Arne Jensen mener lovforslaget kan bryte med Grunnloven.
Arne Jensen mener lovforslaget kan bryte med Grunnloven.

Ny kommunelov vil begrense folkevalgtes ytringsfrihet

Justisdepartementet er kritisk til forslaget om en ny kommunelov Kommunal- og moderneringsdepartementet har sendt ut på høring.

Publisert Sist oppdatert

Spesielt reagerer Justisdepartementet på forslaget om at folkevalgte i kommunen skal kunne straffeforfølges hvis de offentliggjør informasjon som er unntatt offentlighet, skriver Klassekampen

Ifølge avisen står det i den nye kommuneloven som er sendt på høring at folkevalgte som bringer slike opplysninger videre skal kunne straffes med bot eller fengsel inntil ett år. 

Leder Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener forslaget til ny kommunelov kan bryte med Grunnloven. 

– Grunnlovens prinsipp om ytringsfrihet må veie tyngre enn tilfeldig byråkraters rett til å hemmeligholde dokumenter fordi de kan skade kommunen, sier han til Klassekampen. 

Pressens Offentlighetsutvalg skriver i sitt høringssvar at de vil så sterkt de kan advare mot å fremme lovbestemmelser som dette.

I fjor ble Bjørnar Moxnes anmeldt av bystyret for å ha offentliggjort deler av en kommunal rapport. Han fikk et forelegg på 15.000 kroner, men ble frikjent av Oslo tingrett.

Dagens lovverk skiller mellom sensitiv, taushetsbelagt informasjon og informasjon som er unntatt offentlighet. 

Powered by Labrador CMS