannen fire eposter med truende innhold til Nymo.

Den domfelte 40-åringen truet blant annet med å “knuse trynet” til journalisten. I en av epostene understreket mannen at han ikke brydde seg om å bli satt i fengsel, under henvisning til at han slapp ut fra sin siste dom i november i fjor.

“Trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt”, konstaterer tingretten.

Dagbladet har anmeldt en rekke tilfeller av trusler og hets mot sine journalister de siste par årene, og ansvarlig redaktør John Arne Markussen er godt fornøyd med at denne tøffere linjen fører til fellende dommer. Tidligere i år ble en mann dømt for trusler mot Dagblad-redaktør og kommentator Marie Simonsen.

Jarl Nymo. Foto: Universal Music
Jarl Nymo. Foto: Universal Music

– Jeg er glad for at rettssystemet tar slike saker på alvor, sier Nymo til Journalisten. Han tror denne og andre dommer av liknende type kan bidra til å redusere problemet med trusler mot journalister i Norge.

Nymo sluttet som vikar i Dagbladets kulturredaksjon i mars og nå er over i ny jobb.

Møtte ikke opp

Rettssaken mot 40-åringen fant sted torsdag 22. september og den enstemmige dommen forelå umiddelbart etterpå. Tiltalte møtte ikke i retten, men hadde ikke gyldig forfall. Tingretten besluttet derfor at saken skulle gjennomføres.

Retten mottok forklaring fra to vitner. Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til fengsel 18 dager og idømmes sakskostnader etter rettens skjønn. Forsvareren ba på sin side retten om å behandle tiltalte på mildeste måte. 

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at det er bevist utover rimelig tvil at tiltalte hadde forholdt seg slik som beskrevet i tiltalebeslutningen og at han derfor har overtrådt straffeloven § 263 om trusler. Der heter det:

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.”

Erkjente straffskyld

Tiltalte har i avhør erkjent straffskyld for forholdet. Han husket ikke at han hadde sendt de konkrete mailene til Nymo, men bekreftet at de var sendt fra hans epostadresse.

“Han antok at han var full da han skrev mailene, og at han slettet dem dagen etter uten å lese hva han hadde skrevet. Videre forklarte han at det fra tid til annen hendte at han skrev ting han angret på, slik som disse mailene, når han hadde drukket. Han hadde ingen intensjoner om å true eller skade noen”, heter det i dommen.

Samme dag som Nymo mottok mailene nettpubliserte Dagbladet en artikkel han hadde skrevet, om ulike personers syn på den høyreekstreme bloggeren Fjordman. Da han mottok mailene på sin jobbmail, relaterte Nymo dette til artikkelen. Han fikk i alt fire mailer fra tiltalte, men det var særlig mailen om at han skulle “knuse trynet” hans som skremte ham. At tiltalte i mailen viste til at han hadde sittet i fengsel forsterket trusselen.

Nymo gikk samme dag til ledelsen i Dagbladet, som besluttet å anmeldte forholdet til politiet. Han opplevede mailen som en konkret trussel om vold. Etter at han hadde vært i avhør hos politiet i forbindelse med saken den 1. mars i år, fikk han like etter en mail fra tiltalte hvor han beklaget mailene han hadde sendt.

Straffet tidligere

Etter rettens syn foreligger det en trussel som er rammet av straffeloven § 263. Retten er videre kommet til at “det er bevist utover rimelig tvil at tiltalte forsto at han kom med trusler da han skrev det han gjorde, og at han forsto eller holdt det som overveiende sannsynlig at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos fornærmede”.

I skjerpende retning vektlegger tingretten at  tiltalte er straffet en rekke ganger tidligere, blant annet for trusler og vold. Hans siste dom er fra Oslo tingrett den 16. desember 2011, hvor han ble idømt 30 dager ubetinget fengsel for blant annet to trusler ved bruk av kniv, og forulemping av offentlig tjenestemann. 

Skal reageres strengt

Straffen for alvorlige trusler skal ligge mellom 15 til 30 dagers fengsel. I dommen heter det:

“Videre følger det av Rt. 2002 side 1202 at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot trusler som er rettet mot journalister i forbindelse med dere arbeid som journalist. Det er i dommen vist til at det i et demokratisk samfunn er av grunnleggende betydning å sikre en fri og uavhengig presse. Høyesterett fremhevet at dette vernet ikke bare sikres ved en vid ytringsfrihet ved søksmål fra personer som føler seg krenket, men også ved strenge reaksjoner mot eventuelle vold -eller trusselepisoder mot vedkommende journalist.”

Retten kom til at det måtte reageres med ubetinget fengsel. Ettersom tiltalte hadde erkjent straffskyld ga retten en viss reduksjon i straffen. Konklusjonen ble dermed fengsel 18 dager, i tråd med aktors påstand. Domfelte ble ikke idømt saksomkostninger.

John Arne Markussen er ansvarlig redaktør i Dagbladet.<br>Foto: Birgit Dannenberg
John Arne Markussen er ansvarlig redaktør i Dagbladet.
Foto: Birgit Dannenberg

Retten ble ledet av tingrettsdommer Inga Bejer Engh. Aktor var politiadvokat Oda Karterud, mens tiltalte ble forsvart av advokatfullmektig Ida Gundersby Rognlien.

Glad for dommen

Ansvarlig redaktør Markussen er i likhet med Nymo glad for at den aktuelle saken ble etterforsket og resulterte i en fellende dom.  

– De senere årene har vi registrert en økende frekvens når det gjelder situasjoner med trusler, truende atferd og trakassering av våre medarbeidere. Derfor har vi bestemt oss for å reagere oftere og gå til politianmeldelse. Ikke alle sakene har endt opp i retten, men jeg er uansett veldig glad for at politiet tar dette på alvor slik at noen av sakene ender med straffeforfølgelse.

Hver fjerde er truet

I en undersøkelse gjennomført av seniorforsker Aina Landsverk Hagen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) som ble publisert i april i fjor kommer det fram at nesten halvparten av landets journalister har opplevd hets, sjikane eller trakassering. En fjerdedel har opplevd trusler.

Noen eksempler:

I slutten av mai i år ble en mann i 60-årene dømt til bot på 15.000 kroner eller 30 dagers fengsel etter å truet Dagbladets Marie Simonsen.

– Sexsjikane og trusler om voldtekt er gjengangere, som det var i dette tilfellet og. Trusler om lemlestelser er heller ikke uvanlig. Vi skal ikke tolerere det, sa Simonsen til egen avis.

Tidligere i mai ble en mann dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha lagt ut en kommentar på Haddy N’jies Facebook-profil, der han kalte NRK-medarbeideren henne for «halvape» og «nigger».

I februar 2014 ble Ubaydullah Hussain dømt for trusler mot Nina Johnsrud i Dagsavisen. Fire år tidligere anmeldte lokalavisen Varingen trusler mot redaksjonen fra en enkeltperson som hadde pågått over lengre tid.

Les NJs råd om hvordan redaksjoner bør handle når journalister blir truet