PFU behandlet klage fra Hans Jørgen Lysglimt Johansen i årets siste møte. Arkivfoto: Kristine Lindebø
PFU behandlet klage fra Hans Jørgen Lysglimt Johansen i årets siste møte. Arkivfoto: Kristine Lindebø

– Det er et ganske massivt angrep fra skribenten mot Alliansen og Lysglimt Johansen

ABC Nyheter ble felt i PFU for ikke å ha gitt tilsvar.

Publisert Sist oppdatert

ABC Nyheter fikk kritikk etter punkt 4.15 i Vær varsom-plakaten (VVP), som handler om tilsvarsrett.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen, partileder i Alliansen, klaget inn ABC Nyheter til Pressens faglige utvalg (PFU) fordi han mener han burde hatt samtidig imøtegåelse eller tilsvar på et leserinnlegg.

Debatten hos ABC Nyheter startet med at Ervin Kohn ved Antirasistisk senter skrev innlegget «Hat avler hat», der han skrev at Alliansen sprer rasistiske og antisemittiske holdninger på Twitter, og at partiet derfor ikke burde ha fått delta på Arendalsuka.

Dette innlegget fikk Johansen svare på. Han skrev i sitt tilsvar at «verken jeg eller Alliansen hater noen. Det vi driver med er ikke hat, det er lett satire og humoristisk provokasjon - noe den norske offentlighet sårt trenger.»

Enig med Lysglimt Johansen

Tilsvaret førte til at forsker Kai Peter Østberg skrev et innlegg om satire. Dette var da det tredje leserbrevet i debatten, og er det innlegget Johansen mener han burde ha fått tilsvar på. Han sendte inn et svar, som ABC Nyheter valgte ikke å publisere.

«Østberg påstår at jeg sprer 'hat' og 'voldsforherligelse' som potensielt kan være straffbart», skriver Johansen i klagen til PFU.

PFU er enig i at Johansen burde ha fått mulighet til å svare på beskyldningene fra Østberg.

– Det er et ganske massivt angrep fra skribenten mot Alliansen og Lysglimt Johansen. Det er en del ord her som jeg ikke kan skjønne at ikke er et angrep, for eksempel selvhøytidlig, pompøs, rasistisk, voldsforherligende og fanatisk, sa Stein Bjøntegård, som representerer redaktørene i utvalget.

Dette var de fleste i utvalget enig i, noe som førte til kritikk fra PFU, som er en mildere fellelse enn brudd.

– Det som er viktig, er at dette er en ny person som får komme med debatten med nye, sterke beskyldninger, sier Liv Ekeberg, som representerer journalistene.

– Kunne redigert innlegget

– Hvis redaksjonen ville avslutte debatten, burde de kanskje gjort det før denne forskeren slapp til, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, som også representerer journalistene.

Flere i utvalget nevnte at ABC Nyheter kunne ha redigert innlegget fra Østberg på en sånn måte at Johansen ikke hadde krav på tilsvar.

– Hvis redaktøren var ute etter å avslutte debatten etter dette innlegget, kunne han luket ut de personkarakteristikkene som egentlig er uvesentlig for resonnementet i innlegget, sa Bjøntegård.

Han mente videre at ABC Nyheter da kunne ha krevd at et eventuelt tilsvar bare skulle handle om de konkrete karakteristikkene, og dermed ikke et langt innlegg som også handlet om andre ting.

Østberg skrev blant annet dette:

«Det er nemlig ingen tvil om at utsagnene Antirasistisk senter viser til er rasistiske og voldsforherligende. Jeg oppfatter at Lysglimt i ettertid later som det bare er metaforer og poesi. Hans angivelige «sanndruelighet» gir jeg dermed ikke mye for. Ordet har han forresten funnet på selv, så da har han vel monopol på å fortelle oss hva det betyr. Kanskje det betyr noe helt annet enn sannferdighet? Men «satire» er et etablert ord i det norske språk, og det har han ikke forstått betydningen av. Mannen trenger åpenbart et norskkurs, da kunne han kanskje bli bedre integrert.»

– Debatterer satire, ikke person

Ifølge PFUs saksdokumenter mener ABC Nyheter at Østbergs innlegg ikke utløser rett til et nytt tilsvar fra partilederen.

– I debattartikkelen tar Østberg utgangspunkt i Lysglimt Johansens påstand om at det de bedriver er «lett satire og humoristisk provokasjon» – noe Østberg har spesialkompetanse om gjennom sin forskningsvirksomhet. Artikkelen debatterer begrepet satire, og ikke Lysglimt Johansens person. Vi mener dette fremgår tydelig av teksten, heter det fra nyhetsredaksjonen.

I saksdokumentene kommer det fram at ABC Nyheter mente at innlegget Johansen ikke fikk publisert inneholdt «et kraftig angrep mot personen Østberg, og Antirasistisk senter i ett».

Johansen har tidligere klaget aviser inn til PFU. Tidligere i år vant han frem mot Vårt Land der PFU konkluderte med at partilederen burde fått svare på et innlegg fra Høyre-statsrådene Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen.