Åpenhetspris til Sivilombudsmannen

Norsk Presseforbund priser Sivilombudsmannen som viktig pådriver for mer åpenhet i forvaltningen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Årets åpenhetspris, som skal fremme innsats for økt åpenhet og innsyn, ble mandag tildelt Sivilombudsmannens kontor. Prisutdelingen fant sted på Åpenhetstinget, som ble holdt i regi av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg i Oslo i går.

Ansattes ytringsfrihet

– Flavius-prisen for 2008 går til en institusjon som har gjort klart mer enn man kunne vente ut fra dens stilling for å få større åpenhet i forvaltningen, og for å få forvaltningen og dens ansatte til å forstå at ansattes ytringsfrihet går klart lengre enn mange har trodd, heter det i begrunnelsen.

Prisen, som ble delt ut for første gang i fjor, har fått navnet Flavius-prisen etter en modig slave fra Romertida. På den tiden var det bare presteskapet som visste hva som sto i lovene, og borgerne risikerte å begå lovbrudd fordi de ikke kjente til hva som var forbudt. Flavius stjal de hemmelige formuleringene og offentliggjorde dem for hele folket, og svekket dermed presteskapets makt.

Åpenhet fremfor hemmelighold

– Foruten å forfekte vide grenser for ytringsfriheten og for innsyn i forvaltningen i en rekke enkeltsaker, har Sivilombudsmannens kontor gang på gang trukket opp viktige, generelle retningslinjer som gjør det nødvendig for mange forvaltningsetater og forvaltningsorganer å legge om praksis i mer liberal retning, heter det om årets Flavius-vinner. I begrunnelsen trekkes det videre fram at institusjonen har stått bak den viktige retningslinjen om å gi innsyn når hensynt til åpenhet veier tyngre enn behovet for hemmelighold.

– Like viktig – men kanskje ikke like kjent – er hvordan institusjonen har bidratt til å flytte grensene for ansattes ytringsfrihet og varslerrett i riktig retning, presiseres det.

Powered by Labrador CMS