Klager Nettavisen til PFU for lenke til Jarle Aabøs kritikk av MDGs Lan Berg

Klager Nettavisen til PFU for lenke til Jarle Aabøs kritikk av MDGs Lan Berg

Men sjefredaktør Gunnar Stavrum mener politikere må finne seg i å bli kalt arrogant.

I pinsehelgen publiserte PR-rådgiver og tidligere journalist Jarle Aabø et blogginnlegg om det han mente var dårlig skilting av parkeringsplassene som er forbeholdt motorsykler rundt Oslo rådhus. Aabø rettet det verbale skytset mot Miljøpartiet De Grønne, og særlig partiets miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo. Bloggeren spurte om hun hadde satt «norgesrekord i arroganse».

Innlegget vakte stor debatt i sosiale medier. Aabø skrev at det var Berg som hadde endret parkeringsreglene, men ganske snart etter innlegget kom det fram at de var endret allerede under det forrige borgerlige byrådet.

Aabø siterer blant annet fra en postutveksling mellom Berg og bystyrekollega Hermann Kopp (Høyre) for å underbygge påstanden om at Berg utviser arroganse. Kopp reagerer blant annet på at det er for dårlig skiltet at plassene er forbeholdt motorsykler.

Lenket opp

Nettavisen plukket opp innlegget og ga det eksponering som nummer to-sak i hovedløpet: «Har hun satt ny norgesrekord i arroganse?» skrev avisen som tittel på forsiden under et bilde av Lan Marie Nguyen Berg. Samtidig som bloggposten ble lenket opp, inviterte Nettavisen Berg til å svare, noe partiet opplyste at det ville følge opp dagen etter.

Blogginnlegget skapte mye oppstyr i sosiale medier, særlig fordi det viste seg at innholdet i Aabøs innlegg var feil. Tidligere miljøbyråd Guri Melby fra Venstre skrev på Facebook at hun selv tar ansvar for at parkeringsplassene ble forbeholdt motorsykler.

16. mai valgte sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen å forsvare avisens valg i en egen bloggpost. Han skriver at de fant bloggen til Aabø «så oppsiktsvekkende at vi frontet den på vår forside». Han svarte også på spørsmål fra Bergs samboer og partikollega Eivind Trædal, som spurte redaktøren hvorfor avisen frontet bloggposten på forsiden når faktagrunnlaget var feil.

Stavrum svarte at «Jarle Aabø er en erfaren reporter med mange års erfaring fra Dagens Næringsliv» som «er vant til å innhente fakta». Han mener det også styrket publiseringen at det er dagens miljøbyråd som har det politiske ansvaret nå og at et svarbrev Berg har sendt en bypolitiker er «relativt arrogant, noe Jarle Aabø er i sin fulle rett til å påpeke».

Grunnløse karakteristikker

Det er er leser og SV-politiker Thor Egil Braadland som har valgt å klage Nettavisen inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Til Journalisten sier han at han reagerte som leser og privatperson fordi han ble provosert av innlegget.

I klagen skriver han at det i ettertid har vist seg at «det som ble brukt som utgangspunkt for karakteristikkene av Berg var grunnløst.»

Byrådssekretær Daniel Rees for miljøbyråden bekrefter overfor Journalisten at miljøbyråden vil gi sitt samtykke til at klagen behandles.

Klageren mener Nettavisen har brutt Vær Varsom-plakaten på en rekke punkter, blant annet ved ikke å sjekke fakta (3.2), publisere forhold som er usaklige (4.1), unngå tydeling merking av at dette var en ekstern, privat blogg og ikke et redaksjonelt stykke arbeid (4.16), samt for å ha introdusert saken med en overskrift som går lenger enn det er dekning for (4.4).

Viktigst mener Braadland det er at redaktøren innrømmer å ha overlatt til andre enn redaksjonen å sjekke fakta i en sak som publiseres på publikasjonens nettsider: «At en norsk redaktør sier høyt at han lar sin egen aviskvalitet hvile på skuldrene til Jarle Aabøs integritet og kvalitetssikring får man bare til etteretning. De som kjenner til Aabø og hans blogg vet hvilke kvalitetsstandarder han står for.»

Braadland mener også det er usaklig å spørre om parkeringshåndteringen er norgesrekord i arroganse. Det begrunner han med at påstandene har vist seg feil og at det er stilt som et retorisk spørsmål.

Til tross for at Braadland mener at Nettavisen ikke har redaksjonelt ansvar for det som stod i Aabøs bloggpost, konkluderer han med at Stavrum har et «opplagt ansvar» fordi Nettavisen henviser til bloggen.

«Ved å gjøre dette har avisen formidlet Aabøs påstander som sine og bidratt til å framstille påstandene og insinuasjonene i Aabøs blogg som redaksjonelle. At dette er riktig, bekreftes ved at det redaktøren i sin forklaring bruker Aabøs påstander om arroganse som berettigelse for oppslaget,» skriver Braadland.

Interessert i medieetikk og PFU? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Må tåle å bli kalt arrogant

Sjefredaktøren i Nettavisen ser saken annerledes. Gunnar Stavrum uttaler seg med forbehold om at Berg faktisk gir samtykke overfor Presseforbundet til at klagen behandles.

Redaktøren erkjenner at Nettavisen har et ansvar for at det som redaksjonen henviser til er riktig, men sier at «alle aviser gjør feil fra tid til annen uten at det blir PFU-sak av den grunn».

Han mener det viktigste, og selve premisset i denne saken, er at Miljøpartiets Lan Marie Nguyen Berg som politiker må finne seg i å bli kalt arrogant basert på utvekslingen med Kopp.

– En politiker må tåle en meningsytring om at hun er arrogant uten å fly til PFU av den grunn, sier Stavrum til Journalisten.

Han viser også til at Miljøpartiet ble invitert til å komme med en kommentar.

– Når vi bad om en kommentar ville de bruke nesten ett døgn på å svare. Miljøpartiet tror vi vil ha en kronikk ett døgn etter når vi bare vil ha et svar. De kunne selv bidratt til å opplyse denne saken.

Stavrum viser også til at Berg har et ansvar som sittende byråd.

Annonser

Ledige stillinger:

Les også

TRONDHEIM (Journalisten): Etter å ha gått gjennom forsideoppslagene om terroristen, kunne Anne Gjelsvik dele bildebruken i fire faser.

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, mener mangelen på kvinner i ledelsen er gårsdagens problem som ennå ikke er løst.