Advokat Henrik Otterlei Rasmussen forventer at tingrettsdommen raskt blir opphevet.
Advokat Henrik Otterlei Rasmussen forventer at tingrettsdommen raskt blir opphevet.

Arendals Tidende-advokat står på sitt: – Dommen må oppheves

Forventer rask prosess.

Publisert Sist oppdatert

Da Aust-Agder tingrett mandag ga medhold til tidligere Arendals Tidende-redaktør Grete Helgebø i saken der hun mente seg ulovlig avsatt fra sin stilling, varslet motparten kjapt at de mente dommen måtte oppheves:

– Retten har feilaktig vært sammensatt med to meddommere fra arbeidstakersiden – fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet – og ingen fra arbeidsgiversiden. Det er svært oppsiktsvekkende at noe slikt kan skje, og dommen vil selvfølgelig måtte oppheves. Loven er tydelig på at arbeidstaker og arbeidsgiver velger hver sin meddommer, sa advokat Henrik Otterlei Rasmussen til Agderposten.

Arbeidsmiljøven inneholder bestemmelser for oppnevning av meddommere i saker som gjelder tvister om arbeidsforhold.

Tingrettsdommer Leif Petter Trannum uttalte til Journalisten at tingretten ikke opphever sine egne dommer, men at saken må ankes til lagmannsretten.

Nå sier Arendals Tidendes advokat at det er på det rene at det har skjedd en feil i tingrettens arbeid med å sette sammen meddommere i saken, og at han forventer rask prosess fra lagmannsretten for å få dommen opphevet.

– Det stemmer at tingretten nok ikke kan oppheve sin egen dom, men her har sammensetningen av meddommerne vært feil. Dette er en feil som skal ha umiddelbar virkning, noe som gjør at dommen må oppheves og sendes tilbake til tingretten for ny behandling, sier Rasmussen til Journalisten.

– Så her blir det ny hovedforhandling?

– Ja.

Dom i saken ble avlagt med dissens; de to meddommerne mente eierne av Arendals Tidende hadde brutt arbeidsmiljøloven, mens fagdommer Trannum ikke mente det i tilstrekkelig grad kunne bevises at styreleder og daglig leder Odd Bjørn Jensen også ville permittere redaktøren da alle redaksjonelt ansatte ble permittert i mars i fjor, som følge av koronakrisa.

Powered by Labrador CMS