Medieetikk:

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. Foto: Martin Huseby Jensen
Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. Foto: Martin Huseby Jensen

Se forslaget til nye tekstreklameregler

Utvalg foreslår å legge ned Tekstreklameplakaten og ta bestemmelser om skjult reklame inn i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En arbeidsgruppe som ble nedsatt i fjor høst foreslår nå omfattende endringer av kapittel to om Integritet og ansvar i Vær Varsom-plakaten (VVP). Tekstreklameplakaten foreslås nedlagt etter å ha blitt integrert med VVP. Det kommer fram av en melding på Norsk Presseforbunds nettsider.

– Prinsipper står fast

Prinsippene skal stå fast

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund sier at det er en enstemmig arbeidsgruppe som foreslår de nye formuleringene, som du kan lese i sin helhet lenger ned.

– Det innebærer at vi legger Tekstreklameplakaten inn i Vær Varsom-plakaten for å tydeliggjøre og samle arbeidet mot skjult reklame i hovedplakaten, sier Løken Stavrum.

Hun mener de medieetiske prinsippene knyttet til skjult reklame tydeliggjøres gjennom at mediene kan forholde seg til én plakat.

– Vi mener reglene nå er oppdatert gitt utviklingen på dette området. Og at de står tydeligere, og forhåpentligvis blir lettere å manøvrere etter.

– Innebærer en oppdatering at reglene blir mildere?

– Snarere tvert i mot. Det er et tydelig ønske fra alle parter at prinsippene skal stå fast.

Fjerner «avvis alle forsøk»

Blant forslagene i det nye regelverket er at redaksjoner ikke lenger skal «avvise alle forsøk» på å bryte ned skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold, men snarere «svekk aldri» det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det mener generalsekretæren er bedre enn dagens formulering.

– Dagens formulering innebærer at man merker artiklene mer enn å avvise dem. Vi er opptatt av at det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold.

Generalsekretæren trekker også fram den nye formuleringen «Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon». Hun sier at forslaget er mediumspesifikt slik at det som kan være medieetisk akseptabelt i et medium kan være et brudd i et annet.

Blant andre nye forslag er punkt 2.3 om at det skal vises åpenhet «om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet».

Slik ser det nye forslaget ut:

Vis åpenhet om forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet

Kapittel 2: Integritet og troverdighet

2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.

2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame

2.4. Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler, herunder motta penger, varer eller tjenester, som kan oppfattes å være kompensasjon fra utenforstående for redaksjonelle ytelser.

2.5. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.

2.6.  Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.

2.7 Journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame. Oppretthold et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid. Gi aldri tilsagn om journalistiske motytelser for reklame. Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff.

2.8 Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum. Sponsing skal alltid være tydelig merket. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk.

Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av  utenforstående interesser.

2.9 Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn den redaksjonelle ledelsen.

Dette forslaget er foreslått å erstatte dagens Tekstreklameplakat som nytt kapittel 2 i stedet for dagens VVP.

Presseforbundet sender nå forslaget på høringsrunde blant eierorganisasjonene. Generalsekretæren ber om innspill og synspunkter før saken trolig kommer opp til behandling på styremøtet i Presseforbundet 12. juni.

Referanseutvalg

Det foreslås også at det opprettes et såkalt referanseutvalg om skjult reklame som kan behandle prinsipielle saker på bakgrunn av det nye kapittelet i VVP. Presseforbundets generalsekretær skal deretter kunne bestemme seg for å videreformidle klager til PFU.

Utvalget skal evalueres etter to år.

Arbeidsgruppe

De som har utarbeidet forslagene har bestått av disse personene:

• Trygve Rønningen (P4)

• Morten Rød (Redaktørforeningen/Agderposten)

• Berit Nyman (Fagpressen)

• Harald Klungtveit (NJ/Dagbladet)

• Theo Jordal (TV 2)

• Arne Jensen (Redaktørforeningen)

• Hege Iren Frantzen (NJ)

• Stig Finslo (Amedia/MBL)

• Ane Blekastad Glad (SBS Discovery)

• Ellen Arnstad (MBL/Aller)

• Kjersti Løken Stavrum (Norsk Presseforbund)

Powered by Labrador CMS