– Grunnlovens §100 setter svært høye krav for å innskrenke ytringsfriheten, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.
– Grunnlovens §100 setter svært høye krav for å innskrenke ytringsfriheten, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringen følger ikke EU: – Har besluttet at vi ikke skal sensurere RT og Sputnik

Det slo Anette Trettebergstuen fast på Stortinget i dag.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen sier nei til forhåndssensur og Norge følger dermed ikke EUs blokkering av de russiske mediene RT og Sputnik.

– Vi har besluttet at vi ikke skal sensurere RT og Sputnik, sa kulturminister Anette Trettebergstuen da hun presenterte regjeringens mediepolitisk redegjørelse i Stortinget i dag.

Statsråden understrekte at RT og Sputnik er blitt brukt av Putin-regimet til å spre propaganda om krigen i Ukraina, men at terskelen for sensur likevel må være høy.

– Grunnlovens §100 setter svært høye krav for å innskrenke ytringsfriheten. Og per i dag er det vanskelig å se at disse aktørene utgjør en slik trussel mot grunnleggende samfunnsinteresser i Norge at det kan forsvare forhåndssensur gjennom generelt forbud.

Vil være foregangsland

Trettebergstuen åpnet dagens tale i Stortinget med å påpeke at Norge må være et foregangsland:

– Vi må la den siste tiden være en påminnelse om at ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet er helt avgjørende for et velfungerende samfunn. Dette er demokratiske verdier det er lett å ta for gitt i et land som Norge, sa kulturministeren – og la til:

– Situasjonen i Europa underbygger at vi må gjøre det motsatte. Vi må være et foregangsland. Vi, med våre tradisjoner, må ha et mål om å være en tydelig stemme for å beskytte og fremme ytringsfrihet, også i internasjonale fora.

Støtter regjeringen

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet mener regjeringen har fattet en god beslutning.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Russisk propaganda bekjempes best med kunnskap og journalistikk, og Medietilsynet støtter derfor regjeringens beslutning, sier Velsand i en pressemelding.

– Medietilsynets holdning har vært at Norge ikke bør følge EUs sanksjoner, fordi hensynet til ytringsfriheten bør veie tyngst. Vi mener regjeringen har landet på rett konklusjon i at Norge ikke skal blokkere de russiske mediene i Norge.

Tilsynet trekker også fram at norske mediebrukere har en godt utviklet kritisk medieforståelse sammenlignet med mange andre land - og at situasjonen derfor kan være annerledes andre steder.

– Ønsket om sanksjoner på EU-nivå er forståelig i den krisen Europa og verden nå står i, og vi må ha forståelse for at mange land er i en annen og mer utsatt situasjon enn Norge. Men inngrep i ytringsfriheten er alvorlig, og må være opp til hvert enkelt land å vurdere, sier Velsand.

Powered by Labrador CMS