Uniforum takker av papiravis

Etter 30 år tar det digitale over. Debatten skal løftes.

Publisert Sist oppdatert

Tre uker etter at 5 mot 1 av styrets medlemmer besluttet å avvikle Uniforum på papir, er det bare to utgaver til som skal sendes gjennom rotasjoen før nyttår og fagbladet blir heldigtalt. Den uavhengige avisen ved Universitetet i Oslo skal på denne måten spare penger på trykk og distribusjon.

Ifølge egen omtale av vedtaket ble det klart at disse midlene skal benyttes til å styrke det redaksjonelle tilbudet - uten at det endrer på den redaksjonelle bemanningen.

Nettsiden skal ifølge ansvarlig redaktør Martin Toft styrkes og bli en viktig debattarena for UiO. Med overgangen til en ren nettavisen blir det lettere å holde debatten levende fra dag til dag, enn med papiravisen hvor det tar flere uker fra et innlegg står på trykk til tilsvaret kommer på.

«I 30 år har avisa stått på for å visa fram det store mangfaldet på Universitetet i Oslo, samtidig som avisa har vore ei vaktbikkje og passa til å peika på og fortelja om dei tinga som har vore kritikkverdige og kan bli betre på UiO. Avisa har også gjennom mange reportasjar vist kvifor Universitetet i Oslo er Noregs beste universitet, og vist fram banebrytande forsking og spennande, nye studium. Slik skal Uniforum halda fram med å vera identitetsskapande for tilsette ved UiO. Alle skal få vita noko nytt om arbeidsplassen og studiestaden sin gjennom å lesa avisa.» skriver Toft på lederplass.

Powered by Labrador CMS