Trygve Hegnar. Foto: Kathrine Geard
Trygve Hegnar. Foto: Kathrine Geard

Hegnar frustrert over PFU

Avisutgiveren skeptisk til åpent utvalg.

Publisert Sist oppdatert

Det er i et brev til PFU at Trygve Hegnar gir uttrykk for sin frustrasjon over utvalgets kanaler for kommunikasjon.

Journalister først…

Hegnar forteller i brevet at han ble oppringt av journalister fra NA24 som ønsket kommentar til to fellende uttalelser mot Kapital i utvalget.

– Jeg var imidlertid ikke kjent med kjennelsene i PFU, og kunne derfor ikke kommentere kjennelsen(e), skriver redaktøren.

Hegnar finner det merkelig at utvalget formidler resultatet av saksbehandlingen til mediene før partene i saken får vite det. Telefonen kom fra NA24 28. oktober. Først to dager etter kom kjennelsen til Hegnar.

– Dette er useriøs saksbehandling, det sier seg selv at den kjennelsen gjelder, må få kjennskap til kjennelsen før pressen for øvrig, skriver han.

Hegnar viser til at PFU spesielt opptatt av tilsvarsrettigheter og samtidig imøtegåelse, og mener at det samme også bør gjelde for partene i PFU-saker som er til behandling. Videre skriver redaktøren at det fremstår som om PFU er mer opptatt av oppmerksomhet og omtale, fremfor en ryddig saksbehandling.

– Ikke riktig

I sitt svar til Hegnar understreker generalsekretær Per Edgar Kokkvold at det ikke medfører riktighet at utvalget er mest opptatt av omtale. Han viser videre til at saksbehandlingen er offentlig og at det ikke er så lett å unngå omtale.

– Når PFU-møtene er over, står det journalister ved dørene og vil ha uttalelsene, skriver han.

Videre viser han til at noen saker også går for åpne dører. Journalisten.no dekker flere saker i hvert PFU, og da gjerne med direktesendt video.

Kokkvold innrømmer at Hegnar har et godt poeng og er enig i at presseorganet kjennelsen gjelder bør få kjennskap til kjennelsen før, eller i hvert fall samtidig, som resten av pressen får kjennskap.

Kokkvold avslutter brevet med å skrive at utvalget vil imøtekomme Hegnar og gjøre det de kan for at han og andre redaktører slipper å svare på spørsmål fra mediene før de er blitt kjent med utvalgets kjennelse.

Tviler på åpenhet

Hegnar skriver i en epost til Journalisten at han mener det er rimelig at han får vite kjennelsen før journalistene i NA24.

Mediene har rettet sterkere oppmerksomhet mot PFU etter at møtene ble åpnet i 2006. Spesielt det siste året har utvalget fått mye omtale som følge av kjente klagere som Øystein Stray Spetalen, Stein Erik Hagen, Kjell Inge Røkke og Arne Fredly.

Et nyhetssøk på Sesam forteller at det så langt i år er skrevet 858 artikler om utvalget. Av disse er 111 publisert i dette organ, Propaganda har publisert 99 artikler og Kampanje 74. Neste er Dagbladet med 38 artikler og Hegnar Online 37. Dette tyder på at det først og fremst er i medienettstedene at PFU får mye oppmerksomhet.

Journalisten filmer som sagt deler av saksbehandlingen og Hegnar er ikke særlig sikker på om utvalget bør være så åpent.

– Åpenhet under saksbehandlingen er jeg i tvil om. Og jeg tviler på at saksbehandlingen blir bedre av det, skriver redaktøren i en epost.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold er uenig med Hegnar. Kokkvold mener nettopp saksbehandlingen er bedre når mediene er til stede. I et skriv til styret i Norsk Presseforbund viser han til at det fremstår som om medlemmene er bedre forberedt til møtene når de vet mediene dekker dem.