For åtte år siden var pågangen for å få sluttpakker i TV 2 enorm. Nå rister folk bare på hodet

Første gang fikk folk avslag på søknad. Nå kan de bli sagt opp.

Publisert Sist oppdatert

Mandag ble det kjent at medlemmene i redaksjonsklubben i TV 2, Klubb2, reagerer på størrelsen på sluttpakkene som er tilbudt alle ansatte. TV 2 skal over de neste fire årene kutte kostnader for til sammen 350 millioner kroner.

De ansatte har fått tid på seg til å vurdere sluttpakkene. Takker de ja innen utgangen av juni, får de en bonusmåned med på kjøpet. Trenger de mer tid, har de til slutten av august før de må svare på tilbudet. Men ansatte Journalisten har pratet med trekker på skuldrene og spør seg om hvor mange det er som vil søke på disse pakkene.

Kampanje har satt sluttpakkene i system. De med mindre enn fire år i bedriften får minst; inkludert oppsigelsestid kan de ta med seg 4 måneders lønn. Mest får de som har jobbet lenger enn 15 år i bedriften: 10 måneder inkludert oppsigelsestid.

Frykter oppsigelser

De som har fylt 50 år får ytterligere 1 månedslønn på toppen av dette. Det innebærer at pakkene gir minimum fire måneders lønn og maksimum 12.

– Vi er redd for at man med denne innretningen ikke får til nok frivillighet, sier klubbleder Henrikke Helland og legger til: – Men vi vet ikke.

Henrikke Helland. Foto: Birgit Dannenberg
Henrikke Helland. Foto: Birgit Dannenberg

Det hun sikter til er at ledelsen har formidlet at det ikke er snakk om en nedbemanning isolert, men kostnadskutt. Og at det ikke er likhet mellom kostnader og nedbemanning.

Likevel anslår Dagens Næringsliv (krever betaling) i dag at minst 150 ansatte må slutte for å klare å gjennomføre kutt i den størrelsesorden ledelsen har lagt opp til.

Organisasjonsdirektør Sarah Willand sier til Kampanje at det er utelukket å endre på tilbudet som er sendt ut. Hun utelukker ikke oppsigelser.

– Det er for tidlig å svare på dette nå da omfanget av nedbemanningene ikke er klart før september. Men vi kan ikke utelukke at det vil komme til oppsigelser hvis vi ikke kommer i mål med frivillige løsninger, svarer Willand.

Kutt i 2008

Dette er den tredje runden med kostnadskutt i TV 2 siden høsten 2008. Det var første nedbemanning i TV-selskapets 16 års historie at . Beskjeden fra ledelsen var at TV 2s kostnader måtte reduseres med 150 millioner kroner. For å få til dette måtte 72 stillinger bort. 

Da var det såpass stor pågang på sluttpakker at ikke alle som søkte fikk. Pakkene var da også ganske attraktive:

○ Kortere enn 10 år i TV 2 ga 3 måneders lønn pluss én månedslønn for hvert år i bedriften. Altså opptil 12 måneder.

○ Mellom 10 og 17 år i selskapet: 9 måneders lønn og én månedslønn for hvert år i selskapet.

○ For ansatte over 50 år fikk seks måneders lønn på toppen av dette igjen.

○ Det ble også gitt individuell tilpasning som undervisningsstøtte og overtakelse av utstyr.

På dette tidspunktet omsatte TV 2 for 2,4 milliarder kroner. Overskudd før skatt var 185 millioner.

Kutt i 2010

Kostnadskuttene var ikke nok. På tampen av 2009 ble det varslet at ytterligere 150 millioner måtte spares. 130 stillinger skulle fjernes. Da var det ikke like stor rift om sluttpakkene.

○ Alle ansatte fikk 0,75 månedslønn for hvert år de hadde arbeidet i TV 2 i tillegg til oppsigelsestid uten arbeidsplikt.

○ De som hadde vært med fra starten kunne fått med seg halvannen årslønn.

○ De over 55 år ville få en ekstra godtgjørelse.

I 2010 var driftsinntektene også på 2,4 milliarder kroner. Overskuddet før skatt var på 252 millioner kroner.

I 2015 var driftsinntektene på 3,9 milliarder og overskudd før skatt på 382 millioner kroner.

Større og større

I løpet av sine 24 år har TV 2 vokst fra én TV-kanal til sju. Med sterk tilstedeværelse på nett og i strømmemarkedet. Selskapet har to ganger skilt ut vellykkede avdelinger og solgt disse med stort hell (Storm og Vizrt). Og har ved et par anledninger forsøkt seg på oppkjøp uten særlig hell (Nettavisen og Kanal 24).

Da TV 2 gikk på lufta i 1992 hadde det som den gang var én tv-kanal 210 ansatte. Ti år jobbet 477 i TV 2.

I 2008 var selskapet på sitt største med 815 ansatte. Da begynte kuttene. Over to år ble i alt 200 stillinger kuttet. Ifølge proff.no er antall ansatte nå oppe i 962.

I september får de ansatte beskjed om hvor mange som må gå som følge av omstillingene TV 2 nå skal gjennom. Klubbleder Helland sier prosessen kan være en påkjenning for den enkelte. Både i Bergen og i Oslo skal selskapet bytte kontor. Samtdig har flere spurt om det er bærekraftig å beholde hovedkvarter på Vestlandet.

Ingen områder i selskapet er skjermet for kutt. Det gjør at ansatte stiller seg avventende, samtidig som at TV 2 skal gjennomføre to gigantiske produksjoner denne sommeren som følge av at de har rettighetene til fotball-EM og OL i Rio. Det kommer på toppen av Tour de France.

Og så kommer altså høsten.

– Vi var veldig overrasket over det tilbudet som kom på bordet til slutt. Tidligere er oppsigelser unngått takket være rause pakker. Dette tilbudet er langt fra et slikt nivå og vi har stilt spørsmål om hensikten med å lage så dårlige pakker.

Powered by Labrador CMS