Slik så Natt & Dags oppslag ut i november i fjor. Skjermdump,
Slik så Natt & Dags oppslag ut i november i fjor. Skjermdump,

Klage fra Kari Jaquesson mot Natt & Dag opp i PFU

Natt & Dag mener Facebook-post dokumenterer at Jaquesson har ment at jødene står bak ISIS.

Publisert Sist oppdatert

I torsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandles 11 klagesaker. Journalisten overfører tre av disse fra klokken 9.30.

Facebook-posten fra 2015.
Facebook-posten fra 2015.

Natt & Dag er klaget inn av Kari Jaquesson for nettsaken “Topp 9 artige radikaliseringer!” som ble publisert onsdag 1. november i fjor. Der er Jaquesson omtalt som listens mest åpenbare og absurde radikalisering ved at hun har gått fra å være aerobicinstruktør på TV til “Syria-farer”.

Jaquesson mener Natt & Dag bryter med Vær varsom-plakatens (VVP) punkter om 3.2 opplysningskontroll og kildebredde og 4.4 samtidig imøtegåelse da avisen skrev at hun har ment at jødene står bak terrorgruppen ISIS.

– Dette er usant. Jeg har aldri sagt eller skrevet noe slikt, heter det i klagen fra Jaquesson, ifølge sakspapirene fra PFU.

Natt & Dag avviser at de har brutt god presseskikk, og mener påstanden om ISIS kan belegges i en Facebook-post som Jaquesson postet i 2015. Avisen fremhever dessuten at artikkelen er skrevet som en del av avisens humoristiske saker.

– Som mange, deriblant fire forskere ved HL-senteret, har påpekt, er innleggets innhold og retoriske strategi svært typisk for konspirasjonsteorier om skjult, jødisk makt, skriver Natt & Dag i sitt tilsvar til PFU.

Adressa avviser forfølgelse

En mer omfattende klagesak som behandles er Otto Frøseths klage på en rekke artikler i Adresseavisen i fjor. Sakene handler om uro i det interkommunale selskapet Trondheim Havn. Frøseth var styreleder i selskapet inntil august i fjor. Han reagerer på et kraftig og vedvarende angrep mot seg, og som han ikke har fått mulighet til å forsvare seg mot.

Frøseth mener Adresseavisen har brutt god presseskikk for å ha gått for langt i overskrifter (VVP punkt 4.4), for kildevalg (3.2), for ikke å ha gitt samtidig imøtegåelse (4.14) og for ikke å ha overholdt skillet mellom faktiske opplysninger og kommentarer (4.2).

Adresseavisen avviser ifølge sakspapirene på 21 sider at de har brutt god presseskikk. De mener klager måtte tåle å bli utsatt for kritisk journalistikk som styreleder i Trondheim Havn. 

Redaksjonen mener den ikke har drevet personforfølgelse. Ifølge avisen bygger omtalen på et godt kildegrunnlag og at omtalen av Frøseth bygger på hans rolle som part i saken som daværende styreleder.

Budstikkas barnehagedekning

Asker og Bærum Budstikke er klaget inn av Risenga AS ved Steinar Stenvaag for flere saker publisert i august og september i fjor om den private barnehagen med samme navn som aksjeselskapet. Budstikka skrev at barnehagen var beordret om av kommunen til å redusere antallet barn, og at eierne samtidig hadde gitt seg selv rentefrie millionlån uten sikring, et lån som senere ble frafalt.

Ifølge sakspapirene på 22 sider er åtte publiseringer klaget inn for brudd på flere punkter i VVP: 4.14 om samtidig imøtegåelse, 3.2 om kildebredde og kildekontroll og 4.13 om at feilaktige opplysninger så snart som mulig skal rettes, 4.15 om tilsvar, 4.4 om dekning for overskrifter og 3.3 om premisser for intervjusituasjon. Klager mener blant annet at Risennga ikke var gjort kjent med det sentrale tema og problemstillinger i oppslaget 1. august, og at kravet om samtidig imøtegåelse derfor ikke var oppfylt.

