Den nye TV 2-sjefen Olav Sandnes drar stor nytte av gode økonomiske og markedsmessige tall for 2014.
Den nye TV 2-sjefen Olav Sandnes drar stor nytte av gode økonomiske og markedsmessige tall for 2014.

Knallresultat for TV 2 i 2014

Sparte 434 millioner kroner på billigere pensjonsavtale for de ansatte.

Publisert Sist oppdatert
Norges største kommersielle tv-kanal kan glede seg over et særdeles godt økonomisk år i fjor. TV 2-resultatet er ifølge selskspets ledelse preget av betydelige kostnadsbesparelser og økte markedsandeler som følge av en kraftig satsing på innhold.

719 millioner i pluss

MEDIEHUSET TV 2

• Regnskapet for Mediehuset TV 2 omfatter TV 2 Gruppen AS, TV 2 AS, OB Team AS, Mosart Medialab AS, Vimond Media Solutions AS, TV 2 Torget AS og Broom.no AS, som alle er 100 prosent konsolidert i konsern-regnskapet.

• Mediehuset TV 2 omfatter både tv, internett, mobil samt nye interaktive plattformer. TV 2 står bak en rekke etablerte merkevarer som Nyhetskanalen, TV 2 Zebra, TV 2 Bliss, TV 2 Humor, TV 2 Sumo, TV2.no, TV 2 Mobil og TV 2 Skole. 

• TV 2 Gruppen eies 100 prosent av Egmont. Selskapet ble i 2014 ledet av Alf Hildrum som sjefredaktør og administrerende direktør. Olav T. Sandnes tok over ansvaret 5. jnuar 2015.

2014-tallene Mediehuset TV 2 viser en omsetning på 3,7 milliarder kroner og et driftsresultat på 719 millioner kroner. Den underliggende driften viser en inntektsvekst på 304 millioner kroner - som tilsvarer 6 prosent - og en resultatvekst på 11 prosent.

 
Resultatveksten skyldes hovedsakelig at TV 2 i 2014 inngikk en avtale med de ansatte om avvikling av ytelsesordningen. Dette medførte en engangseffekt på 434 millioner i reduserte kostnader.
 
TV 2s underliggende resultat ble forbedret med 11 prosent fra 2013. Dette forklarer TV 2 med en betydelig satsing på sentrale sportsrettigheter og ytterligere investering i norsk underholdning og 24-timers nyhetsdekning.

Opp på alle fronter

TV 2 oppnådde økt oppslutning på alle plattformer i 2014, med en solid vekst på såvel tradisjonell tv som på nett og mobil. Hovedkanalen oppnådde en seerandel på 21,3 prosent i fjor, opp fra 18,9 prosent i 2013. Økningen for alle TV 2s reklame-kanaler er 3,8 prosentpoeng. Vinter-OL, VM i fotball og en sterk høst er de viktigste forklaringsfaktorene for de økte markedsandelene, ifølge selskapet.
 
Samlet oppnådde mediehuset TV 2 en oppslutning på 29,5 prosent av seerne. I kroner og øre endte andelen i det norske tv-markedet på 54,0 prosent i 2014, opp fra 51,2 prosent året før.
 
- TV 2 lyktes i 2014 med å oppnå store seer-suksesser i arrangementer som OL og fotball-VM, men også med klassiske TV 2-konsepter som Farmen, sier administrerende direktør Olav T. Sandnes.
 
Den generelle tv-seingen i Norge økte med seks minutter per seer i 2014. Noe av framgangen kan ifølge TV 2 forklares med endret målemetode. Men samtidig viser tallene at tv er det sterkeste mediet og at lineært tv fortsatt har svært høy oppslutning. Nordmenn i aldersgruppen 20 – 49 år så i 2014 i gjennomsnitt 155 minutter daglig på tv.
 
- TV 2 har befestet posisjonen som Norges desidert største TV kanal i den mest aktuelle målgruppen, og er eneste aktør med vekst i kommersielle seerandeler, sier Sandnes.

Kostnadsfokus

- Det er tøff konkurranse og et betydelig prispress på rettigheter. I 2014 gjorde TV 2 vesentlige investeringer i OL og fotball-VM, i tillegg til en økt satsing på norsk innhold innen underholdning og aktualitet. Selskapets målsetning er å vise det beste innenfor Sport, Nyheter og Underholdning. Den økte konkurransen fra globale aktører gjør at vi forventer fortsatt høy vekst i innholds-kostnadene. Dette øker behovet for å kontinuerlig effektivisere virksomheten, sier Sandnes.
Powered by Labrador CMS