INNRØMMER SLURV: Jan Ove Årsæther, nyhetsredaktør i TV 2. Foto: Kathrine Geard
INNRØMMER SLURV: Jan Ove Årsæther, nyhetsredaktør i TV 2. Foto: Kathrine Geard

TV 2 beklager eldrevinkling

Burde vært tydeligere på at resultatene i den omstridte eldreundersøkelsen kan leses på flere måter, sier nyhetsredaktøren.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Både kommentatorer, medieforskere og statistikere har rettet sterk kritikk mot TV 2s presentasjon av sin egen eldreundersøkelse i forrige uke. Etter først å ha fastholdt at innslagene var journalistikk av godt merke, og at TV 2 ikke hadde underslått fakta, er tonen nå en noe annen.

Mandag kveld kom TV 2 med en presisering, blant annet på TV2.no der det heter:

– TV 2 beklager at framstillingen ble for lite nyansert.

– Vi burde vært tydeligere på at resultatene i den omstridte eldreundersøkelsen kan leses på flere måter, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther til Journalisten.

Støtter seg til Fagforbundet

På spørsmål om hvordan han opplever all kritikken mot innslagene om TV 2s eldreundersøkelse svarer Årsæther:

– Fagforbundet presenterte en liknende undersøkelse i mars 2012. De brukte nøyaktig samme metode som oss, med både Questback og muntlige intervjuer. I undersøkelsen deres kom det fram at det var sjokkerende tilstander i norsk eldreomsorg og at veldig mange døde på uverdig vis, supplert med andre sterke utsagn.

Nettopp Fagforbundet og dets leder Jan Davidsen er blant de fremste kritikerne av TV 2s eldreundersøkelse.

Les detaljer fra TV 2s undersøkelse her.

For øvrig beklager også NRK nå feil bruk av tall fra en meningsmåling, om hvilken statsministerkandidat velgerne foretrekker (se nederst i denne saken).

Fra to til en

Bernt Aardal, professor i statsvitenskap, er blant kritikerne som nærmest slakter TV 2s presentasjon av sin egen undersøkelse. Aardal reagerte ikke minst på at TV 2 slo sammen svarkategoriene «I svært stor grad», «I stor grad» og «I noen grad». Dermed konkluderte redaksjonen med at en andel på to tredeler av de ansatte ved norske sykehjem mener at manglende ressurser går utover en forsvarlig og verdig eldreomsorg. Uten «I noen grad»-gruppen faller en tredel bort.

Samtidig viser resultatene på et annet spørsmål i samme undersøkelse at i underkant av hver femte pleier (18,4 prosent) mener at det sykehjemmet de selv jobber på gir en uverdig behandling. Tar man med svarene fra styrerne og andre ansatte ved de samme institusjonene er andelen nede i 13,8 prosent.

– Kjernen for meg som redaktør er om vi i all hovedsak har brakt det riktige bildet av undersøkelsen vår. Våre funn stemmer godt overens med funnene som ble gjort i Fagforbundets undersøkelse, sier Årsæther.

– Var du selv involvert i og godkjente TV 2s vinkling av innslagene, før du reiste på vidda?

– Ja.

Les også: Medieforsker sier til Frifagbevegelse.no at TV 2 bør klages inn for Pressens Faglige Utvalg.

Ledende spørsmål?

– Er du enig eller uenig med Per Edgar Kokkvold og andre som mener følgende spørsmål i TV 2s undersøkelse er ledende og dermed av begrenset verdi: «I hvilken grad går manglende ressurser utover en forsvarlig og verdig omsorg?»

– Jeg sa på redaksjonsmøte mandag at vi har fått en del kritikk, og den må vi ta alvorlig. Så får vi evaluere hva vi har gjort galt. Kritikken kommer fra såpass mange hold og er såpass sterk at vi må ta den alvorlig og være ydmyke. Det gjelder blant annet i forhold til spørsmålsstilling og om vi har slått sammen en post for mye på toppen av dette med verdighet.

TV 2 vil med andre ord evaluere hvordan redaksjonen stiller spørsmål og hvordan slike funn presenteres.

Ni av ti er positive

– Dere satt på en gladsak om at 86,2 prosent av de ansatte ved norske sykehjem mener at de eldre får en verdig behandling. Hvorfor fokuserte dere ikke på denne interessante delen av undersøkelsen? Den ble først kjent da statsministeren trakk det fram i partilederdebatten.

– Det er når vi tar med svarene fra styrerne ved sykehjemmene.

– Ja, men så mange som 81,6 prosent av pleierne mener det samme?

– Vi har fortalt at to av tre mener manglende ressurser går utover en forsvarlig og verdig omsorg. Da skulle vi samtidig ha fortalt at hvis vi tar bort de som svarer “I noen grad”, så halveres resultatet til en av tre. Det skulle vi ha vært tydeligere på. Vi skulle også ha vært tydeligere på at når det gjelder sykehuset de selv jobber på, så er det en femtedel av pleierne som svarer at beboerne der får uverdig behandling. Men selv en av våre sterkeste kritikere, Andreas Wiese i Dagbladet, mener at en femtedel er rystende høyt. Funnene våre samsvarer med Fagforbundets undersøkelse fra 2012. De beskriver et tall av samme størrelse som sjokkerende. Da kan det vanskelig framstilles som en gladsak.

Årsæther poengterer at TV 2 sendte undersøkelsen og resultatene til politikerne før partilederdebatten forrige onsdag.

Forsvarer Stenstrøm

– Var det riktig av Oddvar Stenstrøm å kjøre så hardt på at regjeringen skulle innrømme skam, i den siste partilederdebatten?

– Vi forholder oss til alt det vesentlige i rapporten er riktig, og at den stemmer overens med andre rapporter. Da er det Oddvars jobb å være kritisk til den sittende regjeringen og statsministeren. Hvis vi tar utgangspunkt i at 20 prosent (for å være presis 18,4 prosent. Red.anm.) av pleierne svarer at eget sykehjem gir uverdig behandling, så er det all grunn til å være kritisk.

Årsæther trekker fram et annet funn fra TV 2s undersøkelse, om dusjrutinene for beboerne på sykehjem.

– Hvis vi havner på sykehjem kan 80 prosent av oss se fram til å ikke få dusje etter oppsatt plan. Vi kan se fram til å få dusje cirka hver fjortende dag.

– Hvor kommer tallet hver fjortende dag fra?

– Det kommer fra undersøkelsen.

– Så noen av de ansatte har svart det som et eksempel på hvor lang tid det kan gå?

– Ja.

I TV 2s omtale oppgis det ikke hvem - eller hvor mange - av de ansatte som oppgir at den planlagte dusjingen kan skje så sjelden som hver fjortende dag.

Skal evaluere

– Hva har TV 2 lært av denne saken?

– Vi skal evaluere, men vi skulle være tydeligere på at det faller fra to tredeler til en tredel av de ansatte når vi tar bort den gruppen som svarer “I noen grad”. Vi skulle vist fram detet. I det første innslaget om undersøkelsen skulle vi også vært tydelig på at andelen faller videre til en femtedel når det er spørsmål om eget sykehjem. En av fem hadde vært en mer enn god nok vinkel i denne saken, sier Årsæther.

Powered by Labrador CMS