Fra åpningen av konferansen i 2016 ved Bjørn Asle Nord. Foto: NCE Media
Fra åpningen av konferansen i 2016 ved Bjørn Asle Nord. Foto: NCE Media

Skal dele triks og hemmeligheter for fortellende journalistikk

Konferansen Fortellingens kraft utvider til tre dager. Målet er å skape et journalist-nettverk og en delingsarena.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av mai avholdes konferansen Fortellingens kraft i Bergen. Konferansen er oppfølgeren til en todagers-samling med samme navn fra i fjor.

– Vi er inne i en situasjon der journalistikken er utfordret fra flere kanter, også finansielt og strukturelt, og mange uttrykker at journalistikken har fjernet seg fra vanlige folk. Den fortellende journalistikken bringer den menneskelige stemmen inn. Den gir en stemme til de som ikke så ofte blir sett og hørt, sier initiativtaker Bjørn Asle Nord, som jobber som journalist i Bergens Tidende (BT).

Han mener den fortellende journalistikken blir særlig viktig i en tid der vi bombarderes av informasjon, og falske nyheter spres.

– Vi trenger dype sanne historier mer enn noen gang for å forstå den verden vi lever i, for å nyansere og få frem gråtoner i en tid der budskap polariseres og spisses.

Redaktør i Upworthy, Amy O’ Leary fra hennes foredrag på the Power of Narrative i Boston i mars. Hun skal holde to sesjoner i Bergen.
Redaktør i Upworthy, Amy O’ Leary fra hennes foredrag på the Power of Narrative i Boston i mars. Hun skal holde to sesjoner i Bergen.

Dugnadsarbeid

Nord ble selv mer bevisst på sjangeren da han forlot sportsredaksjonen for å bli journalist i Magasinet i BT. Fra da av har han vært en pådriver for fortellende journalistikk, gjerne i kombinasjon med undersøkende journalistikk. Han opplevde at de hadde klart å bygge opp et godt fagmiljø og en kultur for fortellende journalistikk frem til siste kuttrunde i BT vinteren 2016.

– Samme dag folk i BT ble kalt inn for å få vite om de var ønsket med videre fikk jeg en telefon fra Mark Kramer, grunnleggeren av The Power of Narrative i Boston. Han skulle til Amstersdam på en konferanse, og spurte om vi skulle prøve å få til noe i Norge sammen. Vi ble enige om å få det til.

I løpet av to måneder med dugnadsarbeid fikk de satt sammen en lokal konferanse, med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Nord fikk også med seg Universitetet i Bergen som samarbeidspartner. Og han trekker særlig frem leder for journalistutdanningen, Astrid Gynnild. I tillegg til leder for NCE media, Anne Jacobsen, som også ivret for prosjektet. Taket på antall påmeldte var 50, men ble utvidet til 70 på grunn av stor interesse, også fra journalister utenfor Bergensområdet.

– Mitt ønske har vært å bygge opp en samlingsplass for de beste innen dette feltet nasjonalt, men også å trekke inn internasjonale krefter. Det handler om å dele kunnskap og erfaring og lage ett nettverk.

– Motivasjonen er selvfølgelig at jeg brenner for dette. Det er viktig å fortelle de sanne historiene på en så god måte at de treffer flest mulig. For å nå ut med den beste journalistikken er dette helt sentralt.

Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad holdt foredrag i 2016 om hvordan de laget historien om Glassjenta, med spesielt fokus på fortellergrepene. Han ble etter konferansen med i dugnadsgjengen og arbeidsgruppen bak årets konferanse.
Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad holdt foredrag i 2016 om hvordan de laget historien om Glassjenta, med spesielt fokus på fortellergrepene. Han ble etter konferansen med i dugnadsgjengen og arbeidsgruppen bak årets konferanse.

 

Triks og hemmeligheter

I løpet av konferansen skal det derfor deles triks, hemmeligheter, verktøy og andre tips for å fortelle gode journalistiske historier.

– Har vi ikke liknende seminarer fra før?

– Nei. Vi som jobber med dette mener at det trengs en arena som rendyrker fortellende journalistikk. Vi har sett og ser at vi har hatt en svakere tradisjon på dette i Europa enn i USA.

Ser en oppblomstring

Han forteller at det per i dag finnes en større fortellende journalistikk-konferanse i Amsterdam, det er i ferd med å utvikles en i London, og i Danmark har det vært flere større konferanser. Men det samme er ikke tilfelle i Norge.

– Vi har flere dyktige fortellende journalister. Jeg mener vi har sett en oppblomstring, særlig i kombinasjon med undersøkende journalistikk. Det er blitt en større vilje blant flere redaksjoner til å satse på dette.

Han trekker frem BTs Jannes historie, VGs historie om Odin, Dagbladets Våtdraktmysteriet og Stavanger Aftenblads Glassjenta. I tillegg til Dagens Næringsliv som lenge har hatt en sterk fortellertradisjon i sin lørdagsutgave.

Stort potensiale

– Leserne vil også ha dette. De gode, gjennomarbeidede sakene får ofte gode lesertall og leserne er også villige til å betale for denne gode journalistikken. Så det har en økonomisk side også.

Han viser til en amerikanske undersøkelse der det kommer frem at den grundige, substansielle, fortellende journalistikken skårer høyest på lesertilfredshet. Samtidig utgjorde denne bare én prosent av den samlede journalistikken blant de undersøkte mediene. Han tror ikke tallene er veldig ulike i Norge, så potensialet for å nå flere er stort.

Konferansens misjon mener han er å få en økt bevissthet rundt denne formen for journalistikk. Samt at journalistene trenger å lære av hverandre, og fra de beste på feltet.

– Det er viktig å komme sammen i vanskelige tider. Jeg synes vi har vært for lite flinke til å dele kunnskap. Men jeg aner en forandring. Vi blir bedre om vi deler og står sammen, selv om vi konkurrerer.

God støtte

I tillegg til Nord og Kramer har årets konferanse blitt arbeidet frem av Thomas Ergo i Stavanger Aftenblad, tidligere featureleder i BT Kristine Holmelid, Ronald Eliassen i NRK og student Elise Kruse som også har vært sommervikar i BT. Nord trekker også frem gode støttespillere ved Universitetet i Bergen som stiller lokaler til rådighet. Hovedsponsor er Fritt Ord, i tillegg har konferansen fått støtte av Pressens faglitterære fond, BT og NCE Medie, som også i år er sponsor.

Fortellingens kraft holdes 31.mai – 2.juni. Konferansen er et non-profit arrangement. Prisen ligger rundt 1000 kroner, litt avhengig av om man er tilknyttet medieklyngen i Bergen, eller ikke. 

Powered by Labrador CMS