Debatt:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under den daglige pressekonferansen om håndteringen av koronasituasjonen.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie under den daglige pressekonferansen om håndteringen av koronasituasjonen.

Ber om at pressekonferanser holdes utendørs der dette er mulig

Bekymret for koronasmitte.

Publisert Sist oppdatert

Brev sendt Statsministerens kontor, departementene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus vedrørende avvikling av pressekonferanser i forbindelse med koronaepidemien. Fra Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og NTB.

Norsk Redaktørforening har mottatt reaksjoner på avviklingen av en del pressekonferanser i forbindelse med koronaepidemien. Det gjelder særlig pressekonferanser i regjeringskvartalet, og da først og fremst R5. Utsendte medarbeidere, blant annet fra NTB, opplever lokalene som alt for trange og utrygge med tanke på smitte. Selv om antall personer fra hver redaksjon er begrenset til to, så blir det likevel mange mennesker på relativt lite areal. I tillegg til statsråder og de som skal adressere pressen, er det en rekke rådgivere og andre fra embetsverket som bidrar til at lokalet fylles ytterligere opp.

Vi har merket oss at enkelte av helseforetakene (og ved en anledning, statsrådene) holder pressekonferanser utendørs. Vi tolker det slik at det er for å redusere smittefare.

Vi forstår at alle som arrangerer pressekonferanser i disse dager ikke kan arrangere disse utendørs på fast basis, men oppfordrer likevel til å vurdere å holde flere pressekonferanser utendørs når vær og vind og sikkerhetshensyn tillater det. Alternativt ber vi om man vurderer lokaler, med bedre plass og luft. Dette bør være av interesse også for de statsråder og andre myndighetspersoner som deltar. I Oslo kan man for eksempel tenke seg Rådhuset, Universitetets aula, Konserthuset eller Operaen som alternative lokasjoner. Utenfor høyblokka i regjeringskvartalet er også et velegnet sted, i det minste på dager med godt vær, som vi har hatt i det siste.

I likhet med de andre redaksjonene er NTB svært påpasselige med å overholde FHIs pålegg og anbefalinger med tanke på smittevern. Vi vasker alt foto- og liveutstyr etter bruk og før bruk. I praksis mellom hvert intervju. I tillegg bruker vi plastpose og strikk på mikrofoner på podiet. Disse kastes etter hvert intervju/pressekonferanse.

NTB leverer for tiden 6-10 livesendinger hver dag og har behov for å beskytte våre egne ansatte som utsetter seg for større risiko enn de som i disse dager oppholder seg på hjemmekontor. Det samme gjelder selvsagt andre redaksjoner som er tilstede på mange pressekonferanser og orienteringer. Mange uttrykker nå uro over forholdene pressekonferansene avvikles under.

Mediene er av Justisdepartementet definert som viktig samfunnsfunksjon i den situasjonen vi står i, og det er maktpåliggende for oss å følge det løpende nyhetsbildet. NTB leverer bilder, videolive og løpende nyheter til nær sagt alle norske medier og fyller en viktig rolle i demokratiet. For å beskytte NTB og de øvrige medienes medarbeidere og omgivelsene, ber vi om at helseforetakene og departementene så langt det er mulig forsøker å begrense eksponering for mulig smitte. Tiltak som vil begrense dette kan være:

  • Pressekonferanser holdes utendørs der dette er mulig.
  • Pressekonferanser som holdes innendørs skjer i store rom med få mennesker.
  • Tilrettelegging for å tappe lyd i stedet for bruk av mikrofon på podiet.
  • Tilgjengelig desinfeksjonsmidler
  • Tidlig varsling
  • Tilbud om egnet beskyttelsesutstyr

Vi er innforstått med at dette er krevende å skulle håndtere. Vi mener likevel det er riktig å ta opp disse spørsmålene. De redaksjonene som samfunnet er avhengige av for å få ut vesentlig samfunnsinformasjon, er sårbare overfor eventuelle smittetilfeller og derpå følgende isolasjon og/eller karantener. Vi håper derfor at vår bekymring blir tatt på alvor og at tiltak blir satt i verk.

Powered by Labrador CMS