PFU behandlet klage mot Aftenposten. Bildet er fra et tidligere møte.
PFU behandlet klage mot Aftenposten. Bildet er fra et tidligere møte.

PFU-MØTE

PFU advarte sterkt mot sitatbruk, men Aftenposten ble ikke felt etter klage fra Bane Nor

Slo sammen tre setninger fra skriftlige uttalelser til én setning som framsto mer muntlig.

Publisert Sist oppdatert

Da Pressens Faglige Utvalg (PFU) tirsdag behandlet klage fra Bane Nor mot Aftenposten, ble utfallet ikke fellelse etter en samlet vurdering, noe som innebærer visse kritiske anmerkninger.

Aftenposten-artiklene handlet om saker der tidligere ansatte gikk til sak mot Bane Nor for usaklig oppsigelse.

Bane Nor mener Aftenposten publiserte flere feilaktige opplysninger, at et sitat ble konstruert, at de ikke fikk mulighet til å imøtegå alle anklager og at Aftenposten unnlot å publisere imøtegåelser som faktisk ble gitt.

Sitat fra sammenstilling

Det aktuelle sitatet Bane Nor anser som konstruert, ble tillagt konsernsjef Gorm Frimannslund og var en sammenstilling av skriftlige uttalelser gitt gjennom Bane Nors kommunikasjonsavdeling.

Aftenposten har avvist brudd på god presseskikk. Avisa har gjort endringer og presiseringer i begge de innklagede artiklene etter publisering.

Aftenposten mente i sitt PFU-tilsvar at sitatet er presis gjengivelse av både faktaopplysninger og meningsinnholdet i Bane Nors uttalelse, men innrømmer likevel at sitatet ikke ble helt korrekt håndtert:

«Feilen i dette tilfellet er at ordet 'Vi' fulgte med fra den opprinnelige e-posten og ikke ble omskrevet til 'Bane Nor'. I tillegg ble setningen feilaktig utstyrt med talestrek.»

«Flere feil og unøyaktigheter»

Utvalget konkluderte til slutt med ingen fellelse etter en samlet vurdering, men har flere kritiske anmerkninger i den vedtatte uttalelsen.

Flere medlemmer var i sterk tvil om de skulle stille seg bak samlet vurdering eller gå for fellelsestypen kritikk. Konklusjonen ble til slutt enstemmig.

Om det omstridte sitatet påpekte PFU at kilder ikke har krav på å bli gjengitt i sin helhet, og at sammenstilling av sitater kan være innenfor god presseskikk.

«Samtidig advarer PFU sterkt mot sitatbruk som gjør at kilden ikke kjenner seg igjen i det som blir sagt», står det i uttalelsen.

Bane Nor kom i tilstrekkelig grad til orde og fikk tilgang til imøtegåelse, vurderer PFU:

«Det kommer klart frem at arbeidskonfliktene har to sider, og PFU understreker at det var Aftenpostens rett å velge vinkling. PFU påpeker også at Bane Nor som et stort statlig foretak må akseptere mer av mediene enn mange andre. Samtidig forstår PFU at klager reagerer på at Aftenposten publiserte flere feil og unøyaktigheter i den første påklagede artikkelen. Utvalget påpeker på generelt grunnlag at slurv og unøyaktigheter kan gi fremstillingen en utilsiktet slagside. Når omtalen er kritisk vinklet, som her, er det særlig viktig å kontrollere at alt er korrekt.»

Powered by Labrador CMS