Trine Eilertsen. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN
Trine Eilertsen. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Trine Eilertsen i hardt vær

BT-redaktøren beskyldes for å diskriminere de eldste medarbeiderne.

– Hun burde ha opptrådt med en større grad av empati, sier redaksjonens verneombud Arne Colliander til Journalisten.

Nedbemanningsprossesen i Bergens Tidende spisser seg til. I går var det oppvaskmøte mellom ledelsen, Colliander og hovedverneombudet i mediehuset.

Bråket oppsto på et allmøte forrige torsdag. Etter møtet fant verneombudene for de ulike avdelingene det nødvendig å sende et felles brev til ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Brevskriverne ga uttrykk for at enkelte av Eilertsens uttalelser på allmøtet kan være i strid med Arbeidsmiljølovens paragraf 13.1, om vern mot diskriminering.

– Uheldige uutalelser

– Eilertsen la et ubehagelig press på de eldste medarbeiderne for å få dem til å ta imot tilbudet om Avtalefestet pensjon med gavepensjon. Hun poengterte at de eldste må ta ansvar, ellers ville det gå utover de yngre medarbeiderne. Vi synes det er uheldig at grupper av ansatte blir stilt opp mot hverandre på denne måten. Det står i kontrast til budskapet ellers i samfunnet om at ansatte bør jobbe så lenge som mulig før de går av med pensjon, sier Colliander.

I brevet skriver verneombudene at Eilertsens uttalelser har gått utover det psykososiale arbeidsmiljøet og trivselen på arbeidsplassen.

Ble satt ut

– Flere medarbeidere fortalte at de ble satt ut og vurderte å gå hjem etter møtet. Vi ser alvorlig på dette og vil følge nøye med på hvordan budskapet om bemanning blir kommunisert seinere i prosessen.

– Hva kan dere i tilfelle gjøre?

– Vi vil eventuelt ta saken opp i det interne arbeidsmiljøutvalget. Dersom utvalget finner grunn til det, kan vi kople inn Arbeidstilsynet. Det kan jeg ikke huske er blitt gjort tidligere i BT, sier Colliander.

Han beskriver gårsdagens møte med ledelsen som en “konstruktiv dialog”.

– Men vi sa hva vi mente om en slik måte å kommunisere på overfor de ansatte.

– Skal slippe ubehag

Også de tillitsvalgte reagerer på Eilertsens uttalelser på allmøtet.

– Klubben er enig i at vi er avhengig av oppslutning om sluttpakker og AFP, men folk skal slippe å føle ubehag ved å bli oppfordret på et allmøte. Det er merkelig at lederne våre føler behov for å ta dette opp blant alle, når ledelse og klubber har brukt mye tid på å komme fram til protokoll om frivillige tiltak, sier nestleder i redaksjonsklubben, Dag Idar Tryggestad.

– Mange opplevde det som ble sagt som brutalt, sier Ingvild Rugland, ansatterepresentant i BTs styre.

Står på sitt

Trine Eilertsen angrer imidlertid intet.

– Jeg var utrolig tydelig på allmøtet, og det var veldig bevisst. Jeg tenkte igjennom det, og ordvalget mitt, på forhånd. Det var viktig for meg å kommunisere at vi er blitt enige om å ta en frivillig runde og at vi håper å komme i mål ved hjelp av den.

BT-redaktøren viser til at et av argumentene for å ha en frivillig runde med sluttpakker er å unngå at bedriften skal peke ut folk.

– Jeg tror alle skjønner at det vil være mye vanskeligere. Skal det ha noen hensikt at vi bruker tid med tillitsvalgte for å komme fram til frivillige tiltak, så må det jo være for at vi håper å komme i mål med dem. Det betyr at mange må slå til på det tilbudet. Når det gjelder AFP så betyr det at alle må slå til. Det står jeg for.

– Hvor mange er aktuelle for AFP?

– Rundt 30 personer som er født i 1954 eller tidligere. Det blir jo en total dobbeltkommunikasjon hvis jeg skal stå på møtet og gi inntrykk av at det er det samme hvem og hvor mange som søker på frivillig pakke. Vi er ikke i mål hvis ikke tilstrekkelig mange søker.

– Fantastisk tilbud

– Når det gjelder Arbeidsmiljøloven så kan ikke jeg presse enkeltpersoner og si at de må ta AFP. Jeg snakker til en hel gruppe, og det er annerledes. Hvis vi hadde valgt kun styrte sluttpakker, så hadde vi ikke behøvd å utvide AFP-ordningen. Da hadde vi utelukkende sett på kombinasjonen av ansiennitet og kompetanse og avgjort hvem som skulle få tilbud om pakke. Men nå gjør vi det på en annen måte. Og det er ingen tvil om at AFP med gavepensjon er en fantastisk hyggelig måte å gå ut av BT på, sammenliknet med alle alternativene.

Eilertsen understreker at hun ideelt sett svært gjerne skulle beholdt mange av de som fyller 62 år de neste årene, på grunn av den kompetansen de sitter på.

Frykter kompetansetap

BT-redaktøren har gitt uttrykk for at det hadde vært riktig for kompetanseprofilen i BT om man gikk rett på styrte sluttpakker. Hun sier til Journalisten.no at BT er helt avhengig av å ha god kompetanse på huset, noe som er tilfellet i dag. Men hun er redd for at mediehuset vil miste mye av denne kompetansen gjennom en frivillig runde. Ansatte med store kunnskaper vil være attraktive for andre arbeidsgivere og vil derfor ha lavest terskel for å søke frivillig pakke, påpeker redaktøren.

– Dette er folk vi trenger og det vil være helt uforsvarlig av meg å se bort fra det hvis jeg skal løse samfunnsoppdraget med kvalitet og troverdighet. Men samtidig er det ikke bra å velge en framgangsmåte som gjør at du får en tung stemning på huset. Derfor må jeg være pragmatisk og strekke meg langt for å finne en vei som både jeg og de som jobber her kan leve med.

Powered by Labrador CMS