Kirurg Per Kristian Eide under behandlingen av en klage i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Arkivfoto: Glenn Slydal Johansen
Kirurg Per Kristian Eide under behandlingen av en klage i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Arkivfoto: Glenn Slydal Johansen

Kirurg Per Kristian Eide stanset hjerne=forsknings=prosjekt etter at stevnet TV 2-journalist ba sykehus om innsyn

TV 2 svarer at innsynsforespørselen ble sendt som en forberedelse til å møte Eide i retten, og at aktører uansett ikke kan sette journalister ut av spill ved å saksøke dem.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

FAKTA OM EIDE-SAKEN

• TV 2 publiserte første sak om den såkalte hjernekirurgsaken 6. desember 2012.

• Saken dreide seg om et forskningsprosjekt på hjernen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

• I desember 2013 leverte Anders Cappelen det som er historiens mest omfattende klage til PFU (Pressens Faglige Utvalg) på TV 2s publiseringer på vegne av Eide.

• PFU brukte halvannet år på å behandle klagen.

• En granskning av Helsetilsynet konkluderte i februar 2015 med at forskningsprosjektet til Eide brøt med lovens krav om samtykke og meldeplikt. Samtidig konkluderte tilsynet med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven.

• I juni 2015 ble TV 2 felt for brudd på fire punkter i medienes etiske regelverk Vær Varsom-plakaten. To av fellelsene skjedde med dissens i utvalget.

• Vinteren og våren 2016 saksøker advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2, VG, Bergens Tidende, Aftenposten, nyhetsbyråene NTB og ANB, samt gravekonferansen Skup for publiseringer i forbindelse med hjernekirurgsaken.

• Ingen av sakene blir løst i Forliksrådet, som er første instans for sivile saker i rettssystemet.

• Eide har frist på inntil ett år til å ta sakene som ikke ble forlikt i Forliksrådet inn for tingretten.

• 8. november 2016 stevnet advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2 og 8 TV 2-ansatte, samt tidligere ansvarlig redaktør Alf Hildrum for til sammen 6,6 millioner kroner i oppreisning for ærekrenkelser.

• Stevningen gjelder 70 publiseringer på TV, nett og på Facebook og Twitter i perioden 6. til 20. desember 2012.

• Rettssaken kommer trolig opp for Oslo tingrett i løpet av våren 2017.

Til våren kommer trolig kirurg Per Kristian Eides søksmål mot TV 2 opp for Oslo tingrett. Han har via advokat Per Danielsen stevnet TV 2 og en rekke av kanalens redaktører og journalister for ærekrenkelser i forbindelse med den såkalte hjernekirurgsaken som ble publisert på TV 2 fra 6. desember 2012.

Saksøkt journalist ba om innsyn

TV 2 ble sommeren 2015 felt for brudd på god presseskikk i Pressens Faglige Utvalg (PFU) på den mye omtalte monsterklagen for dekningen.

En av de som er stevnet av Eide er TV 2s reporter Sophie Lund Aaserud, som har jobbet med saken siden starten i 2012.

Senest 15. desember i fjor sendte Aaserud følgende innsynsforespørsel til Oslo Universitetssykehus:

«Har Per Kristian Eide startet opp igjen forskningsprosjektet som ble stanset i 2012?

I så fall, kunne dere sendt oss det nye samtykkeskjema, prosjektbeskrivelse og REK-godkjennelse?

Hvor mange pasienter er det til nå tatt biopsi fra?»

E-posten ble sendt fra Aaseruds jobbkonto, og inkluderte signaturen som opplyser at hun er journalist i TV 2 Nyhetene.

Stoppet forskning

Eide reagerer kraftig på at Aaserud som både PFU-felt og stevnet TV 2-journalist sendte e-posten. Han mener det betyr at hun fortsatt jobber redaksjonelt med saken. Eide har ikke latt seg intervjue per telefon av Journalisten, men uttaler seg per e-post:

– Det er knapt mulig for en journalist å bli mer inhabil enn det hun er i denne saken.

Kirurgen har stanset ytterligere prøvetaking til forskningen han driver på hjernesykdommen voksenvannhode etter at han ble kjent med forespørselen.

– Det høres dramatisk ut å stoppe et forskningsprosjekt fordi en journalist ber om innsyn?

– Det er ikke fordi «en journalist» har bedt om innsyn at jeg stanser forskningsprosjektet inntil videre. Det er fordi en bestemt journalist, Sophie Lund Aaserud, nå gjenopptar sin forfølgelse av meg, og fordi jeg anser henne som den mest inhabile av alle norske journalister til å gjøre dette.

– En journalist kan ikke fortsette å drive journalistisk etterforskning av en person som har stevnet vedkommende for retten med krav om erstatning. Det tror jeg de fleste, også pressefolk, vil forstå, skriver Eide.

Forbereder rettssaken

Sophie Lund Aaserud har ikke ønsket å uttale seg til Journalisten. TV 2s husadvokat Theo Jordahl avviser at forespørselen dreier seg om en redaksjonell undersøkelse. Han sier innsynet er knyttet til saksforberedelser i forkant av rettssaken som kommer opp.

