ESA krever nytt svar fra Norge om DAB

ESA krever nytt svar fra Norge om DAB

For andre gang denne våren er norske myndigheter bedt om å gjøre rede for om DAB-utbyggingen i Norge har vært ulovlig.

I mars sendte EFTAs overvåkingsorgan ESA et brev til den norske stat og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) med 13 spørsmål om digitaliseringen av radionettet. Dagens Næringsliv skriver søndag at nok et brev er sendt fra overvåkingsorganet til norske myndigheter. Denne gangen får næringsminister Monica Mæland (H) spørsmål om satsingen på utbyggingen av DAB og NRKs bruk av tresifrede millionbeløp i den forbindelse kan være ulovlig bruk av lisenspenger.

Mulig statsstøtte

ESA er bekymret for om kravet til teknologinøytralitet overholdes. Det er en klage fra et anonymt norsk kringkastingsselskap som er grunnen til at de igjen ber om svar fra norske myndigheter. I brevet slås det fast at statlig støtte til utbyggingen ikke har vært varslet til EU/EFTA-landene, slik lovgivningen krever.

Ifølge avisa vises det i den nye klagen til at det offentlige har støttet DAB-satsingen med 205,6 millioner kroner, det meste i form av lisensmidler fra NRK.

Klageren mener blant annet at NRKs satsing på utbyggingen av særskilte DAB-kanaler faller utenfor allmennkringkastingsoppdraget. NRK avviser anklager om lovbrudd, og viser blant annet til at valget på DAB-teknologi falt sju år før EU-lovgivningen ble innført.

Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Annonser

Stikkord:

Ledige stillinger:

Les også

TRONDHEIM (Journalisten): Etter å ha gått gjennom forsideoppslagene om terroristen, kunne Anne Gjelsvik dele bildebruken i fire faser.

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, mener mangelen på kvinner i ledelsen er gårsdagens problem som ennå ikke er løst.