Dyre forlik og advokatutgifter kostet BBC millioner.
Dyre forlik og advokatutgifter kostet BBC millioner.

BBC har brukt 12 millioner kroner på eksterne advokater i diskrimineringssaker

I tillegg kommer interne ressurser.

Publisert

BBC har de siste årene brukt cirka 12 millioner kroner på advokatsalærer i arbeidsrettslige konflikter med ansatte om likelønn og diskriminering på grunn av rase, skriver britiske Press Gazette.

Til sammen har eksterne advokater fakturert BBC for 2688 timer siden 2017.

Tallet er kun for avsluttede saker.

I tillegg kommer bruk av interne ressurser. Ifølge Press Gazette anslår BBC at deres egne jurister har brukt mer enn 2400 timer på denne typen saker.

BBC har de siste årene inngått forlik med flere profilerte kvinnelige journalister knyttet til likelønn. Blant annet et kostbart forlik med nyhetsankeret Sarah Montague, som ble kjent i januar i år. Dette forliket kostet BBC cirka fire millioner kroner.

Powered by Labrador CMS