Per Valebrokk. Foto: E24
Per Valebrokk. Foto: E24

Dine Penger svikter E24s penger

Inntektene fra papirmagasinet faller. Digitalt står annonsesalget nesten helt stille.

Publisert Sist oppdatert

VGs næringslivsavis E24 Dine Penger leverte i fjor et driftsoverskudd på 5 millioner kroner. Det er nesten 2,3 millioner kroner bedre enn i 2013. Årsaken til forbedringen er ikke inntektsvekst, men kostnadsreduksjon.

Salgsinntektene til næringslivsavisen økte med i underkant av 300.000 kroner til 77,4 millioner. Samtidig falt de øvrige driftsinntektene med like under 5 millioner kroner. Det er også svaret for de samlede inntektene i selskapet i fjor. 4,7 millioner kroner lavere enn året før.

Sjefredaktør Per Valebrokk sier til Journalisten at det har vært et krevende år som har vært preget av omstillinger og et svært svakt marked for Dine Penger.

Her finner du Journalistens dekning av E24.

På kostnadssiden har E24 tatt grep. Fra utgangen av 2013 til utgangen av fjoråret var antall årsverk redusert med 10 og talte 49 årsverk. Ifølge regnskapet til medieselskapet som ledes av Per Valebrokk er det satt av ytterligere 1,3 millioner kroner til sluttpakker og andre kostnader tilknyttet ansatte som forlater bedriften.

Også 2015-resultatet kommer til å bære preg av omstillinger, forklarer Valebrokk.

Lønningene i selskapet er redusert med like under 3 millioner til 33,6 millioner.

Valebrokk fikk i samme periode 1,448 millioner kroner i lønn, det er for 2014 satt av 114.428 kroner til bonus.

Papir har sluttdato

Særlig papirdelen av E24 Dine Penger trekker ned. Abonnementsinntektene er redusert fra 23 millioner i 2013 til 21,6 millioner i 2014. Annonseinntektene på papir er ned fra 4,17 millioner til 3,2. I samme periode øker annonseinntektene på nett med 3,5 millioner kroner til 51,1 millioner.

– Vi har hele tiden sagt at vi ikke vet når, men at Dine Penger på et tidspunkt ikke kommer ut på papir. Så lenge det er et lønnsomt produkt har det en fremtid, men den dagen det ikke lenger er det, må vi gjøre noe annet. Vi kan ikke ha et ulønnsomt magasin, og tidene kommer heller ikke til å snu, sier Valebrokk.

E24 har tidligere investert i aksjer i tjenesten penger.no. Posten på 30 prosent av selskapet var bokført med 10,257 millioner kroner. Denne posten er solgt til et annet Schibsted-selskap, Personal Finance med et tap på 2,2 millioner kroner.

Ifølge årsregnskapet har E24 33,6 millioner kroner på bok som forvaltes av konsernet. Schibsted fikk forøvrig 4,9 millioner kroner i konsernbidrag.

– 2015 har så langt vært et tungt marked å gå i. Og det har nok vært mer krevende enn vi hadde ventet. Vi er bak budsjett, men foran fjoråret, sier Valebrokk og karakteriserer budsjettet som realistisk.

Powered by Labrador CMS