Budstikka avviser klagen på alle punkter og viser innledningsvis til at klager hevder opplysninger avisen har brukt fra regnskaper er feil, mangelfulle og feiltolket.

– Hensikten synes å være at avisen ikke skal gjengi offentlig tilgjenglige opplysninger fra kvalifiserte kilder - men heller ikke skal ha dokumentasjon til å underbygge alternative opplysninger - og dermed er avskåret fra å skrive om saken. Noen journalister ville kanskje ha gitt opp, skriver Budstikka, ifølge PFUs sakspapirer.

Deretter kommer redaksjonens svar på 12 punkter mot sju publiseringer.

TV 2-reklame

TV 2 er klaget inn for to reklamesaker. Den ene fra en vanlig seer for at dramaserien “Hvor er Thea?” ble promotert flere steder, blant annet i nyhetssendingen 2. oktober i fjor.

– Det jeg trodde var en nyhetssak har vært et markedføringsstunt for en ny dramaserie på TV 2, heter det i klagen, ifølge sakspapirene.

Mediehuset avviser at de har brutt god presseskikk fordi de mener seerne som fatter interesse for dramaserien raskt vil skjønne at det er en fiksjonsserie.

Journalisten kommenterte dramaserien i fjor: Når ekte medier bidrar til falske nyheter. 

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække erkjente overfor Journalisten at dette ikke skulle skjedd i nyhetene.

TV 2 er også klaget inn av nettspill-leverandøren Kindred Group for at programmet Senkveld på Facebook sist oktober delte en video som Norsk Tipping hadde lagt ut. Videoen var reklame for «Camp Grasrot» som er laget over samme lest som det kjente faste innslaget i TV 2-programmet til Thomas Numme og Harald Rønneberg.

Klager mener ifølge sakspapirene at TV 2 har brutt med Vær Varsom-plakatens punkter 2.1 om redaktørens uavhengighet, 2.2 om redaksjonelle medarbeideres uavhengighet, 2.3 om åpenhet om bakenforliggende forhold, 2.6 om skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold, 2.7 om journalistisk motivering for redaksjonelt innhold og 2.8 om skjult reklame og sponsing.

Klage mot NRKs Datoen

Av mindre omfangsrike saker er NRK klaget inn for en episode av programserien Datoen der de navngir ungdomskjæresten til deltageren Oddhild Fausa som døde av leukemi i 1984. Det er moren til avdøde som reagerer på identifiseringen. Hun ønsket ikke at navnet skulle oppgis.

– Som pårørende er vi oppriktig skuffet over at NRK ikke tok hensyn til oss. At NRK utsetter oss for følelsesmessige påkjenninger ved å bruke vår historie i underholdningsøyemed, er ikke noe vi nødvendigvis behøver å finne oss i, heter det i klagen ifølge sakspapirene.

NRK er klaget inn for brudd på VVPs punkter 3.9 om å opptre varsomt i den journalistiske prosessen, 4.1 om saklighet og omtanke i presentasjon, 4.3 om å vise respekt for menneskers egenart, 4.6 om å ta hensyn i omtale av ulykker, 4.10 om bildebruk utenfor sammenheng og 4.13 om å rette feilaktige opplysninger.

Allmennkringkasteren svarer at de har som fast rutine at redaksjonen kontakter annen familie eller pårørende når det kommer fram historier der det er naturlig å gjøre, og at det også ble gjort her både overfor moren og den avdødes bror. NRK tar selvkritikk på at de burde kontaktet moren igjen om sendedato og endringer i programmet, men fastholder at de var tydelig på historien som skulle fortelles, og at den avdøde var viktig i Fausas liv.

Følg PFU-møtet på Journalisten torsdag fra klokken 9.30. 

Powered by Labrador CMS