Øystein Meland, advokat og daglig leder av Bergens Rederiforening, mener det kritiske søkelyset på Bergen-ordfører Trude Drevland er helt ute av proporsjon. Foto: Bergens Rederiforening
Øystein Meland, advokat og daglig leder av Bergens Rederiforening, mener det kritiske søkelyset på Bergen-ordfører Trude Drevland er helt ute av proporsjon. Foto: Bergens Rederiforening

Beskylder Bergens Tidende for heksejakt

Nektet byens egen storavis intervju med reder, mens VG fikk svar på sine spørsmål.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg kjenner lusa på gangen og har sett hvordan Bergens Tidende begynner når de har bestemt seg for å ta en person, sier Øystein Meland, advokat i Wikborg, Rein & Co og representant for Viking Cruises og skipsreder Torstein Hagen. Meland har en fortid som styremedlem i BT.

Bakgrunnen er oppstyret rundt bergensordfører Trude Drevlands reise til Italia i juni 2014, for å være gudmor ved sjøsettingen av criuseskipet “Viking Star”. Bergensavisen og etter hvert BT og andre medier har avslørt detaljer om at Drevland ble påspandert reise med rederiet Viking Cruises eget privatfly, cruise og opphold på luksushotell for seg selv og familiemedlemmer.

Drevland, som er sykmeldt seg som følge av presset og oppmerksomheten rundt saken, er blitt kritisert for å ha bidratt med gjenytelser til Viking Cruises. I helgen omtalte BI-professor Petter Gottschalk saken som “åpenbar korrupsjon”.

Se Journalistens dekning av Bergens Tidende

Epostintervju

I et intervju med VG tirsdag gir skipsreder Hagen, som er bosatt i Sveits, for første gang sitt syn på Drevland-saken. Ifølge VG ble intervjuet gjennomført via epost.

Epostintervjuer er blitt mer og mer vanlig i norske redaksjoner, men er samtidig omstridt. Metoden gjør det vanskelig å følge opp med spontane, kritiske spørsmål underveis. I tillegg er mange journalister skeptiske til å gjennomføre epostintervjuer med politikere og andre maktpersoner, som ofte har en stab med informasjonsmedarbeidere og -rådgivere til å hjelpe seg med å utforme svarene.

Advokat Meland er også daglig leder i Bergens Rederiforening og dermed en innflytelsesrik person i det bergenske shippingmiljøet. Meland bekrefter overfor Journalisten at det er han som har formulert Hagens svar til VG.

Hagen godkjente formuler­ingene før de ble sendt til VG

Dette opplyser imidlertid ikke VG om i sin gjengivelse av intervjuet. Hagen gjengis i jeg-form, mens VG benytter “du” i spørsmålene. 

– Hagen godkjente formuleringene før de ble sendt til VG. Han godkjente at dette er et intervju med ham, sier Meland.

Misnøye med BT

Han legger ikke skjul på sin misnøye med Bergens Tidendes dekning av Drevland-saken.

– Jeg hadde et langt intervju med BT i går og ble sitert i en artikkel i dag. Det medførte at jeg skrev en mail til BT-redaktør Gard Steiro.

I mailen til BT skriver Meland:

“Jeg må etter lesing av dagens avis gratulere BT med hvordan man klarer å undertrykke poenger og opprettholde sin egen vinkling som ledd sin jakt på Trude Drevland, og unnlate å få frem det jeg/vi ønsket å få frem både gjennom to brev og intervju.”

Videre heter det i mailen til BT:

“Det ville vært ønskelig om BT, også som en viktig pillar i vårt demokrati, hadde hatt evnen til å få frem saker balansert, ikke kun kjøre sin egen agenda. Vi må bare konstatere at det gjør BT ikke.”

To innlegg

Meland viser til to innlegg han har bedt om å få inn i BT. Han refererer samtidig til et svar fra Steiro, der redaktøren forsikrer at BT ikke driver med sensur og at begge de etterlyste innleggene kommer til å bli publisert.

Det mer enn antydes en form for politisk korrupsjon

Det første, “BT driver heksejakt mot byens ordfører”, ble lagt ut på bt.no tirsdag formiddag. Det andre er Meland lovet å få på trykk i BT onsdag.

I det første innlegget skriver Meland blant annet:

“I infame artikler gis det dulgte indikasjoner på at BT mener det her har foregått noe ulovlig og det mer enn antydes en form for politisk korrupsjon som rederiet ikke kan la stå uimotsagt.”

Viser til Tønne-saken

– Hvordan begrunner du din oppfatning om at BT driver en heksejakt mot ordføreren?

– Jeg blir helt matt av dette. Det er virkelig storm i et vannglass. Jeg har minnet om Tore Tønne-saken. Bare basert på det mediene sier, trekker folkedomstolen en konklusjon om at det er snakk om åpenbar korrupsjon. Når ordføreren får denne saken i trynet, går i kne og blir sykemeldt, da bør mediene etter min oppfatning skjønne at det gjør hun ikke bare for the fun of it.

Vær så snill og ikke gjør det, sa jeg til Steiro

Meland forteller at han sist fredag ringte til Steiro og advarte mot en heksejakt mot Drevland. Meland har selv sittet i BTs styre og understreker at han har et langvarig og tett forhold til avisa.

