Uniforum blir ren nettavis

Styrelederen beklager at papirutgaven forsvinner fra Universitetet i Oslo.

Siden 1986 har Uniforum kommet i alle UiO-ansattes posthyller, vært tilgjengelig for studentene og blitt sendt ut til flere tusen abonnenter utenfor universitetet. Papirutgaven utkommer normalt hver 14. dag i studieåret, i et opplag på 13.850 eksemplarer. Men til sommeren er det slutt.

– Et tap for universitetssamfunnet, sier styreleder Nils A. Butenschøn til Uniforums nettavis.

Enstemmig vedtak

Professor Butenschøn var selv med på det enstemmige styrevedtaket 17. mars om å legge ned papiravisen fra slutten av juni i år. I forrige uke sendte han brev til Universitetsstyret og Universitetsdirektøren og orienterte om vedtaket.

Uniforums styre kom til at dagens ressurssituasjon ikke gjør det mulig å opprettholde en bærekraftig redaksjon for både papiravis og nettavis, med nødvendig kvalitet på produktene.

Ved å legge ned papirutgaven spares trykkeri- og distribusjonsutgifter. Redaksjonen skal derfor blant annet styrkes med en halv stilling som ble skåret bort for tre år siden, og satser nå på økt daglig publisering på nett.

– Uholdbar situasjon

– Som styreleder kan jeg ikke lenger ta ansvar for den uholdbare personal- og ressurssituasjonen i Uniforum. Redaksjonen har levd under svært krevende betingelser siden 2008, da UiO-ledelsen halverte den eneste hele journaliststillingen i redaksjonen. Dette skjedde etter at han som var ansatt i stillingen, brått døde, forteller Butenschøn.

Ifølge Uniforums nettutgave støtter redaksjonen beslutningen. Butenschøn og redaktør Martin Toft har over tid sendt flere brev om ressursmangelen til ledelsen ved UiO og vært i møter med dem, uten at det har ført til noen endring av situasjonen.

– Det har ikke vært noen åpning hos ledelsen for å tilbakeføre en full journaliststilling til redaksjonen. Det reflekterer en prioritering som jeg ikke forstår, sier Butenschøn, som til daglig leder Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

– Ikke snakk om kutt

– Styrets beslutning om å legge ned papirutgaven er ikke et resultat av kutt i Uniforums budsjetter. Uniforum har vært skjermet for budsjettkutt, noe andre deler av virksomheten ikke har vært, sier universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe til Uniform på nett.

I tillegg til redaktør Toft består redaksjonen av en journalist i 60 prosent stilling, en journalist og en fotograf i en halv stilling hver og en produksjonskonsulent i 30 prosent stilling.

Powered by Labrador CMS