Gry Bjørhovde forlater jobben sin som forlagsdirektør i Bonnier Media, samtidig som redaksjonen i BoligPluss fjernes. Foto: Bonnier Media
Gry Bjørhovde forlater jobben sin som forlagsdirektør i Bonnier Media, samtidig som redaksjonen i BoligPluss fjernes. Foto: Bonnier Media

Ledet ned=bemanningen i Bonnier Media - nå ryker Gry Bjørhovdes egen jobb

– Jeg har vært med på å overflødiggjøre meg selv, sier forlagsdirektøren. Samtidig legges redaksjonen i bladet BoligPluss ned.

Publisert Sist oppdatert

En ny runde med nedbemanning i Bonnier Media omfatter i alt 6,25 årsverk på redaksjonelt område. Ledelsen går ikke ut med tilbud om sluttpakker.

Tirsdag denne uka ble det kjent at Kine B. Hartz går fra hovedkonkurrenten ELLE og blir sjefredaktør i Bonnier-eide Costume. Samme dag ble det innkalt til allmøte i Bonnier Media. Der ble de ansatte informert om en ny runde med omstilling og nedbemanning, et år etter at den forrige store kuttprosessen ble igangsatt.

Forlagsdirektør Gry Bjørhovde bekrefter overfor Journalisten at hun skal slutte i Bonnier Media, sannsynligvis ved årsskiftet. Hun sier at dette er et naturlig resultat av en prosess hvor konsernet har jobbet – og fortsatt skal jobbe – med å finne de beste modeller for å optimalisere et allerede etablert samarbeid mellom redaksjonelt beslektede Bonnier-magasiner i Norge og Danmark.

– Siden jeg har vært sentral i utviklingen av samarbeidsmodellen gjennom et langt stykke tid, har jeg på sett og vis også vært med på å overflødiggjøre meg selv. Det er det ingen dramatikk i. For meg er det opplagt at et tett redaksjonelt samarbeid på områder hvor det er mulig, uten å redusere den redaksjonelle kvaliteten, er en riktig vei å gå, sier Bjørhovde.

Omfattende nedbemanning

Tiltakene det ble informert om tirsdag er ifølge Journalistens kilder - i tillegg til Bjørhovdes avgang, nedbemanning av 4,7 årsverk i BoligPluss-redaksjonen, en rådgiver, et årsverk i bladet Tara, ett i annonseavdelingen og ett i markedsavdelingen.

Les Journalistens dekning av Bonnier Media her

BONNIER MEDIA

• Svenskeide Bonnier er Nordens største medieselskap og har kontorer i 17 land globalt. Her i landet gir Bonnier blant annet ut bladene Bo Bedre, BoligPluss, Costume, Tara og Stella.
• Ifølge Bonnier Medias hjemmesider har mediehuset omtrent 110 ansatte i Norge. Det er 32 årsverk på redaksjonelt område, inkludert ledere.

– Vi er skuffet og fortvilet over at vi nå står foran nye runder med oppsigelser etter fjorårets nedskjæringer, som jo førte til at mange flinke folk forsvant fra forlaget. Nedskjæringene i fjor ble kommunisert som at ledelsen tok skikkelig i nettopp for å unngå stadige runder med nedbemanninger, derfor føles det ekstra tungt at det blir oppsigelser nå igjen, sier lederen av redaksjonsklubben i Bonnier Media, Heidi Sinding-Larsen.

Ledelsen varsler et mer utstrakt samarbeid med Bonnier-redaksjonene i Danmark, et grep som også var sentralt i forbindelse med fjorårets kuttrunde.

– Kort fortalt fikk vi vite at den økonomiske situasjonen til Bonnier Media er dårligere enn det fjorårets prognoser la til til grunn. Printmarkedet har sunket mer enn de forventet, samtidig som den digitale veksten ikke har økt like mye som ledelsen hadde trodd.

– Hvordan er reaksjonene hos medlemmene dine?

– Folk er selvfølgelig skuffet og oppgitt over situasjonen. Jeg vil si at stemningen her er nokså matt. Alle har jobbet hardt det siste året under stadig vanskeligere arbeidskår, og også vært flinke til å omstille seg. Det er derfor veldig tungt at vi har jobbet så hardt og likevel ikke lykkes i å unngå en ny runde med nedbemanning så kort tid etter.

Færre ledere

Bjørhovde var en av sju toppledere i fjor høst, og hadde ansvaret for å utarbeide ny produksjonsmodell og organisasjonsplan for Bonnier Media.

