Åpenhetspris til Sivilombudsmannen

Norsk Presseforbund priser Sivilombudsmannen som viktig pådriver for mer åpenhet i forvaltningen.

Publisert Sist oppdatert

Årets åpenhetspris, som skal fremme innsats for økt åpenhet og innsyn, ble mandag tildelt Sivilombudsmannens kontor. Prisutdelingen fant sted på Åpenhetstinget, som ble holdt i regi av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg i Oslo i går.

Ansattes ytringsfrihet

– Flavius-prisen for 2008 går til en institusjon som har gjort klart mer enn man kunne vente ut fra dens stilling for å få større åpenhet i forvaltningen, og for å få forvaltningen og dens ansatte til å forstå at ansattes ytringsfrihet går klart lengre enn mange har trodd, heter det i begrunnelsen.

Prisen, som ble delt ut for første gang i fjor, har fått navnet Flavius-prisen etter en modig slave fra Romertida. På den tiden var det bare presteskapet som visste hva som sto i lovene, og borgerne risikerte å begå lovbrudd fordi de ikke kjente til hva som var forbudt. Flavius stjal de hemmelige formuleringene og offentliggjorde dem for hele folket, og svekket dermed presteskapets makt.

Åpenhet fremfor hemmelighold

– Foruten å forfekte vide grenser for ytringsfriheten og for innsyn i forvaltningen i en rekke enkeltsaker, har Sivilombudsmannens kontor gang på gang trukket opp viktige, generelle retningslinjer som gjør det nødvendig for mange forvaltningsetater og forvaltningsorganer å legge om praksis i mer liberal retning, heter det om årets Flavius-vinner. I begrunnelsen trekkes det videre fram at institusjonen har stått bak den viktige retningslinjen om å gi innsyn når hensynt til åpenhet veier tyngre enn behovet for hemmelighold.

– Like viktig – men kanskje ikke like kjent – er hvordan institusjonen har bidratt til å flytte grensene for ansattes ytringsfrihet og varslerrett i riktig retning, presiseres det.

Powered by Labrador CMS