Eks-ordfører fikk ikke medhold

Aust-Agder Blad ble ikke felt av PFU.

Publisert Sist oppdatert

Lokalavisen Aust-Agder Blad publiserte flere artikler hvor avisen beskrev at den tidligere ordføreren i Gjestad kommune hadde sittet på alle sider av forhandlingsbordet i forbindelse med en anbudskonkurranse.

Det førte til PFU-klage fra eks-ordføreren.

Men han fikk ikke Pressens Faglige Utvalg (PFU) med på en fellelse av lokalavisen på onsdagens møte.

PFU skriver:

«Slik PFU ser det, er det avgjørende spørsmålet om Aust-Agder Blad gikk for langt da avisen fastslo i sakens presentasjon og ingress at klager ‘satt på alle sider av forhandlingsbordet’. PFU har forståelse for klagers tolkning av formuleringen: at han var med å gi oppdraget til seg selv, noe det ikke var dekning for. Utvalget påpeker samtidig at dette ikke er den eneste mulige tolkningen av utsagnet.»

Videre heter det:

«PFU mener utsagnet er en spissformulering med et noe uklart innhold. Utvalget noterer samtidig at de faktiske forholdene, som ikke er bestridt, kommer klart frem i brødteksten. Som PFU flere ganger har uttalt, skal det være et visst rom for spissing og forenkling i journalistikk. Utvalget mener formuleringen kan aksepteres.»

Konklusjonen ble at etter en samlet vurdering har Aust-Agder Blad ikke brutt god presseskikk.