– Utgangspunktet er å få faktagrunnlaget og status på forskningsprosjektet i forbindelse med Eides søksmål, sier Jordahl, som understreker at han ikke jobber redaksjonelt.

Jordahl sier han selv var til stede i et møte der en ekstern advokat som forbereder rettsforhandlingene for TV 2 ba de saksøkte om å forberede seg så godt som mulig, og kartlegge status for forskningsprosjektet.

– Advokaten vår har bedt journalisten om å sjekke status på saken selv.

– Hvorfor kunne ikke du eller noen som ikke er stevnet gjøre det?

– Det var mer praktisk, hun kjenner jo saken. Det er og helt vanlig at den som blir saksøkt prøver å skape klarhet i egen sak. Dessuten er det snakk om et offentlig dokument.

Tror ikke på saksforberedelse

Jordahl avviser at Aaserud eller TV 2 driver forfølgelse av Eide.

– Det er ikke situasjonen. Det er han som har saksøkt oss, og da har vi behov for kunnskap om den saken. Det er en viktig opplysning for domstolene å få, hva som er skjedd.

Eide mener det ikke står til troende at innsynsforespørselen har med søksmålet å gjøre.

– Hun spør sykehusets kommunikasjonsavdeling om jeg har startet opp igjen med forskningen, skriver Eide, og viser til Aaseruds formulering som gjengitt ovenfor.

– Med «sendt oss» mener hun åpenbart TV 2, og ikke de saksøkte. Alt i e-posten, som ble sendt fra hennes TV 2-adresse, viser at det dreier seg om redaksjonelt arbeid.

– Forstår du at hun som stevnet journalist ønsker å få klarlagt faktaopplysningene så godt som mulig?

– Ja, selvfølgelig. Men spørsmålene hun stiller i e-posten går ikke på søksmålet og det faktagrunnlag som skal vurderes i retten.

Ingen publiseringsplaner

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier på generelt grunnlag at hun ikke ser det som problematisk at Aaserud sendte innsynsforespørselen som en del av forberedelsen til rettssaken.

– Som i alle andre saker vil habilitet og andre forhold vurderes hvis og når stoffet skal bearbeides videre. Det kan ikke være krenkende å vise interesse for hans arbeid, sier Solbrække til Journalisten. Men:

– Per i dag er det ingen planer om publisering av ny omdreining i saken.

Solbrække mener journalisten ikke er inhabil fordi hun er saksøkt.

– Det prinsipielle her er at hvis det skal være sånn at journalister per defenisjon er inhabile i det de blir saksøkt av eksterne aktører, vil man kunne sette journalistikken og samfunnsoppdraget ut av spill.

Ut av spill

TV 2 mener det er opp til redaktøren å avgjøre hvem som skal dekke en sak. Theo Jordahl sier at det ikke kan være slik at aktører kan sette journalister ut av spill i en sak ved å saksøke dem.

– De kan ikke ta ut en brysom journalist ved å saksøke vedkommende, sier Jordahl, som imidlertid ikke kan gi eksempler på at dette er skjedd.

På spørsmål om hva Eide syns om at det er redaktøren som avgjøre hvilke journalister som skal jobbe med hva, og ikke at aktører kan “ta dem ut”, sier han at en journalist saksøkt i en bestemt sak ikke kan fortsette journalistisk etterforskning i denne saken.

– Hun er jo da inhabil, publikum kan ikke lenger ha tillit til hennes objektivitet. Dette skjønner de fleste. Det er derfor TV 2 nå prøver å vri det til Lund Aaseruds henvendelse til OUS ikke var redaksjonell virksomhet.

Eide mener uansett problemet med at journalister saksøkes er svært begrenset.

– Det er svært sjelden at noen orker å saksøke norske journalister, det har vel bare skjedd et par ganger de siste ti år. At journalister “tas ut” gjennom søksmål, kan ikke sies å være et spesielt stort problem.

Karianne Solbrække
Karianne Solbrække

Kan ta opp igjen forskning

– Hvis du som kirurg har en journalist bak ryggen din, og som du vet vil gjøre alt som står i vedkommendes makt for å skandalisere deg på verst tenkelige måte hvis noe går galt, øker risikoen for at noe faktisk går galt. Jeg tror ikke du finner mange nevrokirurger som er villige til å arbeide med en slik journalist rett bak deg.

Eide har selv åpnet operasjonsstuen for journalister, senest for VG under en komplisert operasjon. Denne saken stod på trykk 9. mars 2015.

Kirurgen opplyser at planen var å gjenoppta innhenting av prøver til forskningsprosjektet i år, men at dette er avlyst på grunn av innsynsforespørselen. Han utelukker imidlertid ikke at det kan bli gjenopptatt senere ettersom forskningstillatelsen fra REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) løper til ut 2025.

– Det er liten tvil om at TV 2 nå står klar til å skandalisere på ny, og derfor utsetter vi oppstarten på ubestemt tid. Det som stopper opp er altså innhenting av vevsprøver. Analyse av tidligere innsamlet materiale vil fortsette.

Powered by Labrador CMS