Tidligere pasientombud Knut Fredrik Thorne med kirurg Per Kristian Eide og advokat Per Danielsen i bakgrunn. Foto: Andrea Gjestvang
Tidligere pasientombud Knut Fredrik Thorne med kirurg Per Kristian Eide og advokat Per Danielsen i bakgrunn. Foto: Andrea Gjestvang

TV 2-vitne grillet av Eides advokat om «friske hjerner»

OSLO TINGHUS (Journalisten): Tidligere pasientombud Knut Fredrik Thorne erkjente at han kanskje burde brukt et annet uttrykk i en studiodebatt på TV 2.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

FAKTA OM EIDE-SAKEN

• TV 2 publiserte første sak om den såkalte hjernekirurgsaken 6. desember 2012.

• Saken dreide seg om et forskningsprosjekt på hjernen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

• I desember 2013 leverte Anders Cappelen det som er historiens mest omfattende klage til PFU (Pressens Faglige Utvalg) på TV 2s publiseringer på vegne av Eide.

• PFU brukte halvannet år på å behandle klagen.

• En granskning av Helsetilsynet konkluderte i februar 2015 med at forskningsprosjektet til Eide brøt med lovens krav om samtykke og meldeplikt. Samtidig konkluderte tilsynet med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven.

• I juni 2015 ble TV 2 felt for brudd på fire punkter i medienes etiske regelverk Vær Varsom-plakaten. To av fellelsene skjedde med dissens i utvalget.

• Vinteren og våren 2016 saksøker advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2, VG, Bergens Tidende, Aftenposten, nyhetsbyråene NTB og ANB, samt gravekonferansen Skup for publiseringer i forbindelse med hjernekirurgsaken.

• Ingen av sakene blir løst i Forliksrådet, som er første instans for sivile saker i rettssystemet.

• Eide har frist på inntil ett år til å ta sakene som ikke ble forlikt i Forliksrådet inn for tingretten.

• 8. november 2016 stevnet advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2 og 8 TV 2-ansatte, samt tidligere ansvarlig redaktør Alf Hildrum for til sammen 6,6 millioner kroner i oppreisning for ærekrenkelser.

• Stevningen gjelder 70 publiseringer på TV, nett og på Facebook og Twitter i perioden 6. til 20. desember 2012.

• Det er satt av 11 dager til rettssaken mot TV 2 i Oslo tingrett.

TV 2 krever full frifinnelse i den sivile saken kirurg Per Kristian Eide har anlagt mot mediehuset for ærekrenkelser under publiseringer i den såkalte hjernekirurgsaken fra desember 2012.

Eide og hans advokat Per Danielsen har saksøkt TV 2 og flere av kanalens redaktører og journalister for 6,9 millioner kroner pluss 1,8 millioner kroner i sakskostnader.

På den sjuende dagen i retten torsdag var blant annet tidligere pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus kalt inn som vitne av TV 2. Han hadde fått kjennskap til hjerneforskningsprosjektet før det sprakk i mediene gjennom sin rolle som pasientombud. 

TV 2 skrev i desember 2012 at Thorne mente det måtte ha vært begått flere lovbrudd i saken. Han deltok også i en direktesendt studiodebatt på TV 2.

Friske hjerner

Da Eide-saken ble behandlet i Pressens Faglige Utvalg (PFU) juni 2015 var denne debatten et av elementene TV 2 ble felt for.

I retten torsdag ble Thorne grillet av Eides advokat om uttalelsene sine.

– Du ble spurt om dette med friske hjerner. Du har forklart at personene ikke var friske. Hjernene var friske, men pasientene var syke, sa Danielsen.

– Det jeg prøvde å formidle på en kanskje klønete måte var at de ikke skulle undersøke om de hadde kreft eller noe. Det var kun for forskning. Han skulle inn og gjøre noe der, og i tillegg stakk de en nål inn for forskningen. Så hadde jeg fått forklart tidligere at man kvier seg litt for å ta biopsi av hjernen til folk fordi hvis det først går galt, kan det gå veldig galt, svarte Thorne.