– Jeg har hatt noen fantastiske år i BM, og det er selvsagt ikke uten vemod at jeg snart setter sluttstrek. Men jeg har et stykke tid vurdert å starte for meg selv, og fant ut at hvis jeg noen gang skal hoppe, så skal jeg gjøre det nå. Utviklingen i mediemarkedet er ikke bare skremmende, den er også spennende og åpner for nye muligheter. For meg personlig er timingen riktig nå, sier hun til Journalisten.

Under fjorårets prosess gikk daværende leder av redaksjonsklubben i Bonnier, Siri Høstmælingen, ut med kritikk av ledelsens nedbemanningsstrategi. Høstmælingen uttalte at medlemmene hennes var sinte på at ledelsen ikke så ut til å inkludere seg selv i spareplanene.

– De har ennå ikke klart å gi oss inntrykk av at de har sett i egne rekker for å finne måter å spare penger på, sa klubblederen i fjor.

Trond Juliussen.<br>Foto: Bonnier Media
Trond Juliussen.
Foto: Bonnier Media

Inntektene faller fortsatt

Administrerende direktør Trond Juliussen i Bonnier Media sier dette om den nye omstillingsprosessen:

– Den har som mål å skape en moderne organisasjon som er bærekraftig og rustet for framtiden. Utfordringene på printmarkedet gjør at vi må tilpasse kostnadene våre.

Juliussen bekrefter at Bonnier sliter med et ytterligere fall i inntektene til papirmagasinene sine. Konsernet må derfor tenke nytt når det gjelder innholdsproduksjonen. Stikkord er et utvidet nordisk samarbeid innen Bonnier.

– Endringene innebærer et tettere samarbeid med andre Bonnier-selskap i Sverige og Danmark, primært i Danmark, på de områdene der det er naturlig for oss. Vi har allerede et slikt samarbeid, men det blir styrket og systematisert.

– Hva betyr det for norske Bonnier-ansatte?

– Vi fusjonerer i praksis ansvaret for magasinproduksjonen, slik at vi har én redaksjon som sitter i to land. Dette får konsekvenser for toppledelsen på området, ved at Gry Bjørhovdes stilling nedbemannes. Det blir en enledermodell, med Morten Trøst Poulsen som ny forlagsdirektør for både danske Benjamin Media og Bonnier Media i Norge.

Den andre forlagsdirektøren i den norske delen av Bonnier, Torunn Pettersen, fortsetter i stillingen. Hun får i tillegg nå også sjefredaktøransvaret for norske Tara og det danske damemagasinet Liv.

BoligPluss rammes hardt

Juliussen bekrefter at BoligPluss rammes ekstra hardt, ved at hele redaksjonen med 4,7 årsverk har fått status som overtallige. BoligPluss skal heretter samarbeide tett med danske Bolig Magasinet.

– De to magasinene henvender seg til den samme målgruppen og har store likheter innholdsmessig. Konseptet skal utvikles slik at magasinet i sin helhet kan produseres i Danmark, men under sine gamle navn.

Tilrettelegging og en viss lokal norsk produksjon, inkludert oversettelsen, outsources i Norge.

– Bakgrunnen for den dramatiske beslutningen på BoligPluss er i all hovedsak at magasinet vil ha en meget særbår økonomi allerede i 2017, og dermed er magasinet nedleggingstruet. Derfor skal kostnadsnivået dramatisk ned, sier Juliussen.

Inkludert en oppbemanning av et halvt årsverk i Bo Bedre omfatter nedbemanningen i Bonnier Media 6,25 årsverk på redaksjonelt område, bekrefter han.

Ingen sluttpakker

– De overtallige medarbeiderne i BoligPluss, samt et redaksjonelt årsverk i Tara, blir del av en HR-prosess der blant annet ansiennitet skal legges til grunn. Det er ikke sikkert at det er de ansatte i BoligPluss som rammes. Vi går ikke ut med noen sluttpakkeløsning, men vil prøve å finne løsninger sammen med de tillitsvalgte. De som blir rammet av HR-prosessen vil få tilbud om en sluttavtale som alternativ til oppsigelse, sier Juliussen.

En sluttavtale kan inneholde elementer som økonomisk utbetaling og støtte til etterutdanning eller jobbsøking.

Dette er samme modell som under fjorårets nedbemanning.

– Dette er ingen enkel beslutning, men samtidig er det helt nødvendig å ta grep for å gjøre selskapet i stand til å fortsatt være ledende i segmentene på print, samt investere i andre områder, sier Juliussen.

Powered by Labrador CMS