Påskekrim frikjent i PFU

Utvalget mener det var tydelig for leserne at novellen var diktning.

Publisert Sist oppdatert

Ulefoss-avisen Kanalen ble frikjent for å ha trykket en påskekrim fra lokalsamfunnet. Den lokale biblioteksjefen Tove Fjerdingstad klaget inn novellen fordi hun syns det var ubehagelig å bli skrevet inn i teksten.

Les også: Påskekrim på PFUs bord

Pressens faglige utvalg (PFU) er påholden med å behandle fiksjon, men valgte likevel å gjøre et unntak i denne saken siden det dreide seg om et virkelig lokalsamfunn.

– Den presseetiske grensen for når en slik publisering blir uakseptabel må ligge høyt. Særlig når det ikke finnes konkrete personangrep i materialet. At klageren selv finner «medvirkningen» i Kanalens krimnovelle ubehagelig og skremmende, er etter utvalgets mening ikke tilstrekkelig til å konstatere et presseetisk overtramp, heter det i uttalelsen.

PFU merker seg også at avisen hadde kommet klaget i møte ved å trykke en beklagelse, samt et innlegg fra biblioteksjefens overordnede.

Se TV-sendingen i opptak her.

– Ligner satire

Utvalgsmedlem Henrik Syse, som representerer allmennheten, sluttet seg til konklusjonen med å si at det skal mye til for at PFU skal konkludere med at et litterært bidrag bryter god presseskikk.

– Dette ligner satire, og der ligger terskelen meget høyt for at det bryter god presseskikk. Det er ikke der vi er i dette tilfellet, sa Syse, og la til:

– Jeg skjønner det dreier seg om en strid om et bibliotek.

Les hele novellen her.

Frode Hansen, som representerer redaktørene i utvalget, viste også til at novellen stod i en layoutmessig sammenheng med annet påskestoff i avisen.

PFUs nestleder Alexandra Beverfjord, som også representerer redaktørene i utvalget, fikk støtte for å erstatte en setning om at utvalget forstår at klageren ønsket saken behandlet i PFU med at utvalget kan ha forståelse for klagers reaksjon.

– Når vi ser på avgjørelser om satire tidligere er dette godt innenfor hva som er presseetisk akseptabelt, sa hun om konklusjonen i uttalelsen.

Les mer om PFU.

Powered by Labrador CMS