Kommentar:

Høyball i North Carolina, opplyst om natta av solcellelamper. Foto: Wikimedia Commons
Høyball i North Carolina, opplyst om natta av solcellelamper. Foto: Wikimedia Commons

Solcelleangst - tror norske journalister at amerikanerne er SÅ mye dummere enn dem?

NRK P3 la lista aller lavest for mobbing, skriver George Godding.

Publisert Sist oppdatert

TV 2, Aftenposten og NRK P3 har det siste døgnet spredt en sak om småbyen Woodland i North Carolina, USA og innbyggernes angivelig frykt for at solcellepaneler skal kunne sluke opp all energien til solen.

Innledningsvis tror jeg det er lurt å minne på hva som står i Vær Varsom-plakaten, de etiske retningslinjene norsk presse skal følge.

§ 3.2: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

§ 4.1: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

§ 4.2: «Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.»

§ 4.3: «Vis respekt for menneskers […] nasjonalitet…»

§ 4.4: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonsering ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Skrekkscenario

TV 2 ser ut til å ha vært først ute med saken i Norge. Deres opprinnelig overskrift, før jeg blandet meg, var:

“Amerikansk småby forbyr solceller i frykt for at solen skal gå tom (!)”.

Ingressen gjentar budskapet, men den angivelige frykten for solens kollaps nedjusteres i omfang: «Kan solcellepaneler som disse suge solen tom for lys og varme? Det fryktet i alle fall kommunestyret i Woodland, North Carolina.»

I brødtekst får vi så vite at omfanget for denne frykten egentlig bare gjelder én mann: «[Bobby Mann] mener nemlig at solcellefarmer vil komme til å suge opp ALL energien fra solen. Hvis solen gikk tom for energi, ville menneskene på jorden etter åtte minutter merke at det ble helt mørkt. Så ville vi blitt utryddet. Alle mann.»

Kilden til alt dette er følgende setning hos primærkilden, en lokalavis fra området: «[Bobby Mann] said the solar farms would suck up all the energy from the sun and businesses would not come to Woodland.»

Den amerikanske avisen siterer altså ikke denne mannen, men gjengir det han skal ha sagt. Tar man journalistens “suck up all the energy from the sun” helt ut av sammenheng, kan man forstå hvordan TV 2s journalist, basert på oppslag i internasjonale medier, har kommet frem til vinklingen.

Flere ting i sammenhengen viser derimot at denne tolkningen er helt urimelig.

Mannen blir sitert på at solcellefarmene vil “drepe byen” og at “alle de unge kommer til å flytte ut”. I samme setning som journalisten beskriver “suge til seg solens energi”, sier Mann at resultatet blir at ingen bedrifter vil etablere seg i byen.

Siterer ikke kilden

Hvis Mann er bekymret for at solen skal kollapse ved at panelene “suger solen tom for lys og varme” (TV 2s gjengivelse), hvorfor snakker han da om at de unge kommer til å flytte fra byen og at bedrifter ikke kommer til å slå seg ned i byen?

TV 2 siterer ikke Mann på disse bekymringene, altså saklige bekymringer over at solcellefarmer kan gjøre byen mindre attraktiv for næringslivet og de unge.

Hvis vi for sakens skyld tolker den amerikanske journalistens gjengivelse bokstavelig, er TV 2s tolkning motsatt av det den engelske ordlyden tyder på.

Det står “suck up all the energy from the sun” – ikke “suck up all the sun’s energy”. En korrekt tolkning av dette er dermed “suge opp all energien fra solen”, altså den energien som kommer fra solen til området, ikke all solens energi.

Resten av den amerikanske journalistens gjengivning av mannen tyder på at dette er det mannen må ha ment, om han i det hele tatt sa noe slikt. Det kan enkelt tenkes at mannen har ordlagt seg metaforisk, mer i retning av at solcellefarmene ville “kvele byen for liv”, som er i tråd med resten av det han sier.

TV 2s gjengivelse er uansett ikke en korrekt gjengivelse og heller ikke særlig saklig. “Tom for lys og varme” og et “marerittaktig scenario” har TV 2 bare funnet på selv, eller kopiert fra andre medier som har funnet det opp.

Overskrift, henvisninger, ingress og inn- og utannonsering går langt utover hva det er dekning for å hevde. I brødteksten er det flere andre feil og mangler.

Fremst av alt: TV 2 nevner aldri at denne byen allerede tidligere har godkjent tre andre solcellefarmer i området, og at byens innbyggere allerede har dårlige erfaringer med disse.

Hos primærkilden, som TV 2 lenker til, siteres Mary Hobbs på at hun ikke liker alle solcellepanelene rundt eiendommen hennes og at hun frykter enda flere vil rasere verdien av eiendommene i byen.

Naturfaglærer uthengt uten grunn?

En naturfaglærer siteres på at hun bekymrer seg for grøntområder rundt solcellepanelene, fordi panelene blokkerer for sollys som plantene ellers ville fått.

TV 2 latterliggjør den pensjonerte naturfaglæreren slik: «Den pensjonerte naturfaglæreren (!!) Jane Mann mente at plantelivet i nærmiljøet står i fare for å utryddes dersom man tillater solceller. Hun mener at solcellepaneler rett og slett får fotosyntesen til å stanse opp.»

Men kvinnen sier aldri noe sted at solcellepanelene “får fotosyntesen til å stanse opp”, hun sier derimot at panelene blokkerer sollys til plantene, som dermed fører til manglende fotosyntese. Fra den opprinnelige saken: «She said she has observed areas near solar panels where vegetation is brown and dead because it did not receive enough sunlight.»

TV 2 (og internasjonale medier) har altså vridd en ganske banal observasjon om blokkert  sollys til en uvitenskapelig påstand om mystiske virkninger fra solcellepaneler.

Aftenposten.no publiserte kl. 09.22 en sak som var mer nyansert enn TV 2, men likevel feilaktig. Overskriften var «USA: Solcellefarm skrinlagt av frykt for at “den skulle stjele energien fra solen”» og gikk dermed lengre enn det stoffet gav dekning for.

Også her løftes én persons kommentarer om mulig kreftfare fra panelene (uten å nevne at dette er relatert til hva som skjer ved slutten av panelenes livstid, og at de faktisk inneholder kreftfremkallende kjemikalier), i steden for de saklige bekymringene som var utløsende for bystyrets avgjørelse.

Latterliggjøring over en lav sko i P3

Den aller verste dekningen av denne saken så langt finner vi dermed hos NRK P3.

I NRKs nettradio kan vi høre innslaget som gikk litt etter kl. 07 i morges, der NRK har gitt innslaget tittelen “Oppklaring om solceller”. Det tyder på at P3 har hatt noe om saken tidligere på morgenen, uten at jeg har klart å spore dette opp ennå.

– Solcellepanel får fotosyntesen til å stoppe opp mener hun dama, sier programleder Silje om naturfaglærerens utsagn.

–  Ja, og det trodde folk på, ja ja ja, skyter Ronny inn.

– Han presenterer et marerittaktig skrekkscenario, han mener at solcellefarmer kommer til å suge opp all energien til solen, den kommer til å bruke opp sola, sier Silje om Bobby Mann.

– Er det satire? spør Markus.

Silje leser videre direkte opp fra TV 2, presentert som utsagnet fra Mann:

– Hvis sola går tom for energi, da vil alle mennesker på jorda etter åtte minutter merke at det blir mørkt og vi vil dø alle mann.

– Redd for å bruke opp sola, vet du! ler Ronny etter Silje sier at bystyret stemte nei til solcellefarmen.

– Det var flaks at de sa nei nede i Woodland sånn at vi alle sammen kan overleve her på jorda, sier Silje sarkastisk.

Så ler de alle sammen over at en tidligere naturfaglærer var med på å bestemme dette.

Bygdetullingstempel

En liten by i USA, som allerede har solcellefarmer i området sitt, latterliggjøres altså som om de er en gjeng bygdetullinger som tror masse rare ting om solcellepaneler. At de har saklige innvendinger som ikke skiller seg nevneverdig fra en rekke lignende saker i Norge, som de allmennkjente “monstermastene”, nevnes ikke.

Hvis dette handlet om hvilket som helst annet folkeslag i verden ville man kalt dette rasisme. I Norge er denne type feilaktig, nedlatende hets av amerikanere nyheter og morgentimestoff på nasjonal rikskringkasting.

Dette er langt fra første gang dette skjer, og det vil nok fortsette å skje så lenge PFU nekter å holde norsk presse til Vær Varsoms regler når det gjelder utenriksstoff.

Jeg oppfordrer Kringkastingsrådet og PFU til å ta et oppgjør med denne lettvinte holdningen NRK og norsk presse forøvrig har til etisk dekning av utenriksstoff.

USA og amerikanere er langt fra de eneste som rammes av dette.

TV 2 og Aftenposten har endret sine saker etter jeg har tatt kontakt på e-post og Twitter. Endringene fremstår som et forsøk på å dekke over feil og lage bortforklaringer, fremfor å bare dementere en sak som aldri hadde vært skrevet dersom den ble gjengitt korrekt.

Det er ingen internasjonal nyhet at en småby i USA stemmer ned et forslag om å ytterligere forringe sitt lokale nærmiljø med skjemmende solcellepaneler.

Powered by Labrador CMS