Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia (t.v.) og direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter. I bakgrunnen et portrett av Dmitrij Muratov.
Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia (t.v.) og direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter. I bakgrunnen et portrett av Dmitrij Muratov.

Ytringsfrihet og fred

Amedia blir hovedpartner med Nobels Fredssenter

Skal samarbeidet om prosjektet «Freedom of Expression».

Publisert

Bakgrunnen for partnerskapet mellom Amedia og Nobels Fredssenter er fredsprisen til journalistene Dmitrij Muratov og Maria Ressa, og Amedias mangeårige relasjon til Muratov og avisen Novaja Gazeta.

– Vi er veldig glade for å få Amedia med oss på laget som en av våre hovedpartnere. Det er spesielt gledelig fordi det bidrar til å understreke at redaktørstyrte medier spiller en så sentral rolle som forsvarere av ytringsfrihet og demokrati, sier direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter i en pressemelding.

Konkret går Amedia nå inn som hovedpartner i forbindelse med prosjekt «Freedom of Expression Festival & Conference» som arrangeres på Nobels Fredssenter fra 1. til 3. september.

Formålet er å skape større forståelse og engasjement for ytringsfrihet og pressefrihetens betydning for utviklingen av demokrati og fred, skriver de to i pressemeldingen.

– Vårt partnerskap med Nobels Fredssenter er en naturlig forlengelse av vår publisistiske forpliktelse til å styrke og sikre ytringsfriheten og et levende demokrati, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia.

– Dette samarbeidet går til kjernen av vårt samfunnsoppdrag og samfunnsansvar.

Etter Russlands invasjon i Ukraina trakk Amedia seg ut av sin trykkerivirksomhet i Russland. Amedia overlot kontrollen over sine fire heleide russiske trykkerier til fredsprisvinner Muratov.

Novaja Gazeta, avisen Muratov er redaktør for, var fram til overtagelsen en av Amedias russiske kunder.

– Russiske myndigheters stadig sterkere sensur av medier, og rystende krigshandlinger i Ukraina gjorde det umulig for Amedia å fortsette driften av trykkerivirksomheten i landet, sier Ingul.

Amedia har tidligere bidratt som sponsor til fjorårets Nobelkonsert, og bidragsyter til programmet for «Nobel Peace Talks» i vår.

Powered by Labrador CMS