Polaris-kutt:

Klubbleder Kjersti Fikse Ness i Adresseavisen. Foto: Adresseavisen
Klubbleder Kjersti Fikse Ness i Adresseavisen. Foto: Adresseavisen

Slik blir sluttpakkene i Polaris Media

Ansatte har håp om å oppnå nedbemanning gjennom frivillighet.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag presenterte Polaris Media et driftsresultat på 45 millioner kroner, ned 19 prosent fra 56 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Samtidig ble det offentliggjort en ny sparerunde på 300 millioner kroner som skal få effekt fram til 2020. Halvparten, mellom 120 og 150 millioner kroner skal tas allerede i løpet av neste år. Pengene skal hentes inn både i form av kutt som nedbemanning og inntektsøkende tiltak.

Konserntillitsvalgt Ulf Dalheim i Polaris Media sier at kutt-tallene er store og at prosessen derfor blir krevende. Hvor mange som må forlate jobbene sine, er ikke klart.

– Tallet er ikke stadfestet. Det går nå en prosess i underkonsernene fram til midten av september med å få det på plass, sier Dalheim.

Polaris Media er organisert i de fire underkonsernene Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Trykk. Det er så langt heller ikke tallfestet hvor stor andel av kuttene hver av de fire områdene må ta.

– Men det er ikke vanskelig å spå at det meste kommer i Adresseavisen Gruppen, sier Dalheim, som selv har jobbet i Adresseavisen i 43 år.

Fleksible sluttpakker

Sluttpakkene karakteriserer han som attraktive, blant annet for de som vurderer å velge en ny retning i arbeidslivet.

– Det er ikke noen i bransjen som har bedre. Det er ikke urealistisk å oppnå nedbemanning gjennom frivillighet.

Dalheim sier han forutsetter at omfanget av nedbemanningen ikke skal gå ut over konsernets utviklingskraft og produktkvalitet.

Leder Kjersti Fikse Ness i Adresseavisens redaksjonsklubb karakteriserer kutt-tallene og tidsrammen som dramatiske. Ness vil heller ikke tallfeste noe om hvor mange som står i fare for å måtte gå.

– Vi er opptatt av at man ser på hvor mange millioner som skal spares, ikke hoder. Det kan være vi i løpet perioden finner andre inntekter eller kutt. Da vil vi ikke være låst til et tall på antall hoder, sier Ness.

Hun imøteser en god prosess med ledelsen i Adresseavisen og skryter av ledernes åpenhet.

– Ledelsen har utvist vilje til å samarbeide og spille med åpne kort.

Ness hadde håpet at pakkene skulle vært enda bedre, og viser til at de har vært bedre i tidligere runder i konsernet.

– Men vi er glad for at det går ut et så bredt spekter av tilbud. Det ser vi positivt på.

Slik er pakkene

Pakkene som de ansatte kan velge blant består av gavepensjon til AFP-kandidater, etterlønn, garantilønn og studiestøtte.

• Ansatte som fyller 62 år i løpet av perioden fram til 2020 kan søke om gavepensjon. De får da én årslønn som fordeles over de fem årene. Dersom den ansatte står i jobb utover 62 år avkortes gavepensjonen med 1/5 for hvert år.

Etterlønn ytes med 3 måneder for de med 0-5 års ansiennitet, 6 måneder for de med 5-15 års ansiennitet og 9 måneder for de med over 15 års ansiennitet. Den ansatte har ikke arbeidsplikt i oppsigelsestiden.

Garantilønn ytes med utvidet karriererådgivning. De med ansiennitet 0-5 år får 3 måneder, 5-15 år får 9 måneder og de over 15 år får 12 måneder.

Studiestøtte ytes inntil 24 måneder med 50 prosent av lønnen samtidig med studier for de med over 5 års ansiennitet. Kan strekkes til 3 år for de som ønsker det. Dersom vedkommende får ny jobb i løpet av perioden stoppes støtten.

Fristen for å søke sluttpakke bestemmes i underkonsernene, men vil trolig bli rundt 1. november.

Beskjed mottatt med fatning

Konsernlagsleder Christer Pedersen i NJ Polaris Media sier at torsdagens beskjed ble tatt imot med fatning av redaksjonen i iTromsø, hvor han jobber til daglig.

– Tendenser og tall er kjent fra før, så det har vært signalisert. Nå er det endelig tallfestet slik at man slipper å lure på det, sier Pedersen.

Også han viser til at sluttpakkene i konsernet, som han beskriver som en blåkopi av Schibsted, har vært bedre tidligere.

– Man kan ikke bruke et begrep som fornøyd med sluttpakker, men vi er i hvert fall ikke misfornøyd.

Også han fremhever ledelsens involvering av de ansatte.

– Grunnen til at det ikke blir opprør nå er at vi har er blitt godt informert underveis, så vi føler oss ikke overkjørt. I hvert fall ikke ennå.

Ser lysning

Konserntillitsvalgt Dalheim håper nedbemanningen skal skje på en mest mulig skånsom måte og at det skal være mulig å finne inntekter innenfor tidsperioden, som altså løper til 2020.

– Vi ser en positiv utvikling på brukerinntekter der vi har innført plussutgaver.

Polaris Media varslet i resultatrapporten for 2. kvartal at alle konsernets mediehus skal ha slike utgaver på plass i løpet av 2017. Dalheim er faktisk nå forsiktig optimist på vegne av bransjen, til tross for kuttene.

– Jeg ser en lysning her, og vi er noen som tror det kanskje har snudd nå. Jeg tror det er mulig for bransjen å snu ting. Vi ser også på programmatiske annonser at vi har lært å takle det og får noe tilbake.

I regnskapsrapporten skriver Polaris Media at nettopp programmatiske annonser bidrar til prispress på de digitale annonseinntektene, som gikk ned med 15 prosent til 50 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS