Odd Bjørn Jensen er styreleder i det saksøkte selskapet Nye Arendals Tidende.
Odd Bjørn Jensen er styreleder i det saksøkte selskapet Nye Arendals Tidende.

Arendals Tidende saksøkt:
Mener redaktør «ønsker å fremprovosere en situasjon som ikke eksisterer»

Klart for rettssak i Aust-Agder tingrett.

Publisert Sist oppdatert

I november kunne Journalisten fortelle at sjefredaktør Grete Helgebø har saksøkt sin egen avis og arbeidsgiver Arendals Tidende.

Helgebø mener seg ulovlig avsatt som redaktør. Hun krever erstatning, og at arbeidsgivers opptreden blir likestilt med ulovlig avskjed.

Mandag går saken for retten i Aust-Agder tingrett. Journalisten har lest sluttinnleggene begge parter har sendt inn i forkant av hovedforhandlingen.

– Avsatt som redaktør

Sammen med andre ansatte sto Helgebø fram i Journalisten med krass kritikk av avisledelsen allerede i mars 2020.

Da hadde ansatte på kort varsel blitt permittert, på grunn av korona-annonsekollapsen. Ledelsen fortalte at avisa skulle drives på dugnad.

– Journalistene er ulovlig permittert, og jeg er avsatt som ansvarlig redaktør mens jeg var borte fra arbeid, sa Helgebø den gangen.

Hun mottok selv permitteringsvarsel mens hun var sykmeldt fra redaktørstillingen.

Mener redaktøren fremdeles er ansatt

Det er selskapet Nye Arendals Tidende AS, ved styreleder Odd Bjørn Jensen, som formelt er saksøkte part i saken.

Saksøktes advokat, Henrik Otterlei Rasmussen, har tidligere uttalt til Journalisten at arbeidsgiver ikke vil kommentere saken før retten har tatt stilling til den. Han gjentar budskapet i dag.

Men i sluttinnlegget fra arbeidsgivers side går det fram hvordan de stiller seg til søksmålet. Påstanden fra saksøkte er frifinnelse, samt å bli tilkjent sakens omkostninger.

Arbeidsgivers syn er at Helgebø aldri har blitt verken avskjediget eller sagt opp:

«Arbeidsgiver mener Helgebø ensidig og unødvendig ønsker å fremprovosere en situasjon som ikke eksisterer. Fra Helgebø først brakte spørsmålet om avskjedigelse på banen har Arbeidsgiver gjentatte ganger bekreftet at det foreligger et eksisterende ansettelsesforhold», beskrives det i sluttinnlegget, og videre:

«Hele saken fremstår for Arbeidsgiver som søkt.»

To dager i retten

Det er advokat Elin Nykaas i Norsk Journalistlag som representerer Helgebø i saken. Hun kommenterer beskrivelsen fra sluttinnlegget:

– Vi konstaterer at arbeidsgiver oppfatter saken slik. Vi ser det ikke overraskende på en noe annen måte, og det kommer vi til å redegjøre for under hovedforhandlingen. Utover det har vi ingen kommentar, skriver Nykaas i en sms.

Søksmålet gjelder brudd på arbeidsmiljøloven, mediefridomsloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

«[...]mediefridomsloven og arbeidsavtalen er til hinder for at arbeidsgiver kan ta redaksjonelle beslutninger, sette til side redaksjonelle beslutninger som er tatt av Helgebø, eller konstituere ny redaktør til erstatning for henne», står det i sluttinnlegget fra saksøker.

Saken er berammet for to dager i Aust-agder tingrett fra mandag 1. februar.

Powered by Labrador CMS