TV 2 felt for oddsreklame

PFU felte TV 2 for oddsreklame. VG ble frikjent for sine tippetips. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Leseren Erik Iversen leverte PFU-klage på TV 2, basert på VVP 2.6. Klagen gjelder en nettartikkel fra 18. august i år med anbefalte tippetips fra fotballtrener Kjetil Rekdal. “Rekdals oddstips” er en del av et kommersielt samarbeid mellom TV 2 og Norsk Tipping.

PFUs sekretariat innstilte på at TV 2 har opptrådt kritikkverdig, noe PFU var enig i under tirsdagens møte. Alexandra Beverfjord åpnet her med å si at det er en veldig krevende sak. Hun argumenterte med at fronthenvisningen ikke viste tydelig nok at det var kommersielt innhold. 

Henrik Syse (allmennheten) syntes sekretariatets innstilling var presis og pekte på det problematiske med saken. Han mente at denne var den mest alvorlige av de tre “reklame-sakene” PFU diskuterte i dag. 

– Men fordi vi er i et nytt og vanskelig terreng hvor vi føler oss litt frem, er jeg komfortabel med å konkludere med kritikk og ikke fellelse (journalisten.no omtaler PFU-kritikk som en av flere former for fellelse, red.anm.). 

Journalist i Dagens Næringsliv, Martin Riber Sparre synes også “reklame-sakene” er vanskelige, og tok til orde for å kalle en spade for en spade.

– Hvorfor kan man ikke kalle det for det det er - reklame eller annonse?

Lik klage mot VG

Erik Iversen klaget også inn VG for en sportsartikkel på nett 17. august i år. Artikkelen var knyttet til VGs oddstips og den kommersielle tjenesten Spillkiosken.

Les klagen mot VG her

Til høyre over oppslagsbildet kunne en lese “Et kommersielt samarbeid med” ved siden av Norsk Tippings logo i farger. I bunnen av oppslaget lå digitale oddskuponger hvor man kunne velge hva man ville spille på og klikke seg videre til Norsk Tippings nettsider.

Iversen viste til formuleringene om at det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold, og at skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger.

Han påpekte at VGs samarbeid med Norsk Tipping innebærer at mediehuset får provisjon for innsatsen som tippere satser hvis de klikker seg videre til Norsk Tipping direkte fra VGs nettsider. Iversen viste til at VG, i etterkant av PFUs behandling av klagen i den såkalte “MinMote”-saken tidligere i år, la inn varsel på artikler der det ble lenket videre til en butikk VG får provisjon fra. Tilsvarende åpenhet bør gjelde også for tippetips, mener han.

Les også: Pressens faglige utvalg (PFU) mener Min Mote-lenker er i strid med Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten

VG avviste brudd på god presseskikk og påpekte at norske papiraviser i flere tiår har tilbudt leserne oppdatert informasjon om spillobjekter hos Norsk Tipping.

“Digitalt må det brukes andre teknikker for å føre den interesserte leser inn i stoffet. Vi velger en enkeltstående kamp som omtales særdeles detaljert”, skriver VG.

VG hevder at mediehuset har den tydeligste merkingen av  samarbeidet med Norsk Tipping av alle norske medier, og at innholdet i samarbeidet nå blir forklart enda tydeligere. I tilsvaret anmoder VG om at PFU bruker sin initiativrett til en samtidig vurdering av de andre medienes praksis for merking – i særlig grad NRKs sendinger.

Gikk imot sekretariatet

I sekretariatets innstilling heter det at de ikke betviler at artikkelen var fri journalistikk. Men i innstillingen til uttalelse heter det at VG med fordel kunne merket reklamen tydeligere.

– PFU registrerer at de kommersielle elementene i oppslaget er lenkene til Spillkiosken samt de digitale oddskupongene under brødteksten. Opplysningen om det kommersielle samarbeidet var plassert et annet sted og skaper inntrykk av at også selve artikkelen var publisert i samarbeid med Norsk Tipping. I VVPs punkt 2.6 heter det at redaksjoner aldri skal svekke det klare skillet mellom journalistikk og reklame – og PFU vil derfor advare mot merking som skaper inntrykk av at den frie journalistikken er kommersiell. PFU ser at VG, etter at klagen ble registrert, langt på vei har ryddet opp i uklarheten ved å legge inn en tekst som utdyper hva det kommersielle samarbeidet innebærer og ikke innebærer. PFU mener imidlertid at den opprinnelige publiseringen var kritikkverdig holdt opp mot VVPs punkt 2.6. Utvalget vil også understreke at merking ikke er å anse som en teknikalitet, men som et tiltak som skal gjøre den kommersielle tilknytningen åpenbar for leserne, heter det i forslaget til uttalelse.

Under tirsdagens møte var PFU uenig i sekretariatets uttalelse. Henrik Syse var den første som tok ordet i denne saken, og argumenterte for at han synes det er for strengt å felle VG i denne saken. 

– VG rettet opp i etterkant av klagen, men jeg ser ikke på det som noe tegn på at de prøver å slippe unna, men heller at rydder opp og tydeliggjør. Jeg synes det er veldig fint at vi har oppmerksomme lesere som påpeker slike saker som dette, men her mener jeg overtrampet ikke er stort nok til at det er noe brudd. 

NRKs Alexandra Beverfjord tok også til orde for at kritikk av VG var for strengt. Hun mener at VG kunne vært tydeligere på hvilke elementer som var kommersielle og hvilke som ikke var det, men at det likevel ikke var grunn til å felle VG for brudd på VVP 2.6.

Powered by Labrador CMS