PFU vedtok kritikk mot Agderposten. Her ved nestleder Ellen Ophaug, som tok dissens fra avgjørelsen.
PFU vedtok kritikk mot Agderposten. Her ved nestleder Ellen Ophaug, som tok dissens fra avgjørelsen.

PFU

Agderposten felt i PFU etter klage fra kommuneoverlege

Reagerte på identifisering.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg behandlet klage mot Agderposten onsdag 28. september, og flertallet falt til slutt ned på å vedta kritikk av avisa.

Kritikk er en av to mulige fellelser, og mildere enn fellelsen brudd på god presseskikk.

Avisa ble klaget inn av en daværende kommuneoverlege, omtalt i avisa i en artikkel med tittel «Varsel mot kommuneoverlege: – Fikk beskjed om at mine helseopplysninger var delt».

Klager reagerte på å bli identifisert i saken med navn og bilde, og viste til at undersøkelsene var rutinemessig igangsatt og var på et tidlig stadium. Statsforvalteren konkluderte senere med at taushetsplikten ikke var brutt.

Avisa avviste presseetiske overtramp i sitt tilsvar til klagen, og mente omtale og identifisering var berettiget.

PFU-medlemmene diskuterte graden av identifisering lenge. Flere mente at nettopp bruk av bilde og navn kunne medføre en unødvendig stor belastning i omtalen av saken, gitt det tidlige stadiet, og også at omtalen ikke var tydelig nok om denne tidlige fasen. Andre var i sterk tvil.

PFU-leder Anne Weider Aasen tok til orde for en frifinnelse etter såkalt samlet vurdering, men til slutt konkluderte flertallet i utvalget altså med kritikk.

Både Weider Aasen og nestleder Ellen Ophaug varslet dissens.

Powered by Labrador CMS