– Hvilken kunnskap hadde du om hjernene til pasientene? spurte Danielsen videre.

– Ikke noe annet enn at jeg visste at de hadde en alvorlig diagnose. 

– Vet du hvilken diagnose? 

– Ja, men det er et vanskelig navn. Det handler om trykk i hjernen. Jeg husker ikke hva det heter akkurat nå.

– Hvordan kan du si at de har friske hjerner da?

– Jeg skulle kanskje brukt et annet ord, svarte Thorne.
 


Like etter brøt tingrettsdommer Inga Bejer Engh inn og gjentok spørsmålet overfor Thorne om hvorfor han brukte begrepet «friske hjerner».

Thorne hadde tidligere forklart at han hadde med seg kunnskap om saken som bagasje da han var kilde for TV 2. Thorne hadde også møtt en tysk nevrokirurg under en sommerferie som han hadde drøftet saken med.

– Uttrykket var noe den tyske legen brukte. Sånn jeg forstod det, var det at det er bare noe man ikke gjør. Hvis du er syk og har kreft så tar du en biopsi. Men bare for å ta en prøve og forske, det gjør du ikke. I den sammenheng brukte han uttrykket frisk hjerne. Det er sikkert derfor jeg gjorde det.

Han stod fast på at det var skandaløst at forskningen ikke ble varslet og stanset da en pasient ble skadet.

– Du knytter det skandaløse til at det ikke ble varslet, spurte dommeren?

– Ja. Du forsker. Så går det galt. Man vet ikke hvorfor det gikk galt. Da er loven klinkende klar. Da er det brudd på loven hvis man ikke gjør det man skal.

Kritisk til forskningen

I retten torsdag vitnet også en av Eides tidligere pasienter, pensjonert psykiater Øivind Ekeberg, samt den pensjonerte nevrokirurgen Knut Gustav Wester.

Sistnevnte syns det var riktig av TV 2 å ta opp saken, og forklarte at han ville frarådet kolleger å sette i gang med det prosjektet som Eide startet opp.

– Jeg vil ikke vurdere på hvilken måte saken ble belyst ved ord, eller vinkling. Det mener jeg er en journalistfaglig vurdering. Men jeg kan si så mye som at dette var et prosjekt som hadde noen svakheter, og som senere er justert i en tryggere retning. Uten at TV 2 eller eventuelt andre medier hadde tatt opp saken, hadde jeg holdt det for sannsynlig at det opprinnelige forksningsprosjektet hadde fortsatt.

Wester sa at han mener tre hjerneblødninger burde vært grunn nok til å stoppe det. Han var også kritisk til at forskningen ikke ville komme pasienten til gode, for eksempel i form av bedre å kunne stille en diagnose.

Eide og TV 2 har samlet kalt inn 26 vitner til rettsaken som det er satt av 11 dager til i Oslo tingrett.

 

Hjernekirurg Per Kristian Eide med sin advokat Per Danielsen. Foto: Andrea Gjestvang
Hjernekirurg Per Kristian Eide med sin advokat Per Danielsen. Foto: Andrea Gjestvang
TV 2 er saksøkt av kirurg Per Kristian Eide. Fra venstre redaksjonssjef i TV 2 Niklas Lysvåg, tidligere ansvarlig redaktør Alf Ivar Hildrum, nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther og journalist Sophie Lund Aaserud. Foto: Andrea Gjestvang
TV 2 er saksøkt av kirurg Per Kristian Eide. Fra venstre redaksjonssjef i TV 2 Niklas Lysvåg, tidligere ansvarlig redaktør Alf Ivar Hildrum, nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther og journalist Sophie Lund Aaserud. Foto: Andrea Gjestvang
Powered by Labrador CMS