Det er få på jobb i redaksjonslokalene til Morgenbladet, som har kontorer i NHST-bygget i sentrum av Oslo. Foto: Kristine Lindebø
Det er få på jobb i redaksjonslokalene til Morgenbladet, som har kontorer i NHST-bygget i sentrum av Oslo. Foto: Kristine Lindebø

Ansatte sier de blir syke av å være på jobb:
Store deler av Morgenbladet-redaksjonen er sykmeldt

Peker på redaktør og arbeidsmiljø.

Publisert Sist oppdatert

I september tok ni ansatte sluttpakke, midt i en svært offentlig konflikt mellom redaktør og ansatte i Morgenbladet. Krisen i avisen fortsetter, og preger nå redaksjonslokalene sterkt.

Forrige uke var minst syv av de gjenværende ansatte i Morgenbladet sykmeldt, bekrefter flere kilder overfor Journalisten. Noen er denne uken tilbake med deltidssykmelding.

Ikke alle er syke på grunn av konflikten i Morgenbladet, men de aller fleste oppgir selv til Journalisten at de har blitt syke av det dårlige psykososiale arbeidsmiljøet som skal være skapt av ledelsen.

Flere har også valgt å ta hjemmekontor den siste uken. På fredag var det kun to skrivende journalister på jobb i redaksjonslokalene.

Peker på redaktøren

Journalisten har vært i kontakt med seks av dem som er sykmeldt. Flere av dem sier at de sliter med søvnløshet, angstsymptomer og andre ting som en følge av konflikten. Nedbemanning og høyt produksjonspress er medvirkende årsaker, men de fleste peker på at den største årsaken er måten ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen opptrer på som leder.

Jenssen svarer til Journalisten at det ikke er noen hemmelighet at det fortsatt er krevende i Morgenbladet.

– Folk som er syke skal ikke jobbe. Hva som er grunnen til folk er syke er verken min, klubben eller Journalistens oppgave å spekulere i, skriver Jenssen videre.

Les hele tilsvaret fra redaktøren lengre ned i artikkelen.

Gruer seg til å dra tilbake

Et titalls nåværende og tidligere ansatte, som Journalisten har vært i kontakt med, beskriver et dystert, vanskelig arbeidsmiljø og at redaksjonen har «mistet redaksjonell selvtillit».

En sentral medvirkende årsak, ifølge de ansatte, er at de ikke stoler på Jenssen. Redaktørens lederstil beskrives blant annet som «retningsløs» og «uforutsigbar». Lignende karakteristikker kom også fram i det andre av redaksjonsklubbens to mistillitsbrev til styret.

I intervju med Journalisten har flere journalister stått fram med lignende kritikk av avisledelsen.

Ifølge ansatte opplever de at Jenssen ikke forstår hvorfor hun er i konflikt med redaksjonen. Flere ansatte beskriver hvordan hun kan si forskjellige ting fra dag til dag, og gi ulike beskjeder til enkelte ansatte. Dette skal gjøre at flere ansatte ser det som «umulig å forholde seg til» redaktøren.

Mange sier at de gruer seg ved tanken på å dra på jobb. Angstreaksjoner, hodepine eller søvnproblemer nevnes av flere som følger av konfliktene på arbeidsplassen.

Enkelte oppsummerer situasjonen slik: Det er uaktuelt å dra tilbake på jobb så lenge Jenssen er tilstede.

Vurderer å si opp

De fleste frykter for fremtiden til Morgenbladet, og noen ansatte tror avisen «synger på siste verset». Enkelte har også gitt uttrykk for at de angrer på at de ikke søkte sluttpakke, og flere vurderer fortsatt å slutte.

Mange av de gjenværende journalistene er ansatt i prosjektstillinger som løper ut neste år. Flere sier at det ikke har kommet noen signaler om hvorvidt disse ansatte får fortsette.

Fortsatt er det uklart for de fleste ansatte Journalisten har snakket med, hvilken retning Morgenbladet egentlig skal ta.

– At de fleste faktisk er sykmeldt på grunn av situasjonen som ledelsen har skapt, er ikke annet enn ventet. Dette har vi advart mot internt gjentatte ganger, og ser det høye sykefraværet som et symptom på at redaktørens plan for nedbemanningen ikke fungerer, skriver klubbleder Jo T. Gaare til Journalisten.

– Det er vondt å se hvordan folk sliter på jobb i Morgenbladet nå, og det er tydelig at kvaliteten på avisen lider av dette, fortsetter han.

– Krevende for alle

Anna B. Jenssen har blitt forelagt kritikken fra de ansatte, og svarer i et skriftlig sitat:

– Jeg bruker all min tid på lede Morgenbladet, det er oppgaven min. Folk som er syke skal ikke jobbe. Hva som er grunnen til folk er syke er verken min, klubben eller Journalistens oppgave å spekulere i. Så er det ingen hemmelighet at det er krevende i Morgenbladet fortsatt, for alle. Mistilliten er kjent og kommunisert flere ganger.

Da flere profilerte journalister gikk ut med kritikk av ledelsen samme dag som de fikk innvilget sluttpakke, svarte redaktøren:

– Morgenbladet står i en krevende situasjon, som mange andre aviser. Vi konkurrerer i et tøft marked, samtidig som vi er nødt til å tilpasse oss en digital hverdag. Dette er vanskelig, og forandringene kommer dessverre raskere enn vi hadde sett for oss. Det er naturlig at det er uenighet i en så vanskelig situasjon. Jeg forstår at mange er lei seg og sinte.

Presisering: Det er det lagt inn hvor mange Journalisten har vært i kontakt med. Det er seks av de sykmeldte og et titalls nåværende og tidligere ansatte.

Powered by Labrador CMS