De frivillige studentene i Under Dusken jobber videre mens de avventer eiersituasjonen. Foto: Under Dusken
De frivillige studentene i Under Dusken jobber videre mens de avventer eiersituasjonen. Foto: Under Dusken

Nå brenner det et sterkt blått lys for Skandinavias eldste studentavis

101 kan være ute for Under Dusken, etter like mange år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Første prøvenummer av Under Dusken kom ut i 1914. Det gjør studentavisa til Skandinavias eldste. Nå vakler papirutgaven på kanten av et stup som følge av annonsesvikt, finansielle problemer og uro på eiersiden.

Under Dusken og nettutgaven dusken.no gis ut av aksjeselskapet Studentmediene i Trondheim. Tirsdag krevde universitetsledelsen ved NTNU at Studentmediene nedlegger den 101 år gamle papiravisa Under Dusken, dersom universitetet skal bidra med økonomisk støtte til selskapet.

Under Dusken er landets og Skandinavias eldste studentavis.
Under Dusken er landets og Skandinavias eldste studentavis.

– Vi opplever at NTNU ikke forstår verdien av det arbeidet vi utfører, sier ansvarlig redaktør Synne Hammervik i Studentmediene til Journalisten.no.

– At det er NTNU som skulle rive ned 100 år med tradisjon, kultur og studentkamp, det hadde jeg aldri trodd. De viser helt tydelig her at studentkultur ikke er viktig for universitetet, uttaler styreleder i selskapet, Vilde Coward.

To eiere

Studentmediene er eid av Studentersamfundet og Samskipnaden i Trondheim. Krisen startet da Samfundet varslet at de ville kutte den økonomiske støtten på grunn av innsparinger. Skipnadens svar på dette var å trekke seg som eier, noe som effektueres ved utgangen av 2015. Det betyr at Studentmediene i desember står med kun én eier og et nesten halvert budsjett.

Ifølge Universitas støtter Samfundet Studentmediene med 400.000 kroner i året, mens Samskipnaden bidrar med 600.000 kroner.

Brorparten av samskipnadens bidrag kommer i retur fra studentmediene i form av husleie.

Det er ikke bare Trondheims studentmedier som sliter: Frykter for fremtiden

Eierforvirring

Styret i Studentmediene har lett aktivt etter nye eiere. Det har blant annet har vært samtaler med NTNU om eierforhold og økonomisk bidrag. Tirsdag oppfattet ledelsen at den fikk beskjed om at NTNU kun ønsker å bidra med lokaler og ikke ønsker å være med på å eie selskapet i framtiden.

Hvem skal da samle
studentstemmen?

– Det er synd at NTNU ikke ser verdien i å ha et samlet studentmediehus, spesielt nå som de fusjonerer med høyskoler i Gjøvik og Ålesund. Hvem skal da samle studentstemmen, spør styreleder Coward.

Det er med stor skuffelse Studentmediene nå må se seg om etter andre eiere for å redde selskapet fra nedleggelse før jul.

– Hvordan skal Samskipnaden rettferdiggjøre sine prosesser og prioriteringer, uten å ha en levedyktig og fri studentpresse? Det forstår jeg ikke. Det er kun studentene som taper på dette, Studentmedienes daglige leder Mikkel Bolstad Dæhli.

Tenker digitalisering

– Vår beslutning om ikke å gi økonomisk støtte til papirutgaven av Under Dusken samsvarer med hvordan vi tenker omkring medier og kommunikasjon, sier prorektor Berit Kjeldstad til Universitetsavisa ved NTNU.

Hun legger til at nøkkelordet for NTNU-ledelsen i denne sammenhengen er digitalisering. Studentmediene må også forholde seg til at papirproduktet ikke går rundt økonomisk, sier Kjeldstad.

Det har tidligere blitt ropt varsko om den alvorlige situasjonen i studentmediene. Som Journalisten skrev i september var Under Dusken truet med nedleggelse dersom ikke den økonomiske situasjonen og eiersituasjonen bedret seg.

Synne Hammervik er ansvarlig redaktør for Studentmediene<br>i Trondheim. Foto: Under Dusken
Synne Hammervik er ansvarlig redaktør for Studentmediene
i Trondheim. Foto: Under Dusken

220 frivillige

Under Dusken er den største virksomheten til Studentmediene i Trondheim, der om lag 220 studenter arbeider på frivillig basis. Ingen er fast ansatt og selskapet har derfor forholdsvis moderate driftskostnader. Papiravisa Under Dusken kommer med 16 utgaver i året og trykkerikostnadene utgjør den største utgiftsposten for Studentmediene. Selskapet driver i tillegg nettavis og radio.

Dette har ført til
 mye frustrasjon
i redaksjonen

– Det har egentlig ikke skjedd mye de siste månedene. Vi har ventet på en avklaring om eventuelle nye eiere, noe som må være på plass før nyttår, sier ansvarlig redaktør Hammervik.

Hun og Under Dusken-redaksjonen er svært skuffet over tilbudet som nå er kommet fra universitetsledelsen ved NTNU. Tilbudet innebærer altså økonomisk støtte, under forutsetning av at papirutgaven legges ned.

– Dette tilbudet er et dårlig tegn fra NTNUs side. Vi opplever at de ikke forstår verdien av det arbeider vi utfører. Under Dusken når ut til svært mange og er et merkenavn universitetet drar stor nytte av. Dette har ført til mye frustrasjon i redaksjonen, sier Hammervik.

– Ikke gjennomtenkt

Hun mener at tilbudet fra NTNU ikke er godt gjennomtenkt. Redaksjonen er ikke forberedt på heldigitalisert drift, i alle fall ikke på kort sikt.

– Det er rart at NTNU ikke har snakket med oss.

Hammervik forteller at redaksjonen har engasjert seg i forsøkene på å redde papirutgaven av Under Dusken, blant annet i form av leserinnlegg. Samtidig har styreleder og daglig leder i Studentmediene jobbet aktivt i forhold til potensielle eksterne eiere.

Vi må nå sette oss
ned og se på
andre muligheter

– Det virker ikke sannsynlig at vi får eksterne eiere, så vi må nå sette oss ned og se på andre muligheter.

– Hvilke muligheter ser du, så lenge papirutgaven ikke er lønnsom?

– Studentersamfundet eier 50 prosent av Studentmediene. Det har tidligere vært vurdert at Studentmediene skal opphøre som eget aksjeselskap og heller være heleid av Samfundet. Vi som jobber frivillig i selskapet er også tilknyttet Samfundet og ønsker å fortsette med både papiravis, nettavis og radio, sier Hammervik.

Powered by Labrador CMS