Riksarkivar Inga Bolstad anser aktørene på listen for å være av nasjonal betydning med arkiver som bør undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden.
Riksarkivar Inga Bolstad anser aktørene på listen for å være av nasjonal betydning med arkiver som bør undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden.

Arkivverket lanserer liste over aktører av nasjonal betydning - NRK, NTB og Resett på lista

– Et helt nødvendig grep for å redde historiske data i privat sektor.

Publisert

Mandag lanserer Arkivverket en liste over nær tusen bedrifter, organisasjoner og institusjoner som alle har betydning for utviklingen av Norge.

– Vi anser aktørene på listen for å være av nasjonal betydning med arkiver som bør undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden. Dette er et helt nødvendig grep for å redde historiske data i privat sektor, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Equinor, Vy, Finn.no, Oslo Børs, NTB, Islamsk Råd Norge, Jehovas vitner, Norwegian, DNT, NOAS, NHO, Norges Bygdeungdomslag, Regnskogfondet, Sisters in Business, Naturvernforbundet, Norske Kveners Forbund, NRK, Resett, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, First House, Svalbard næringsforening og TINE er noen av aktørene du vil finne på listen.

Listen er en del av Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiver, laget på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Mens statlige myndigheter har plikt til å avlevere sine arkiver til Arkivverket, har bedrifter og organisasjoner ingen tilsvarende plikt. Dermed blir også langt mindre arkivmateriale fra privat sektor bevart.

Planen tar utgangspunkt i vår samtid. Den tar høyde for at vi lever i en digital tid hvor dokumentasjon skapes og forvitrer i et heseblesende tempo, skriver Arkivverket i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS