– Vi jobber for å møte kravene til enhver tid, det er også vårt fokus i 2020, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.
– Vi jobber for å møte kravene til enhver tid, det er også vårt fokus i 2020, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Medietilsynet: TV 2 har brutt to av kravene som allmennkringkaster – får avkortet kompensasjon

Kommer ikke til å klage.

Publisert Sist oppdatert

Medietilsynet fastslår at TV 2 brøt to av kravene i avtalen med staten om allmennkringkasting i 2019 og får dermed avkortet kompensasjon.

Avtalen som trådte i kraft 1. januar 2019, gjør at kanalen kan få inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for å dekke nettokostnadene ved å levere allmennkringkastingsinnhold.

Selv om Medietilsynet mener TV 2 har levert et godt tilbud, betyr de to bruddene at kompensasjonen for 2019 blir lavere.

– Ettersom majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne ved hovedredaksjonen i Bergen ikke var på plass før 1. august 2019, har TV 2 brutt en del av lokaliseringskravet, bekrefter direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Størrelsen uviss

Medietilsynet sier de vil komme tilbake til hvor stor reduksjonen i statsstøtten blir. TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier de har vært åpne overfor myndighetene om at det ville ta tid å gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle noen av kravene i avtalen.

– Et avvik fra lokaliseringskravet i første del av perioden var uunngåelig. Hvis vi skulle unngått det, måtte vi ha utsatt hele avtalen i ett år, sier Sandnes til NTB.

TV 2 har i tillegg brutt kravet om sendetid innen programkategorien religion og livssyn, men kravet ligger utenfor allmennkringkastingsoppdraget, og bruddet gjelder derfor ikke kompensasjonen, konkluderer Medietilsynets direktør Velsand.

– Her var det en misforståelse som gjorde at TV 2 det første halve året sendte åtte minutter for lite hver måned, men hvor vi rettet oss umiddelbart etter Medietilsynets tolkning av avtalen, sier Sandnes.

Får skryt tross bruddene

Tross bruddene får TV 2 likevel skryt fra Medietilsynet for å ha levert et bredt og varierende programtilbud i 2019.

– Det er positivt at TV 2 har styrket satsingen på egenproduserte riksdekkende nyhetsprogrammer som blir lagt utenfor Oslo, tilbyr egne norskspråklige program både for barn og ungdom og investering i ny norsk film- og dramaproduksjon, sier Velsand.

Selv velger TV 2 å fokusere på de positive tilbakemeldingene fra Medietilsynet og mener de nå er i rute for å klare kravene i avtalen i 2020.

– Jeg velger heller å snu på det og si at vi har overrasket positivt med å innfri så grundig på alle de andre punktene i avtalen. De påpekte bruddene gir ikke bismak på det positive, helhetlige inntrykket vi sitter igjen med fra 2019, sier Sandes.

– Vi jobber for å møte kravene til enhver tid, det er også vårt fokus i 2020. Ansatte i TV 2 har gjort en helt fantastisk innsats i en veldig krevende tid så langt i år, sier TV 2-sjefen.

Klager ikke

Sandnes vil ikke spekulere på hvilke økonomiske innskrenkninger avtalebruddene vil føre til, men forsikrer om at det ikke vil ha betydning for den videre satsingen til TV 2 som allmennkringkaster.

– Vår rolle som allmennkringkaster handler ikke mest om økonomiske insentiver og kompensasjonen, men om hva vi ønsker å være og hvilken profil vi skal ha. Vi kommer ikke til å klage på vedtaket, men tar det til etterretning, konkluderer Sandnes.

Fakta om kommersiell allmennkringkasting

  • Allmennkringkastingsavtalen mellom TV 2 og staten ble inngått 26. september 2018 med et flertallsmandat på Stortinget.
  • Stortinget ønsket å inngå en avtale om kommersiell allmennkringkasting for å opprettholde mediemangfoldet, sikre en konkurrent til NRK, samt å få riksdekkende nyhetssendinger produsert utenfor Oslo.
  • Avtalen med et økonomisk rammeverk på 135 millioner kroner tråtte i kraft fra 1. januar 2019, og varer i fem år fram til 31. desember 2023.
  • Avtalen har krav om at TV 2 skal: (1) sende egenproduserte riksdekkende nyhetsprogram med base i den sentrale nyhetsredaksjonen, (2) sende norskspråklige program for barn og unge og (3) sende førstegangsvisninger av norsk film- og TV-drama.
  • TV 2 har i avtalen forpliktet seg til å investere årlige beløp i nyheter, program for barn og unge, samt norsk film- og TV-drama.
  • Medietilsynet skal føre årlig tilsyn for å sikre at TV 2 overholder forpliktelsene i avtalen, og utarbeide en årlig rapport om hvordan disse forpliktelsene oppfylles. Medietilsynet skal utbetale kompensasjon etterskuddsvis til TV 2 hvert kvartal. Oppfyller TV 2 kravene, kan kanalen få inntil 135 millioner kroner årlig i fem år fra og med 2019.
Powered by Labrador CMS