Norsk Journalistlag og leder Hege Iren Frantzen har laget ny koronaveileder.
Norsk Journalistlag og leder Hege Iren Frantzen har laget ny koronaveileder.

NJ med elleve råd for alle på hjemmekontor

– Det er ikke de ansatte som skal bære kostnadene, økonomiske og helsemessige, for å drifte hjemmekontoret.

Publisert

Norsk Journalistlag (NJ) lanserte torsdag en veileder for alle journalister som jobber på hjemmekontor.

Tidligere i februar viste NJs nyeste koronaundersøkelse blant medlemmene at mange journalister mener de får mangelfull oppfølging på hjemmekontoret.

– Mange har sittet lenge på hjemmekontor nå. For å gi hjelp og råd har vi laget en guide som både ansatte, tillitsvalgte og ledere kan bruke for å orientere seg i hjemmekontorlandskapet, sier Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag, på NJs egen nettside.

– Det er ikke de ansatte som skal bære kostnadene, økonomiske og helsemessige, for å drifte hjemmekontoret. Denne guiden gir derfor en oversikt over plikter og rettigheter, samtidig som den gir nyttige råd for hvordan arbeidshverdagen kan gjøres lettere, fortsetter hun.

Veilederen er utarbeidet ut ifra resultatene fra NJs koronaundersøkelser, og tips, råd og spørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer.

I veilederen finnes det blant annet elleve råd for hjemmekontoristene:

1. Digitale møter på avdelings-/gruppenivå

Ha planleggingsmøter o.l. med omtrent samme hyppighet som i en normalsituasjon. Dette er viktig både for jobben som skal gjøres og for opplevelsen av sosialt samvær og fellesskap. Lag gjerne sosiale treff som frokostkaffe eller felles fredagslunsj.

2. En-til-en-møter med leder

Nærmeste leder bør ha faste møter med medarbeiderne i avdelingen. Gjerne 15 minutter hver uke med åpen agenda.

3. Ha på kameraet på de digitale møtene

Kameraet bør som hovedregel være på i de digitale møtene med kolleger og ledelse. Dette erstatter ikke fysisk kontakt, men reduserer avstanden til kollegene. Det gjør det også enklere å fange opp om det er kolleger som har behov for sosial støtte ut over de organiserte møtepunktene.

4. Lag arbeidsteam med nye og erfarne ansatte

Mye kompetanseoverføring skjer helt naturlig når man jobber sammen om en sak. Fin måte å bli kjent på. Dette lar seg også gjøre på tvers av avdelingene.

5. Be flere jobbe sammen om små og store saker.

Det tvinger frem sosial kontakt i løpet av arbeidsdagen. I disse tider er fellesbyline et utelukkende pluss.

6. Bruke «storefri» med en kollega.

Det er helt innenfor å gå på tur i det fri. Ta med termos og et pledd. Tenk geografi fremfor avdeling slik at det er lett å møtes på «hjørnet». Følg opp denne oppfordring med hver enkelt.

7. Hjemlevering og andre velferdstiltak

Skatteetaten har åpnet for at arbeidsgiver kan spandere hjemlevering av mat og drikke til de ansatte. Vel og merke så lenge dette er et velferdstiltak som «er egnet til å øke trivsel og samhørighet i bedriften.»

(Se mer om hjemlevering i skatterådene over, og i Skatteetatens prinsipputtalelse om hjemmekontor og skatt)

8. Vær raus med oppmerksomhet mot medarbeidere nå

Hvis noen fyller et halvrundt år, send en blomst. Sliter noen med å stå opp, send en morgenkaffe på døren. Og følg opp med en hyggelig SMS. Dette er ikke tiden på å være gjerrig på oppmerksomhet. Det samme gjelder faglige tilbakemeldinger. Vi oppmerksomhet og gi hverandre ros!

9. Miljøforandring kan være av det gode

Hjemmekontor-situasjonen åpner for at man kan jobbe fra helt andre steder enn hjemme – for eksempel en hytte – der jobb, fysiske og lystbetonte aktiviteter kan kombineres.

10. Tilrettelegg for alternativ til hjemmekontor

Ikke alle har en hjemmesituasjon som gir gode arbeidsforhold over tid. Det kan være mange grunner til det – og de kan gi langvarige problemer både for journalisten og familien. Arbeidsgiver bør derfor finne andre løsninger for medarbeidere som hverken kan arbeide på kontoret eller fra hjemmekontor.

11. Bedriftshelsetjenestens tilbud om oppfølging

Bedriftshelsetjenesten bør ha tilbud om ulike former for oppfølging av medarbeiderne i en situasjon som denne. Det kan være tilbud om fysioterapi, psykolog eller andre helsemessige behov.

Powered by Labrador CMS