Debatt:

– Et lovbrudd er lovbrudd uansett om man er klar over at en begår et lovbrudd eller ikke, skriver journalist Torgny Hasås.
– Et lovbrudd er lovbrudd uansett om man er klar over at en begår et lovbrudd eller ikke, skriver journalist Torgny Hasås.

Departementet bekrefter forskjellsbehandlingen

– Et lovbrudd er lovbrudd.

Publisert

Informasjonsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, Mona Sæverud Higraff, har svart på mitt innlegg på Journalistens nettsider. Jeg skrev mitt innlegg ut fra Aftenpostens lederartikkel fredag. Aftenposten ga Haugesunds Avis en slags støtte når de reagerer på forskjellsbehandling mellom riksavisa Aftenposten og lokalavisa Haugesund Avis.

Da jeg skrev mitt innlegg, tok jeg utgangspunkt i Aftenpostens beskrivelse av hendelsesforløpet. Nå sier Higraff at denne beskrivelsen er feil. Det kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte. Hvis Aftenpostens beskrivelse av hendelsesforløpet er korrekt, står jeg på at Helse- og omsorgsdepartementet har brutt paragraf 6 i offentleglova. Denne paragrafen sier at det er ulovlig for offentlige myndigheter å forskjellsbehandle medier når det gjelder tilgang på informasjon.

Higraff bekrefter i sitt innlegg at det var forskjellsbehandling mellom Aftenposten og Haugesund Avis, men at det ikke var «bevisst» forskjellsbehandling. Et lovbrudd er lovbrudd uansett om man er klar over at en begår et lovbrudd eller ikke.

Jeg har jobbet som journalist med politiske saker i mer enn 25 år, og Aftenpostens beskrivelse overrasker meg ikke. Dette har skjedd mange ganger.

Så sent som i juni i år, ble jeg intervjuet av Journalisten om en tilsvarende sak. VG hadde fått en sak eksklusivt fra et departement. Jeg fikk innsyn i saken først i det øyeblikket VG publiserte sin sak på nettet, til tross for at jeg hadde søkt innsyn i dokumentet flere uker i forveien.

Offentleglovas paragraf 6 om likebehandling av medier er utrolig viktig. Kritikken i mitt første innlegg retter seg også mot Aftenposten som jeg synes bagatelliserer brudd på denne bestemmelsen.

I den aktuelle saken, slik jeg oppfatter Aftenposten, er det to aviser som skal ha bedt om kommentar om det samme spørsmålet på samme tid, og bare riksavisen fikk svar på henvendelsen og kommentar fra statsråden, et klart brudd.

I mange andre tilfeller gjelder saken innsalg av saker fra departementene. Det offentlige organet har en «godbit» som de gir til et riksmedium. Jeg jobber i fagpressa. Vi har generelt mye større kompetanse på faglige spørsmål enn generalister i riksmedier. Likevel opplever vi at vi generelt blir nedprioritert av departementer og direktorater.

Dette er ikke formelt sett brudd på offentleglova, men er like fullt forskjellsbehandling, og oppleves hver dag, til stor irritasjon.

Det høres så fint ut når informasjonsdirektøren sier at de ikke prioriterer medier med høye lesertall. «En slik arbeidsform er verken samfunnet eller vi tjent med.» Det er jeg hjertens enig i.