Mediefolk:

Sissel Sundby blir i TV 2 en del av ledergruppen til organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand. Foto: TV 2
Sissel Sundby blir i TV 2 en del av ledergruppen til organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand. Foto: TV 2

Sissel Sundby går fra Schibsted til TV 2

Blir leder for organisasjonsutvikling og kultur.

Før sommeren omorganiserte TV 2 organisasjons- og kommunikasjonsavdelingen. HR-området ble da delt i to, mellom HR og lederstøtte, som ledes av Silje Glette, og organisasjonsutvikling som skal ledes av Sissel Sundby. Det melder TV 2 i en pressemelding.

– Hovedoppgaven til min avdeling er å sørge for at TV 2- organisasjonen er satt best mulig i stand til å levere på TV 2s tre overordnede målsetninger. Vi skal utvikle og støtte lederne i deres lederskap, vi skal jobbe langsiktig med utvikling av hele TV 2-organisasjonen og vi skal sikre at vi er en arbeidsplass som tiltrekker oss de beste folkene og ivaretar TV 2s rolle som en viktig samfunnsaktør. Derfor er jeg veldig glad for at Sissel, med hennes faglige tyngde og erfaring, velger å begynne hos oss, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand i pressemeldingen.

Ifølge meldingen er Sundby utdannet cand.mag. i film og tv-, litteratur og teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, i tillegg har hun en mastergrad i endringsledelse fra BI og Fudan-universitetet i Shanghai. Hun har lang fartstid fra mediebransjen og kommer til TV 2 fra Schibsted, hvor hun har jobbet i nesten fem år, de siste årene har hun ledet Learning & Development globalt. Blant annet har hun ledet et arbeid med å utvikle og implementere en lederskapskultur i konsernet. Før hun begynte i Schibsted var hun i ti år konsulent med media og kultur som bransjespesialitet. Hennes første fast arbeidserfaring er fra NRK, hvor hun jobbet i til sammen ti år innenfor programområdet. Hun er også utdannet coach og teamcoach.

– Jeg gleder meg enormt til å begynne i TV 2. En organisasjon jeg opplever som åpen, imøtekommende og kreativ, fylt av god energi og gode mennesker. Mediebransjen er i endring og møter utfordringer også fremover. Jeg håper og tror at min kompetanse og erfaring kan bidra til å utvikle organisasjonen videre, sier Sundby i meldingen.

Hun tiltrer 15. januar 2019 og vil inngå i Willands ledergruppe.