– “Dette minner om begynnelsen på en heksejakt. Vær så snill og ikke gjør det”, sa jeg til Steiro. Han forsikret meg om at det ikke skulle skje.  Men BT har altså kjørt to helsider fredag, to helsider lørdag, helside søndag, helside mandag. Jeg er helt sikker på at saken ikke er slutt med dette. BT har forbannet seg på å ta henne, fordi hun har vært løs i kjeften og eventuelt ikke har oppgitt alle detaljer om reisen.

Etterlyser balanse

Her har medie-dekningen gått helt av skaftet

– Men hva mener du da at det hadde vært riktig av mediene å sette søkelyset på i denne saken?

– Det er pressens oppgave å avdekke tvilsomme forhold. Men det må være en viss balanse, slik at det ikke ender med en ulveflokk som lukter blod. Her har mediedekningen gått helt av skaftet. Det er en voldsom og ensidig fokusering på en feil Drevland har gjort. Straffen står ikke i noe forhold til den synden hun har begått.

Meland mener at mediene, Istedenfor å fokusere på at Drevland reiste til Venezia på luksustur, burde få fram at det var mye mer praktisk å reise med privatfly enn å ta et rutefly.

– Det var formodentlig også billigere for Torstein Hagen. Så er Drevland upresis om hvem som var med på flyet og at det var to netter og ikke én natt på hotell. Det henger mediene seg opp i. Trude Drevland er nordlending og bergenser i kombinasjon, og du kan jo tenke deg resultatet av det. Må hun virkelig vrenge sjelen sin om dette, i en situasjon da hun har stått på i et voldsomt tempo og gjort en kjempejobb? Blant annet på Norshipping i forrige uke, sier Meland.

Meland er ganske sikker på at den jevne bergenser synes at Drevland er en strålende representant for Bergen. Men dette kommer helt i bakgrunnen, argumenterer han.

Anbefalte nei til BT

– Er andre medier som har bedt om intervju med Hagen blitt tilbudt en tilsvarende løsning som VG fikk?

– Nei. BT har bedt om intervju med Hagen, og så kan du gjette én gang hva jeg har anbefalt ham. Spørsmålene fra VG var saklige og greie, og jeg sa til Hagen at jeg syntes han skulle svare på dem. Vi gikk gjennom formuleringene og han godkjente dem. Jeg lagde hode og hale og sendte det til VG. Det var en ryddig og grei måte å gjøre det på, og derfor får VG i tillegg også et bakgrunnsintervju på telefon med Hagen.

Jeg sa nei til BTs ønske om intervju med Hagen

– Men du kunne altså ikke anbefale en tilsvarende løsning for BT?

– Jeg sa nei til BTs ønske om intervju med Hagen, i stor grad på bakgrunn av BTs negative og hetsende dekning av dåpen av “Viking Star” i Bergen 17. mai. BT foreslo aldri en tilsvarende måte som den vi valgte for VG, det vil si epostintervju. Jeg skrev de to innleggene til BT. Dette er kanskje min mangel på erfaring og evne til å behandle mediene. Så det tar jeg min del av skylden for. Kanskje jeg var naiv og trodde at BT nå skulle få fram en mer balansert dekning av saken. Utgangspunktet fra Hagens side var infame og dulgte beskyldninger om korrupsjon. Det kan ikke rederiet ha sittende på seg.

Ansvarlig redaktør i Bergens Tidende, Gard Steiro. Foto: Martin Huseby Jensen
Ansvarlig redaktør i Bergens Tidende, Gard Steiro. Foto: Martin Huseby Jensen

Steiro slår tilbake

Ansvarlig redaktør Steiro  viser til at han har snakket med Meland og at advokaten har fått gi uttrykk for sitt syn i et intervju med BT, samt i et innlegg. Onsdag publiserer BT Melands andre innlegg.

Steiro kjenner seg imidlertid ikke igjen i Melands kritikk av BT.

– Meland blander sammen mange ting her. Jeg mener det er en helt feil beskyldning at vi driver en heksejakt på Drevland. Å blande BTs omtale av Drevland-saken sammen med dekningen vår av skipsdåpen 17. mai er en avsporing.

Steiro sier at han lurer på om Meland kan ha lest alle medienes dekning av saken. BT-redaktøren viser til at saken startet med Bergensavisens omtale av Drevlands cruise med “Viking Star” og reisen til Venezia.

Først på Facebook

Medienes rolle er å undersøke om det som har skjedd

– Har Meland et poeng i at BTs dekning er i overkant kritisk, sett i forhold til alvorligheten av de unøyaktige opplysningene ordføreren har kommet med?

– BT skrev ikke et ord før Drevland la ut en redegjørelse på sin Facebook-side. Det førte til at en rekke andre medier dekket dette. Jeg stiller meg undrende til at BTs dekning skiller seg så voldsomt ut. Medienes rolle er å undersøke om det som har skjedd i denne saken, om det har vært mulige bindinger mellom næringslivsaktører og folkevalgte.

– Hva synes du om at VG fikk epostintervju med Hagen, mens BT ikke fikk snakke med rederen?

– Hagen sier at han bare ønsker Bergen og Drevland det beste. Jeg har ingen grunn til å tvile på hans intensjoner i denne saken, men jeg synes det hadde vært en opplagt fordel om han bidro til å opplyse saken så mye som mulig. Da synes jeg det hadde det vært en fordel om han stilte opp for alle medier.

Powered by Labrador CMS