Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus flankert av sine forsvarere Unni Fries og Audun Beckstrøm i Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Terror- og drapstiltalte Philip Manshaus flankert av sine forsvarere Unni Fries og Audun Beckstrøm i Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lukkede dører i Manshaus-saken skaper reaksjoner

Redaktørforeningen anker.

Publisert Sist oppdatert

Dørene lukkes når enkelte vitner skal forklare seg i rettssaken mot Philip Manshaus. Det får blant annet Norsk Redaktørforening til å reagere.

Rettssaken mot den draps- og terrortiltalte 22-åringen startet i Asker og Bærum tingrett i forrige uke. Fram til og med onsdag har pressen fått anledning til å følge saken.

Tirsdag ble dagen avsluttet bak lukkede dører mens retten drøftet forsvarets begjæring om å føre enkelte vitner, Manshaus' to brødre og hans tante, helt eller delvis bak lukkede dører. Onsdag ble det kjent at retten tok begjæringen til følge.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening har anket avgjørelsen – uten å ha sett domstolens avgjørelse, skriver Medier24.

– Vi har mottatt anken. Kjennelser som avsies under hovedforhandlingen, kan ikke ankes. Den er gitt oppsettende virkning og vil bli sendt over til Borgarting lagmannsrett. Retten finner ikke grunn til å endre kjennelsen, sa tingrettsdommer Annika Lindström onsdag ettermiddag.

I klagen peker generalsekretæren på at kjennelsen legger vekt på at vitneforklaringene er viktige for å forstå tiltaltes utvikling.

«Desto viktigere er det i så fall også for allmennhetens forståelse av en sak som opptar og berører store deler av befolkningen. Det å legge lokk på disse vitnene er etter vårt syn svært alvorlig, og griper direkte inn i kjerne av begrunnelsen for åpenhetsprinsippet i rettspleien. Vi mener tingretten har anlagt en altfor snever betraktning rundt nettopp disse poengene», skriver Jensen.

Powered by Labrador CMS