Illustrasjonsfoto: Flickr.com/Creative Commons/GGAADD
Illustrasjonsfoto: Flickr.com/Creative Commons/GGAADD

Ingen muslimer registrert i statistikk som ikke teller muslimer

KOMMENTAR: Utrop tror de har funnet ut noe. Når bladet retter, skjuler de sporene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Ingen muslimer i voldtektsstatistikken i fjor»

meldte avisa Utrop i en nettartikkel fredag morgen. Artikkelen har utgangspunkt i en opptelling gjennomført av Document.no, der man (etter eget utsagn) har gått gjennom samtlige dommer i Oslo Tingrett for perioden 5. februar 2014 til 5. februar 2015. (Utrop gjengir tidsrommet feilaktig som «5. februar 2015 – 5. februar 2016» og skriver dermed «i fjor» istedenfor «i forfjor» – selv om det burde være nokså åpenbart at en artikkel publisert 4. februar ikke ser på dommer frem til påfølgende dag.)

Kommentaren er opprinnelig publisert på Doremus’ blogg

Ifølge denne opptellingen har det blitt ført totalt 8 voldtektssaker for retten i denne perioden, hvorav 7 endte med fellende dom og 1 med frifinnelse (for voldtekt). Totalen på kun 8 voldtektssaker på 12 måneder i Oslo virker forbausende lav sammenlignet med tidligere års tall – men det har vist seg vanskelig å finne noen offisiell statistikk som kan avkrefte eller bekrefte Documents tall (som uansett aksepteres av Utrop uten forbehold eller kommentar).

Utrop siterer Documents opptelling av nasjonaliteten til de åtte dømte gjerningsmennene (én nordmann, to svensker, to rumenere, én sri lanker, én (antatt) usbeker, og to nigerianere), og tilføyer deretter for egen regning:

Altså var det kun fire ikke-vestlige som var dømt, og ingen av dem kunne med sikkert sies å være muslimer.

Overskriftens kategoriske påstand om ingen muslimer i statistikken, har altså blitt moderert til at vi ikke kan vite at noen av dem er muslimer.

 

ingenmuslimer-art

Det siste er i og for seg sant, men det er svært vanskelig å se hvilken informasjonsverdi dette skal ha når det simpelhen er en konsekvens av at rettspapirene ikke sier noenting om gjerningsmennens religion.

Man kunne akkurat like gjerne sagt at ingen av gjerningsmennene «kunne med sikkerhet sies» å ikke være muslimer. Jeg kommenterte nylig på at det er altfor vanlig å presentere tall uten å inkludere premissene for tellingen, men å slå opp at en statistikk ikke har registrert noen tilfeller av noe som statistikken overhodet ikke er ment å registrere, overgår det meste av kontekstløshet.

Det er også mildt sagt overraskende å se Utrops redaktør – på eget initiativ – ta til orde for å telle kriminelle basert på religion, uten engang å gjøre seg noen betraktninger omkring hvor vanskelig det er å si noe fornuftig på bakgrunn av denne type gruppetilhørighet, når vi i hvert fall ikke vet det skapte grann om disse personenes personlige tro eller mangel på sådan.

Men hvis vi nå først skal drive og spekulere i religion basert på etnisitet, kan vi påpeke at det er et overveldende flertall av muslimer i Usbekistan (96% ifølge Pew Research), mens det er omtrent 50% muslimer i Nigeria. Da er det mildt sagt dristig å slå fast at muslimer er fraværende fra statistikken, tilsynelatende uten noen som helst holdepunkter for denne antagelsen.

Etter påpekninger fra undertegnede og flere andre, ble artikkelen omskrevet, slik at den nå har overskriften «Hvor mange ikke-vestlige innvandrere står bak domfelte voldtekter i fjor?» og nøyer seg med å slå fast at «Altså var det kun fire ikke-vestlige som var dømt.»

Den feilaktige angivelsen av hvilken tidsperiode det er snakk om består imidlertid fortsatt. Man har også beholdt bildeteksten «Voldtektsdebatten gir ofte inntrykk av at voldtekt ikke er voldtekt før det kan betegnes som en overfallsvoldtekt» – uten at det gjøres noe forsøk på å forklare hva dette har egentlig har med innholdet i artikkelen å gjøre. (Opptellingen inkluderer et flertall av overfallsvoldtekter, men også flere andre typer voldtekter.)

Og den reviderte artikkelen inneholder heller ikke noe snev av indikasjon (annet enn én linje om at den er «Oppdatert kl. 12:40«) på at den opprinnelig påsto noe ganske annet.

Det er dessverre ganske vanlig i norske nettaviser å foreta korreksjoner uten å gjøre leserne oppmerksom på den opprinnelige feilen (noen ganger t.o.m. uten å angi at artikkelen overhodet er oppdatert). Men når man fjerner en overskrift som er tatt fullstendig ut av løse luften, og som med stor sannsynlighet er kategorisk uriktig, så burde det være ganske åpenbart at man skylder å opplyse leserne uttrykkelig om dette.

Powered by Labrador CMS