Jan Norman Bjørkmo i Arbeidstilsynet.  Foto: Marte Kirknes Husdahl
Jan Norman Bjørkmo i Arbeidstilsynet. Foto: Marte Kirknes Husdahl

Mediene avkledd av Arbeidstilsynet

Flom av pålegg om å rydde opp og få på plass rutiner som hindrer stress, konflikter, vold og trusler.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynet har for første gang gjennomført systematiske kontroller av norske mediebedrifter. I år har presse, radio- og tv-selskaper over hele landet hatt tilsynsbesøk. Per 25. oktober har Arbeidstilsynet registrert 50 tilsynsrapporter fra mediebedrifter. Rapportene avslører store mangler innen arbeidet med Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS).

Tidligere denne uka har Journalisten.no rapportert om det Arbeidstilsynet mener er uheldig arbeidsmiljø i Romerikes Blad og ved NRK Troms og Finnmark. Les mer i Journalistens papirutgave om antall pålegg og varsler om pålegg som er gitt til utvalgte mediebedrifter.

Over normalen

–Vi ser at det er betydelige utfordringer i mediebransjen. Det er gitt reaksjoner fra vår side ved nesten alle tilsynene, noe som er temmelig mye og over det normale, sier seniorinspektør Jan Norman Bjørkmo i Arbeidstilsynet.

Bjørkmo er prosjektleder for Arbeidstilsynets nasjonale «Arbeid for helse»-prosjekt, som skal bidra til å forebygge uheldige psykiske belastninger i arbeidslivet. Prosjektet varer ut 2011 og omfatter i år tilsyn i nærmere 500 virksomheter. Mediebedriftene er én av ni bransjer som er valgt ut for tilsyn i 2010.

Nedbemanning

En av årsakene til at Arbeidstilsynet har valgt å se spesielt på mediebedriftene i år er de omfattende omorganiserings- og nedbemanningsprosesser i bransjen de siste årene. Tilsynet har registrert innrapporteringer av dårlige relasjoner mellom ansatte og ledelse, høyt arbeidstempo liten grad av selvbestemmelse for de ansatte.

– Dermed er det lett å gli over i en situasjon der ansatte påføres så store belastninger at det går ut over helsa, sier Bjørkmo.

Han poengterer samtidig at de nevnte forholdene er mindre håndgripelige enn andre arbeidsmiljøfaktorer, som inneklima, heve-senkebord etc. Derfor er det også større risiko for at der ikke blir tatt tak i psykiske belastninger.

Arbeidstilsynet vurderer forholdene med utgangspunkt i ulike paragrafer arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, forskrift om bedriftshelsetjeneste og andre relevante forskrifter.

Stress og vold

Tiltakene i bedriftene skal blant annet bidra til å forebygge negativt stress, fastlåste personkonflikter som medfører stor belastning, vold og trusler og ivaretakelse av dem som utsettes for dette. Det er også et klart mål å bringe bedriftenes eget HMS-arbeid opp på et nivå som er i tråd med lov og forskrift.

– De reelle utfordringene arbeidstakerne opplever på arbeidsplassen sin må gjenspeile seg i virksomhetens eget HMS-arbeid, sier Bjørkmo.

Tre ting i fokus

– Hva fokuserer dere på under tilsynsbesøkene?

– Det er tre hovedområder. For det første psykososialt arbeidsmiljø, det vil si de mellommenneskelige relasjonene ansatte har til kolleger, ledere og kunder. Relasjoner som utvikler seg til fastlåste personkonflikter, trakassering eller utilbørlig atferd må stoppes i tide, for å unngå helseskader. I tillegg kan journalister oppleve situasjoner på jobb som de ikke er forberedt på og som kan gi ettervirkninger, som alvorlige trafikkulykker. De kan også oppleve vold og trusler. Dette må bedriftene ha beredskapsplaner for, som ivaretar arbeidstakerne. For det andre ser vi på organisatoriske arbeidsbetingelser, som arbeidstidsordninger, generell tilrettelegging av arbeidsplassen, ledelsessystemet, omstilling, opplæring og om organiseringen av arbeidet er hensiktsmessig. Det tredje hovedfokuset er lovpålagt HMS-arbeid og hvordan det utøves i virksomheten.

Powered by Labrador CMS