Undersøkelse om presse og politi

Deler av undersøkelsen.

Politifolk om journalister

Hvordan vil du beskrive journalister generelt? 
Jeg skal lese opp noen beskrivelser, og vil gjerne vite om du mener de passer eller ikke:

a) Journalister er mer opptatt av original vinkling enn det saken egentlig dreier seg om

 

Kommunikasjons-foreningen 2006

Advokater 2007

Stortings-politikere 2009

Lokal-politikere 2009

Politijuristene 2010

Politiets Fellesforbund 2010

Passer

69 %

76 %

75 %

64 %

85 %

82 %

Passer ikke

23 %

10 %

21 %

31 %

10 %

10 %

Ikke sikker

8 %

14 %

4 %

5 %

5 %

8 %

Antall spurte

500

600

113

400

137

288

 b)  Journalister lar seg lett påvirke i saker de blir presentert for

 

Kommunikasjons-foreningen 2006

Advokater 2007

Stortings-politikere 2009

Lokal-politikere 2009

Politijuristene 2010

Politiets Fellesforbund 2010

Passer

42 %

52 %

32 %

46 %

62 %

68 %

Passer ikke

46 %

18 %

65 %

46 %

22 %

17 %

Ikke sikker

12 %

30 %

3 %

8 %

16 %

15 %

Antall spurte

500

600

113

400

137

288

 

I hvilken grad har du tiltro til pressens dekning av politiets arbeid i kriminalsaker?

 

Politijuristene 2010

Politiets Fellesforbund 2010

I stor grad

7 %

5 %

I noen grad

61 %

64 %

I mindre grad

28 %

27 %

Ikke i det hele tatt

1 %

3 %

Ikke sikker

3 %

1 %

Antall spurte

137

288

 

 

 

 

To ansatte i politiet diskuterer medienes arbeidsmåter i forbindelse med nyhet om en kriminalsak:

A sier: Journalistene må ta mer hensyn til at politiet har det travelt i innledningen av en kriminalsak
B sier: Det er forståelig at mediene viser stor interesse når alvorlige saker nettopp har skjedd

Hvem er du mest enig i? 

 

Politijuristene 2010

Politiets Fellesforbund 2010

Mest enig i A

28 %

22 %

Mest enig i B

62 %

73 %

Ikke sikker

10 %

5 %

Antall spurte

137

288

 

Kan du huske om en omtale i media har hjulpet deg i arbeidet med politisaker?

 

Politijuristene 2010

Politiets Fellesforbund 2010

Ja, flere ganger

12 %

27 %

Ja, minst en gang

34 %

34 %

Nei, aldri

54 %

40 %

Antall spurte

137

288

 

Journalister om politiet

Hvor ofte er du i kontakt med politiet i saker du arbeider med som journalist?

 

Journalister 2010

En eller flere ganger i måneden

39 %

Sjeldnere

28 %

Aldri

33 %

Antall spurte

500

 

 

 

I hvilken grad har du tiltro til politiets informasjon i forbindelse med kriminalsaker?

 

Journalister 2010

I stor grad

27 %

I noen grad

58 %

I mindre grad

12 %

Ikke i det hele tatt

1 %

Ikke sikker

2 %

Antall spurte

500

 

I hvilken grad føler du at du blir ’brukt’ av politiet i dekning av kriminalsaker?

 

Journalister 2010

I stor grad

4 %

I noen grad

35 %

I mindre grad

26 %

Ikke i det hele tatt

26 %

Ikke sikker

8 %

Antall spurte

336

 

Når du kontakter politiet i forbindelse med en ulykke eller kriminalsak, er du da som oftest i kontakt med politi i operativ tjeneste, eller er du som oftest i kontakt med en pressetalsperson for denne saken?

 

Journalister 2010

Som oftest i kontakt med politi i operativ tjeneste

68 %

Som oftest i kontakt med en pressetalsperson

15 %

Varierer

6 %

Ikke sikker

11 %

Antall spurte

500

 

Hvordan vurderer du politiets tilgjengelighet for deg som journalist?
Du kan svare på en skala fra 1 til 6, der 1 betyr svært dårlig og 6 betyr svært god.

 

Publikum 2010

Journalister 2010

1 - svært dårlig tilgjengelighet

4 %

2 %

2

10 %

6 %

3

20 %

24 %

4

30 %

35 %

5

26 %

24 %

6 - svært god tilgjengelighet

6 %

4 %

Ikke sikker

5 %

5 %

Gjennomsnitt

3.9

3.9

Antall spurte

800

336

Powered by Labrador CMS