Utøyaklager nær doblet

PFU mottar knapt klager på annet enn medienes dekning av terroranslaget.

I forrige uke kunne Journalisten fortelle at Pressens faglige utvalg da hadde mottatt 12 klager på medienes dekning etter terroranslaget 22. juli. Litt over ei uke etter er antallet nær doblet, opplyser organisasjonssekretær Kjell Nyhuus.

Antallet klager ved utgang torsdag var passert mer enn tjue og var omtrent det dobbelte av antallet mandag i forrige uke. Og det er særlig på dekningen i løssalgsavisene Dagbladet og VG det klages.

VG-bilder klaget

VGs oppslag fra rekonstruksjonen på søndag har fått flere reaksjoner og en klage så langt.

NRK er hittil ikke klaget inn for utvalget.

Ifølge Nyhuus stammer reaksjonene fra publikum som reagerer på noe de har lest, sett på tv eller hørt. Han forteller at, med ett unntak, er det heller ikke noen direkte pårørende som har klaget.

Unntaket er blitt løst i minnelighet.

Det kan være at det blir et eget PFU-møte, det er ikke tatt noen endelig beslutning om dette. Antall klager er ventet å øke også i tiden fremover.