Debatt:

Arve Juritzen er kritisk til at Vårt Land har tatt oppdrag for en av listene ved kirkevalget. Her er han medliturg i Skøyen kirke sammen sogneprest Eva Klokkerud. Foto: John Andresen
Arve Juritzen er kritisk til at Vårt Land har tatt oppdrag for en av listene ved kirkevalget. Her er han medliturg i Skøyen kirke sammen sogneprest Eva Klokkerud. Foto: John Andresen

Vårt Land tok oppdrag i kirkevalget

Mener avisen har brutt Vær varsom-plakaten.

Publisert

Samtidig med kommunevalget ble det også avholdt kirkevalg til Bispedømmerådene og Den norske kirkes øverste organ, Kirkerådet. Valget skapte liten medieinteresse utover de kristne avisene der Vår Land er den største.

De leses av drøyt 60.000 mennesker hver dag. Vår Land er dermed den viktigste, kilden for uavhengig informasjon om valget og personene som stiller til valg. Det siste er viktig siden kirkevalget også er et personvalg.

Kirkemakten i Norge hviler på få hender, og Vårt Lands sentrale plass burde tilsi at både redaksjonell ledelse og markedsavdeling er ekstra påpasselige med sin uavhengighet. Vårt Land har én leder for både marked og redaksjon, det tilsier ekstra varsomhet med å ta oppdrag, spesielt i en valgkamp.

Det er derfor overraskende at Vårt Land har akseptert et omfattende oppdrag for en av listene til årets kirkevalg, og at de har inngått en avtale som legger til rette for tilsvarende oppdrag ved neste valg om fire år.

  • Se tilsvar fra Bjørn K. Bore, sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land, nederst i saken.

Den nasjonal styringsgruppen for Nominasjonskomiteens 11 lister valgte å gi oppdraget med å utforme valgmaterialet til Vårt Land. Oppdraget ble utført av avisens markedsavdeling der sjefredaktøren også er øverste leder. Det var et omfattende oppdrag Vår Land påtok seg.

Avisen utformet annonse, grafiske elementer for hele kampanjen og til listens Facebook-side, samt plakat og flyer. Vårt Land valgte ut bildene og her oppstod det et problem da de glemte å innhente tillatelse fra den avbildede presten. Bildet ble etter hennes klage byttet ut.

Vårt Land laget også fra bunnen av en komplett nettsiden for Nominasjonskomiteens lister. I tillegg kjøpte Vårt Land domenene nominasjonskomiteen.no og nominasjonslista.no. Ut ifra det skriftlige tilbudet fra Vårt Land kan det virke som at avisen fra før av disponerte nettadressen nominasjonslisten.no. Vår Land eier nå disse domene frem til 2023.

Vårt Land besørget søkeoptimalisering slik at Nominasjonskomiteens liste kommer høyt opp på søkerresultatet i Google. Vårt Land har også deltatt aktivt i utformingen av annonsen ved å gi konkrete forslag til innholdet.

Jeg mener Vårt Land har brutt Vær varsom-plakaten punkt 2.2 som sier: «… Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet».

Ville Aftenposten ha utført samme oppdrag for Høyre? Hva med Dagsavisen, eier de domenenavnet arbeiderpartiet.no? Har Vårt Land utført samme type oppdrag for Kristelig Folkeparti?

I beste fall har Vårt Land sådd sterkt tvil som egen troverdighet i dekningen av kirkevalget.

Det uavhengige kirkedemokratiet er fortsatt nytt og skjørt. De neste fire årene skal hele organiseringen av kirken opp til debatt og fornyelse. En omfattende prosess der også en uavhengig presse har sin rolle. En uavhengig presse uten bånd til aktørene.

Til slutt en oppklaring. Jeg står på den listen Vårt Land har arbeidet for. Noen få listetopper har tatt oppdraget med å lage listens markedsmateriell. Vårt Land er altså ikke valgt gjennom en demokratiskprosess der over 100 kandidater over hele landet har fått delta. Sånn sett er bindingene til et fåtalls personer, det er da noe.

Vårt Land svarer:

En kort oppklaring om påstandene som fremmes i Juritzens innlegg: I Vårt Land som i andre norske aviser er det et helt klart skille mellom redaksjon og markedsavdeling.

Som mange andre mediehus selger Vårt Lands markedsavdeling en viss grafisk og teknisk tjenesteyting til våre annonsører. Dette er et helt normalt tilbud som svært mange annonsører benytter seg av, og dette arbeidet foregår selvsagt helt adskilt fra redaksjonen.

Vårt Lands markedsavdeling har kontrakter med alle tre lister i kirkevalget. Åpen Folkekirke og Bønnelista har i likhet med Nominasjonskomiteens liste, der Juritzen stilte til valg, annonsert i Vårt Land.

Nominasjonskomiteens liste har på helt normalt vis kjøpt noen grafiske og tekniske tjenester. Juritzen beskriver oppdraget som «omfattende». Det er feil. Vårt Land har relativt lave annonseinntekter sammenlignet med andre nasjonale mediebedrifter, men selv på et så lite budsjett som vårt ville bortfallet av dette oppdraget ikke vært merkbart i våre budsjetter.

Juritzen angriper også min rolle om sjefredaktør og administrerende direktør i Vårt Land. Det er en såkalt publisher-rolle, som er svært vanlig i norske avishus. Publisher har et overordnet ansvar både for avisens redaksjon og kommersielle drift, men markedsavdelingen ledes av en kommersiell direktør som rapporterer til meg.

Min jobb som publisher er å gjøre det nettopp det Juritzen ønsker, å sørge for at det er et helt klart skille mellom redaksjonen og markedsavdelingen. Det har også vært i dette tilfellet.

Bjørn Kristoffer Bore
Sjefredaktør/administrerende direktør
Vårt Land

Powered by Labrador CMS